Utløpt

Har du lyst til å jobbe med internrevisjon og tilsyn i politiet? 

Arbeidsgiver
Politidirektoratet
Stillingstittel
Seniorrådgiver internrevisjon
Frist
10.10.2022
Ansettelsesform
Fast

Politidirektoratets rolle og ansvar er å utøve styring og ledelse av politiet, og være faglig rådgiver for overordnet departement.

Politiets internrevisjon er politidirektørens tilsynsorgan og gjennomfører uavhengige og objektive kontrolloppgaver. Enheten har for tiden seks ansatte med variert bakgrunn.

Vi ser etter en erfaren og dyktig medarbeider som vil være med å utvikle politiet. Du har høyere utdanning innen samfunnsvitenskap, økonomi/revisjon eller juss og har erfaring fra revisjon, utrednings- og/eller evalueringsarbeid.

Revisjonsansvaret dekker hele politiet inklusive særorganene. En del reisevirksomhet må derfor påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og følge opp tilsyn og internrevisjoner
 • Foreta vesentlighets- og risikovurderinger
 • Delta i planarbeid
 • Dialog og veiledning i politidistrikt og særorgan

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå, f.eks. innen samfunnsvitenskap, økonomi/revisjon eller rettsvitenskap
 • Erfaring fra arbeid med revisjon, tilsyn, utredninger og/eller evalueringer
 • Gode presentasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med kjennskap til offentlig forvaltning
 • Ønskelig med diplomering som internrevisor eller sertifisert internrevisor (CIA) 
 • Ønskelig med kunnskap om rammeverk og standarder for intern kontroll (COSO etc.)
 • Ønskelig med kunnskap om statistiske metoder og erfaring med statiske analyseverktøy
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Du har gode analytiske egenskaper og er i stand til å trekke ut den vesentligste informasjonen av store datamengder
 • Du jobber strukturert og prosessorientert
 • Du er engasjert og initiativrik
 • Du har evne og vilje til nytenkning og faglig oppdatering
 • Du har gode samarbeidsegenskaper

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier.  Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer (www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform).  

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver (stillingskode 1364), fra kr 750 000-900 000 brutto per år 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Politiet skal sikre
trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politidirektoratet er
underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og er det øverste ledelsesnivået
i politiet. Politidirektoratet har tre overordnede roller: Gjennomføre
regjeringens politikk, være faglig rådgiver, samt å styre, lede og utvikle
politi- og lensmannsetaten. Politiet skal være en forutsigbar, handlekraftig og
fleksibel etat til det beste for befolkningen. Politiets distrikter og særorgan
består til sammen av over 17.000 dedikerte medarbeidere. Les mer på politiet.no.

Sektor
Offentlig
Sted
Fridtjof Nansens vei 16, 0369 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon,
Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon
Jurist,
Rådgivning,
Revisjon og kontroll

Nøkkelord

internrevisjon, tilsyn, revisjon

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Sigmund Nordhus
Stillingstittel
avdelingsdirektør
Telefon
482 67 272
Følg firma
982 følger dette firmaet

Fridtjof Nansens vei 16, 0369 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 273868489
Sist endret 21. sep. 2022 09:43

Rapporter annonse