Utløpt

Kripos søker ingeniør til datatekniske undersøkelser

Arbeidsgiver
Kripos
Stillingstittel
Datatekniske undersøkesler
Frist
25.09.2022
Ansettelsesform
Fast

Kripos bygger nå kapasitet og kompetanse for å møte et mer digitalisert kriminalitets- og trusselbilde. Det nyetablerte nasjonale cyberkrimsenteret (NC3) på Kripos er et nasjonalt kunnskaps- og kompetansesenter innen teknologirelaterte politioppgaver med ca. 150 medarbeidere. NC3 er det nasjonale senteret for forebygging, avdekking og bekjempelse av trusler og kriminalitet i det digitale rom. Senteret vil utvikle metoder og gi bistand til øvrige deler av politiet. Det vil ha en tverrfaglig kompetanseprofil med hovedvekt på politifaglig og teknologisk kompetanse. Som medarbeider i NC3 vil du inngå i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø der de ansatte har høy kompetanse med variert bakgrunn. Er du den rette for oss?

Seksjon for elektroniske spor er én av seks seksjoner i NC3, og seksjonens hovedformål er å utvikle nye metoder og verktøy for å sikre, avlese, tolke og analysere elektroniske spor og bevis for å bistå og understøtte fagmiljøer og etterforskninger. Seksjonen er blant Europas ledende innen fagfeltet og deltar i flere internasjonale metodeutviklingsprosjekter og samarbeidsfora. Seksjon for elektroniske spor utvider nå kapasiteten innen datatekniske undersøkelser, og søker dyktige medarbeidere  om vil være med vil være med på å utvikle politiets teknologiske metoder.

Du vil være en del av en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag samtidig som du jobber helt fremme i den teknologiske utviklingen. Vi søker deg som er løsningsorientert og har en kreativ tilnærming, som liker høyt tempo og nye utfordringer, og som samarbeider godt på tvers.

Les og lær mer om de faglige utfordringene og hvordan vi jobber på www.politiet.no/kripos-espor.

Det forutsettes at du har god rolleforståelse, interesse for fagfeltet og motivasjon for personlig videreutvikling. 

Fleksibilitet med hensyn til ansvarsområder, arbeidsoppgaver og organisering er en forutsetning.

Søknader uten vitnemål og attester vil ikke bli behandlet. Resultater fra utdanning vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver

 • utvikle og anvende nye metoder og verktøy for analyse av elektroniske spor
 • bistå i sakoppdrag fra distrikter og fagmiljøer i Kripos
 • være oppdatert på ny teknologi, metoder og verktøy innen fagområdet
 • bidra i nasjonale og internasjonale samarbeidsfora innen fagområdet
 • bidra til kompetanseoverføring til politidistriktene
 • delta i metodeutvikling (R&D) delta i videreutvikling av NC3 og fagmiljøet

Kvalifikasjoner

 • utdanning fra universitet eller høyskole innen data- eller kommunikasjonsteknologi. Relevant erfaring vil kunne erstatte kravet til formell utdanning. 
 • erfaring med programmering i C/C++, Python eller lignende
 • erfaring med databaser, f.eks sqlite eller lignende
 • erfaring med operativsystem som Android, iOS, Linux, Windows, macOS eller lignende
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Det er ønskelig med erfaring/kunnskap innen et eller flere av følgende:

 • erfaring med datatekniske undersøkelser (digital forensics) av mobiltelefoner, datamaskiner eller annet elektronisk utstyr
 • erfaring med utvikling på "embedded" plattformer som Android, iOS, eller lignende
 • erfaring med og analyse av, nettverksprotokoller og nettbaserte tjenester
 • kunnskap om kryptografi erfaring med kildekodeanalyse

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres til nivå hemmelig.

Personlige egenskaper

 • nøyaktig, strukturert og med evne til å dokumentere metoder og løsninger
 • initiativrik og med god gjennomføringsevne
 • kreativ, nysgjerrig og løsningsorientert
 • evne til å sette seg inn i nye teknologier og områder
 • meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier.  Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • stillingen lønnes som senioringeniør (stillingskode 1181), fra kr 661 400 – 911 700 (lønnstrinn 70 - 83) brutto per år 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • et innovativt og kunnskapsrikt fagmiljø 
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • en dynamisk organisasjon i kontinuerlig utvikling
 • sentralt beliggende på Bryn med gode tog-, t-bane- og bussforbindelser
 • trening i arbeidstiden

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Kripos er politiets nasjonale kompetansesenter i kampen mot organisert og annen alvorlig kriminalitet. Vi yter bistand til politidistriktene og har spisskompetanse blant annet innen taktisk etterforskning, kriminalteknikk, elektroniske spor, særskilte etterforskningsmetoder, kriminaletterretning og -analyse. Vi er dessuten behandlingsansvarlig for politiets sentrale registre og nasjonalt kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid. Det nasjonale kriminaltekniske laboratoriet ligger også ved Kripos.


Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile befolkningen. Det er derfor et mål å ha en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Det er en forutsetning at den som tilsettes, har plettfri vandel. Uttømmende politiattest kan bli innhentet.


Etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste med søkerens navn og alder samt stillings-/yrkestittel og bosteds-/arbeidskommune. Søkeren kan anmode om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, kan opplysninger om søkeren likevel bli offentliggjort. Søkeren vil i så fall bli varslet.

Sektor
Offentlig
Sted
Nils Hansens vei 25, 0667 Oslo

Nøkkelord

Programmering, Datatekniske, undersøkelser, Teknologi, Metodeutvikling

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Roy Arntsen
Telefon
23 20 88 78
Følg firma
1284 følger dette firmaet

Nils Hansens vei 25, 0667 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 269690090
Sist endret 9. sep. 2022 16:02

Rapporter annonse