Utløpt

Kripos søker tekniker til elektroniske spor

Arbeidsgiver
Kripos
Stillingstittel
Tekniker
Frist
25.09.2022
Ansettelsesform
Fast

Det nasjonale cyberkrimsenteret (NC3) på Kripos er et nasjonalt kunnskaps- og kompetansesenter innen teknologirelaterte politioppgaver med ca. 150 medarbeidere. NC3 er det nasjonale senteret for forebygging, avdekking og bekjempelse av trusler og kriminalitet i det digitale rom. Senteret utvikler metoder og gir bistand til øvrige deler av politiet. Senteret har en tverrfaglig kompetanseprofil med hovedvekt på politifaglig og teknologisk kompetanse. Som medarbeider i NC3 vil du inngå i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø der de ansatte har høy kompetanse med variert bakgrunn. Er du den rette for oss?

Seksjon for elektroniske spor er én av seks seksjoner i NC3. Seksjonens hovedformål er å utvikle nye metoder og verktøy for å sikre, avlese, tolke og analysere elektroniske spor og bevis, for å kunne bistå og understøtte fagmiljøer og etterforskninger. Seksjonen er blant Europas ledende innen fagfeltet og deltar i flere internasjonale metodeutviklingsprosjekter og samarbeidsfora.

Vi søker inntil to nye medarbeidere som vil være en del av førstelinjeresponsen og tett på saksoppdragene i NC3's laboratorier. Som tekniker har du ansvar for å håndtere det elektroniske utstyret som Kripos mottar av beslag fra politidistriktene. Arbeidet vil for eksempel bestå av å reparere en ødelagt, knust, brent og/eller defekt mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr, hvor målet er å sikre elektroniske spor og bevis. Dersom reparasjon ikke er løsningen, vil du ha ansvar for å klargjøre bruk av mer avanserte metoder i laboratoriet. Jo mer utstyr og teknikker du behersker eller utvikler kompetanse på, des mer ansvar og varierte oppgaver kan du få. Saksoppdragene koordineres av bistandslabben.

Du vil være en del av en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag, samtidig som du jobber helt fremme i den teknologiske utviklingen. Vi søker deg som er løsningsorientert og har en kreativ tilnærming. Du liker høyt tempo, nye utfordringer, og du samarbeider godt på tvers.

Les og lær mer om de faglige utfordringene og hvordan vi jobber på www.politiet.no/kripos-espor.

Det forutsettes at du har god rolleforståelse, interesse for fagfeltet og motivasjon for personlig videreutvikling. Personlig egnethet, motivasjon for fagfeltet og resultater fra utdanning vil bli vektlagt.

Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver og organisering er en forutsetning.

Søknader uten vitnemål og attester vil ikke bli behandlet.

Arbeidsoppgaver

 • være elektronikklabbens førstelinjerespons for saksoppdrag
 • utføre og dokumentere undersøkelser, reparasjoner, forberedelser mv. i elektronikklabben
 • registrere innkommende saksoppdrag og beslag fra oppdragsgivere (via koordinator i bistandslabben)
 • bidra i relevante nasjonale og internasjonale samarbeidsfora
 • bidra til kompetanseoverføring i Kripos, relevante fagmiljøer og til distriktene
 • delta i videreutvikling av laboratoriets rutiner og seksjonens ansvarsområder

Kvalifikasjoner

 • relevant bachelorgrad eller fagbrev (utdanningskravet kan fravikes ved særlig relevant, og/eller lang erfaring)
 • relevant arbeidserfaring innen elektronikerfaget
 • erfaring innen håndlodding og/eller mikrolodding
 • erfaring innen feilsøking av elektronikk
 • erfaring med bruk av oscilloskop, voltmeter og andre relevante lab-instrumenter
 • god teknologiforståelse
 • gode norsk og engelskkunnskaper

 

Det er ønskelig med:

 • erfaring med reparasjon og vedlikehold av elektronikk
 • erfaring med rework av bga-chipper

 

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres til nivå hemmelig.

Personlige egenskaper

 • initiativrik og med god gjennomføringsevne
 • nøyaktig og strukturert
 • kreativ og løsningsorientert
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

 

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier.  Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • stillingen lønnes som avdelingsingeniør (stillingskode 1085), i lønnsspennet kr. 485 800 – 509 500 (ltr. 52 - 55) brutto per år/ overingeniør (stillingskode 1087), fra kr 509 500 - 626 300 (ltr. 55 - 67) brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • en dynamisk organisasjon i kontinuerlig utvikling
 • sentralt beliggende på Bryn med gode tog-, t-bane- og bussforbindelser
 • trening i arbeidstiden
 • et innovativt og kunnskapsrikt fagmiljø

 

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Kripos er politiets nasjonale kompetansesenter i kampen mot organisert og annen alvorlig kriminalitet. Vi yter bistand til politidistriktene og har spisskompetanse blant annet innen taktisk etterforskning, kriminalteknikk, elektroniske spor, særskilte etterforskningsmetoder, kriminaletterretning og -analyse. Vi er dessuten behandlingsansvarlig for politiets sentrale registre og nasjonalt kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid. Det nasjonale kriminaltekniske laboratoriet ligger også ved Kripos.


Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile befolkningen. Det er derfor et mål å ha en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Det er en forutsetning at den som tilsettes, har plettfri vandel. Uttømmende politiattest kan bli innhentet.


Etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste med søkerens navn og alder samt stillings-/yrkestittel og bosteds-/arbeidskommune. Søkeren kan anmode om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, kan opplysninger om søkeren likevel bli offentliggjort. Søkeren vil i så fall bli varslet.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Nils Hansens vei 25, 0667 Oslo

Nøkkelord

Tekniker, Elektronikk, Teknologi, Elektroniske, spor

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Steffen E. Thorkildsen
Telefon
23 20 84 65
Følg firma
1284 følger dette firmaet

Nils Hansens vei 25, 0667 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 269688948
Sist endret 9. sep. 2022 15:59

Rapporter annonse