Økonom med interesse for økonomisk tilsyn og kontroll av private aktører -  Førstekonsulent/rådgiver

Arbeidsgiver
NOKUT
Stillingstittel
Økonom med interesse for økonomisk tilsyn og kontroll av private aktører
Frist
09.10.2022
Ansettelsesform
Fast
Har du lyst til å jobbe innenfor utdanningssektoren med økonomisk tilsyn og kontroll og kjenner deg igjen i NOKUTs verdier etterrettelig, imøtekommende og nytenkende? Da kan dette være stillingen for deg.
Juridisk seksjon har ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn med private høyskoler, fagskoler og studentsamskipnader sin bruk av offentlige tilskudd og egenbetaling. Hovedoppgaven til seksjonen er å kontrollere at midlene kommer studentene til gode. I tillegg har seksjonen ansvar for ulike oppgaver knyttet til kontroll med statlige virksomheter, slik som blant annet samfunnssikkerhet, økonomi- og selskapsforvaltning. Vi er nå på utkikk etter en dyktig og nysgjerrig økonom som vil være med på å håndtere vår sammensatte portefølje, bidra til å påvirke hvordan seksjonen arbeider, og drive vår metodiske tilnærming videre fremover.

Arbeidsoppgaver

Som medarbeider i juridisk seksjon vil du være en del av vårt brede og sammensatte fagmiljø. Dine kjerneoppgaver vil bestå av å identifisere, gjennomføre analyser og løse økonomiske problemstillinger knyttet til vår sektorlovgivning.

Hos oss vil du primært jobbe med kontroll av økonomiske og administrative forhold knyttet til private virksomheter med og uten statlig tilskudd. Særlig aktuelt er analyser av transaksjoner, kontroll av handel med nærstående selskaper, organisasjonsendringer, risikovurderinger og økonomisk styring av virksomhetene. Det ligger således til stillingen å bearbeide et stort datamateriale, håndtere større undersøkelser med et bredt spekter av problemstillinger og koordinere tverrfaglig arbeid. Du må derfor inneha gode analytiske evner og kunne arbeide målrettet og strukturert for å løse aktuelle spørsmål.

For alle arbeidsoppgavene vil samarbeid og kontakt internt, med Kunnskapsdepartementet, institusjonene og andre forvaltningsorganer stå sentralt. At du er en omgjengelig og trivelig person er derfor viktig for oss, i tillegg til at du evner å forstå den politiske, kommunikasjonsfaglige og forvaltningsmessige konteksten av arbeidet.
 
Arbeidsoppgaver

 •  regnskapsanalyse
 • risikokartlegging og risikostyring
 • planlegging og gjennomføring av tilsyn, inkludert skriving av rapporter og interne notater
 • gjennomføring av dokumentkontroll, regnskapskontroll og intervjuer
 • vurdering av internprising mellom nærstående parter
 • gjennomgang av årsregnskap og årsrapporter til statlige utdanningsinstitusjoner og Kunnskaps-       departementets underliggende virksomheter, private høyskoler, private fagskoler og studentsamskipnader.
 • bidra i utvikling og implementering av lov og forskrifter, og veilede om forståelsen av regelverket
 • utvikling av tilsynsmetodikk
 • gjennomføring av analyser
   

Nødvendige kvalifikasjoner

 • master i regnskap og revisjon, siviløkonom eller annen relevant utdanning på mastergradsnivå
 • gode analytiske evner
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • erfaring med regnskapsanalyse, revisjon eller tilsyn er en fordel
 

Vi ser etter deg som

 • evner å se problemstillinger og tør å fremme egne vurderinger og anbefalinger
 • er systematisk og strukturert i din arbeidsform
 • har stor arbeidskapasitet og omstillingsevne
 • trives med å jobbe både selvstendig og sammen med andre
 • har god regnskapsforståelse
 • personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 •  spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innenfor et komplekst og meningsfullt tilsynsområde
 • høy grad av tillit og ansvar
 • gode muligheter for kompetanseutvikling
 • et hyggelig, stimulerende og utviklingsorientert fagmiljø
 • opplæring med bruk av fadder og introduksjonskurs
 • gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger som fleksibel arbeidstid, mobiltelefonordning og treningsfasiliteter

  Stillingen lønnes som førstekonsulent/rådgiver fra kroner 501 200 kroner til 661 400 (tilsvarende lønnstrinn 54- 70). Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av kvalifikasjoner.

  Søknadsprosessen
  Søknaden sender du elektronisk via Webcruiter. Vi ber deg laste opp vitnemål og attester, og oppi hvor du først så stillingen.

  Flere opplysninger om stillingen og søknadsprosessen kan du få ved å kontakte seksjonsleder Kristin Jung Berg på telefon 470 53 979. Du kan også følge oss eller få mer informasjon på:
  -          nokut.no
  -          Podcasten NOKUT-podden
  -          Linkedin
  -          Twitter
  -          Facebook

  Andre forhold
  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og redusert funksjonsevne og hull i CV-en. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova § 25.

Vi gjennomfører 1.gangsintervjuer i uke 42, og 2.gangsintervjuer i uke 43

           

Om arbeidsgiveren

NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i utdanning ved: 

  
- å føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning

   - å
godkjenne og informere om utenlandsk utdanning og informere om mulighetene for godkjenning av utenlandsk utdanning og kompetanse i Norge


NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning samt godkjent utenlandsk utdanning. NOKUT har ca. 150 ansatte og holder til i Drammensveien 288 på Lysaker. Se www.nokut.no for mer informasjon.

Sektor
Offentlig
Sted
Drammensveien 288, 0283 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Kristin Jung Berg
Stillingstittel
Seksjonssjef
Telefon
470 53 979
Følg firma
509 følger dette firmaet

Drammensveien 288, 0283 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 273786504
Sist endret 20. sep. 2022 14:59

Rapporter annonse