Utløpt

Er du en målrettet og initiativrik forsker som ønsker å bidra til utvikling av bærekraftig klimavennlig husdyrproduksjon

Arbeidsgiver
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Stillingstittel
Forsker innen presisjonshusdyrbruk
Frist
09.10.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI
Nøkkelinformasjon

Forskeren vi søker vil knyttes til prosjekter innen grovfôrproduksjon og grovfôrbasert husdyrproduksjon. Et overordnet mål for prosjektene er å levere kunnskap som kan bidra til økt bruk av norske fôrressurser og utvikling av bærekraftig klimavennlig fôr- og husdyrproduksjon. Det vil bli lagt spesiell vekt på problemstillinger knyttet til presisjonshusdyrbruk.

NIBIO Tjøtta vil være en sentral arena for forskingen, men det vil også bli aktiviteter andre steder. På Tjøtta har vi moderne forsøksfasiliteter for kontinuerlig måling av helse, adferd, produksjon og klimagasser til drøvtyggere med stor presisjon. 

Arbeidet er tverrfaglig med omfattende samarbeid både internt i NIBIO og med eksterne FoU- og næringsaktører nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidssted er NIBIOs regionale enhet på Tjøtta.


Stillingens hovedoppgaver
 • Lede og delta i forskningsprosjekter innen fôr- og husdyrproduksjon i samarbeid med andre forskere og teknisk personell
 • Utvikling av nye forskingsprosjekt innen avdelingens ansvarsområder
 • Delta i oppbyggingen av et moderne forsøksanlegg for presisjonshusdyrbruk med småfe med kontrollerte fôringsforsøk, adferdsforsøk og analyser av fôropptak, fordøyelse og klimagasser
 • Formidle forskningsresultater skriftlig og muntlig i vitenskapelige og populærvitenskapelige fora
 • Kontakt med regionalt næringsliv, offentlig forvaltning og FoU-miljø

Kvalifikasjonskrav
 • Doktorgrad innen husdyrfag eller veterinærfag med stor relevans for stillingen
 • Publisering av fagfellevurderte artikler innen forskningsfeltet
 • Gode ferdigheter i engelsk, muntlig og skriftlig

Det er en fordel om du har
 • Flytende i norsk eller annet skandinavisk språk, muntlig og skriftlig
 • God kunnskap om husdyrproduksjon under nordiske forhold
 • Erfaring med praktisk arbeid med husdyr i jordbruket eller forskningsanlegg
 • Erfaring med laboratorieteknisk arbeid
 • Et godt kontaktnett innen forsking og næringsliv

Personlige egenskaper
 • Ansvarsfull, målrettet og initiativrik
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr
 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som forsker kode 1109, lønnstrinn 64-75 (kr 593.500 - 728.100 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.


Trenger du mer informasjon?

Kontakt avdelingsleder/forskingssjef Mats Höglind, tlf +47 404 75 391 eller forsker Vibeke Lind, tlf.  +47 934 99 436


Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "søk stillingen".
Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.


Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.
Les mer om dette her (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 og er et av Norges største forskningsinstitutt. NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.

Divisjon Matproduksjon og samfunn retter seg mot matproduksjon og kulturlandskap med kunnskapsutvikling innenfor tradisjonelle produksjonsfag og agronomi samt politiske rammevilkår nasjonalt og internasjonalt. Divisjonen har 130 tilsatte fordelt på sju avdelinger.

Avdeling Fôr og husdyr skal dekke utfordringer knyttet til produksjon og bruk av grovfôr innen områdene jord og klima, dyrkingsteknikk, arts- og sortsblandinger, beitedrift, fôrkonservering og fôrutnytting samt velferd hos dyr. I tillegg arbeider en med miljøspørsmål og utvikling og forbedring av drøvtyggerbaserte produksjonssystem. Avdelingen har 19 tilsette fordelt på sju forskningsstasjoner i hele landet.

 

Sektor
Offentlig
Sted
Parkveien 15, 8860 Tjøtta
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Jordbruk og skogbruk
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor,
Veterinær og dyrepleier

Nøkkelord

grovfôrproduksjon, husdyrproduksjon, Doktorgrad, veterinærfag, jordbruk

Følg firma
750 følger dette firmaet

Parkveien 15, 8860 Tjøtta

Annonseinformasjon

FINN-kode 272997157
Sist endret 14. sep. 2022 11:23

Rapporter annonse