Utløpt

Sykepleier/Vernepleier 

Arbeidsgiver
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Stillingstittel
Sykepleier/vernepleier
Frist
25.09.2022
Ansettelsesform
Fast

Helse Nord-Trøndelag lyser med dette ut tre stillinger som sykepleier/vernepleier ved lokal sikkerhetsseksjon, Levanger. Seksjonen er en nyetablert sikkerhetspsykiatrisk sengepost med 6 senger, og en kompetanseenhet for sikkerhets-, retts- og fengselspsykiatri. Seksjonen er underlagt Klinikk for psykisk helsevern og rus, som er en gjennomgående klinikk med pasientrettet aktivitet både på Kolvereid, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Seksjonen vil være et tilbud for hele opptaksområdet til klinikken. 

Ønsker du å være med å bygge opp et helt nytt fagmiljø på avdelingen?
Vil du være med å bidra til å utvikle gode tjenester til en spennende og utfordrende målgruppe, hvor din erfaring og kompetanse som sykepleier vektlegges?
Da er du den vi leter etter!

Som nyansatt vil du inneha en viktig nøkkelrolle som sykepleier/vernepleier og ha gode muligheter for faglig vekst og utfordring i et tverrfaglig miljø.
Seksjon sikkerhetspsykiatri vil gi et tilbud til pasienter som i hovedsak har alvorlige psykiske lidelser, og som har utfordrende atferd overfor seg selv eller andre. Seksjonen vil samarbeide nært opp mot akuttposten på Levanger, øvrige sengeposter ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, samt Regional sikkerhetsavdeling ved St.Olavs. Sengeposten har mål om oppstart høsten 2022

Stillingen innebærer turnusarbeid med dag- og aftenvakter, og arbeid hver 4.helg med 12 timers vakter.

Menn oppfordres til å søke.

Ta kontakt med seksjonsleder ved spørsmål eller for en uformell prat. 

Helse Nord-Trøndelag HF (helseforetak) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Ta del i den daglige driften og det miljøterapeutiske arbeidet ved døgnavdelingen.
 • Observere pasientens symptomer/funksjonsevne og ressurser.
 • Være en aktiv deltager i pasientens behandlingsforløp.
 • Gi omsorg/behandling i et tverrfaglig samarbeid.
 • Ha ansvar for medikamenthåndtering.
 • Samarbeide med kollegaer og ledelsen med fokus på forbedring av tjenesten.
 • Bidra til å sikre forsvarlige pleie- og omsorgstjenester, og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk.
 • Faglig utvikling, deltakelse på kurs og fagdager. 

Kvalifikasjoner

 • Autorisert godkjent Sykepleier/Vernepleier.
 • Det er ønskelig med videreutdanning innen psykiatri, eller psykisk helsearbeid.
 • Erfaring fra miljøterapeutisk jobbing i psykisk helsevern eller TSB.
 • Ønskelig med erfaring fra pasientgruppen.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder.
 • Du må være covid-19-vaksinert, og følge vaksinasjonsprogrammet til Helse Nord-Trøndelag.

Personlige egenskaper

 • Viktige personlige egenskaper er evne til å ha oversikt, være fleksibel, se løsninger og kunne ta beslutninger. 
 • Det er ønskelig med en faglig engasjert person med evne til tverrfaglig samarbeid.
 • Respektfull holdning til pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og kolleger.
 • Evne til både selvstendig arbeid og samarbeid med andre.  
 • Stor interesse og engasjement for fagfeltet.
 • Verbal og fysisk utagering kan forekomme. Erfaring med dette er ønskelig, men ikke et krav.
 • Den som tilsettes må ha gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • God opplæring og veiledning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår (KLP).
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Bedriftsidrett.

Om arbeidsgiveren

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.


Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.


Les mer om oss på www.hnt.no

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
3
Sted
Kirkegt. 2, 7600 Levanger
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell,
Sykepleier

Nøkkelord

Sykepleier, Vernepleier, Levanger, Sykehus

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Nina Linaker
Stillingstittel
Seksjonsleder, Lokal sikkerhet
Telefon
74 09 86 29
Kontaktperson
Jostein Paul Årøen Lein
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
74 09 88 52
Følg firma
102 følger dette firmaet

Kirkegt. 2, 7600 Levanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 272853661
Sist endret 13. sep. 2022 08:20

Rapporter annonse