Utløpt

Kripos søker fag- og metodeutviklingskoordinator til elektroniske spor

Arbeidsgiver
Kripos
Stillingstittel
Fag- og metodeutviklingskoordinator
Frist
25.09.2022
Ansettelsesform
Fast

Det nasjonale cyberkrimsenteret (NC3) på Kripos er et nasjonalt kunnskaps- og kompetansesenter innen teknologirelaterte politioppgaver med ca. 150 medarbeidere. NC3 er det nasjonale senteret for forebygging, avdekking og bekjempelse av trusler og kriminalitet i det digitale rom. Senteret utvikler metoder og gir bistand til øvrige deler av politiet. Senteret har en tverrfaglig kompetanseprofil med hovedvekt på politifaglig og teknologisk kompetanse. Som medarbeider i NC3 vil du inngå i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø der de ansatte har høy kompetanse med variert bakgrunn. Er du den rette for oss?

Seksjon for elektroniske spor er én av seks seksjoner i NC3. Seksjonens hovedformål er å utvikle nye metoder og verktøy for å sikre, avlese, tolke og analysere elektroniske spor og bevis, for å kunne bistå og understøtte fagmiljøer og etterforskninger. Seksjonen har kompetanse og utstyr til datatekniske undersøkelser, reversering og utvikling innen programvare og maskinvare, samt et ansvar for å drifte og videreutvikle et avansert laboratorium som kan håndtere dette arbeidet. Seksjonen er blant Europas ledende innen fagfeltet og deltar i flere internasjonale samarbeidsfora og metodeutviklingsprosjekter, som f.eks EU-prosjektet EXFILES (https://exfiles.eu).

Vi søker nå én initiativrik medarbeider til stillingen som fag- og metodeutviklingskoordinator. Som koordinator vil du ha hovedansvar for å følge opp metodeutviklingsprosjekter og samarbeidspartnere til seksjonen. Du vil være tett på fagarbeidet til seksjonen og videreutviklingen av ulike fag- og kunnskapsområder. Ettersom seksjonen har ansvar for å utvikle, koordinere og implementere NC3's strategi for teknisk metodeutvikling, vil dette også være en sentral del av stillingens arbeidsoppgaver. Dette innebærer å være en overordnet prosessdriver og et bindeledd i og utenfor avdelingen.

Du vil være en del av en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag, samtidig som du jobber helt fremme i den teknologiske utviklingen. Vi søker deg som liker høyt tempo og nye utfordringer. Du må være faglig sterk, strukturert og kunne samarbeide godt på tvers.

Les og lær mer om de faglige utfordringene og hvordan vi jobber på www.politiet.no/kripos-espor.

Personlig egnethet, god rolleforståelse, interesse for fagfeltet og resultater fra utdanning vil bli vektlagt. 

Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver og organisering er en forutsetning.

Søknader uten vitnemål og attester vil ikke bli behandlet.   

Arbeidsoppgaver

 • utvikle, koordinere og implementere NC3's strategi for teknisk metodeutvikling
 • følge opp metodeutviklingsprosjekter på seksjon for elektroniske spor
 • koordinere og følge opp samarbeid med seksjonens internasjonale partnere
 • bidra til utvikling av seksjonens fagområder/-grupper og nye tekniske metoder
 • bidra i relevante nasjonale og internasjonale samarbeidsfora
 • bidra til kompetanseoverføring i Kripos, relevante fagmiljøer og til distriktene

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole innen data- eller kommunikasjonsteknologi, fortrinnsvis på masternivå (lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet)
 • minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • erfaring fra forskningsarbeid
 • erfaring med fag- og metodeutvikling
 • erfaring med prosjektstyring, -ledelse eller -koordinering
 • god teknologiforståelse
 • gode norsk og engelskkunnskaper

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med datatekniske undersøkelser
 • Erfaring med omvendt utvikling
 • Erfaring med strategiarbeid
 • Erfaring med EU-prosjekter

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres til nivå hemmelig.

Personlige egenskaper

 • nøyaktig og strukturert
 • initiativrik og løsningsorientert
 • god gjennomføringsevne
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier.  Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • stillingen lønnes som senioringeniør (stillingskode 1181), fra kr 626 300 – 839 900 (lønnstrinn 67 – 80) brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • et innovativt og kunnskapsrikt fagmiljø
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • en dynamisk organisasjon i kontinuerlig utvikling
 • sentralt beliggende på Bryn med gode tog-, t-bane- og bussforbindelser
 • trening i arbeidstiden

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Kripos er politiets nasjonale kompetansesenter i kampen mot organisert og annen alvorlig kriminalitet. Vi yter bistand til politidistriktene og har spisskompetanse blant annet innen taktisk etterforskning, kriminalteknikk, elektroniske spor, særskilte etterforskningsmetoder, kriminaletterretning og -analyse. Vi er dessuten behandlingsansvarlig for politiets sentrale registre og nasjonalt kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid. Det nasjonale kriminaltekniske laboratoriet ligger også ved Kripos.


Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile befolkningen. Det er derfor et mål å ha en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Det er en forutsetning at den som tilsettes, har plettfri vandel. Uttømmende politiattest kan bli innhentet.


Etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste med søkerens navn og alder samt stillings-/yrkestittel og bosteds-/arbeidskommune. Søkeren kan anmode om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, kan opplysninger om søkeren likevel bli offentliggjort. Søkeren vil i så fall bli varslet.

Sektor
Offentlig
Sted
Nils Hansens vei 25, 0667 Oslo

Nøkkelord

Fagutvikling, Metodeutvikling, Strategi, Teknologi, Datateknisk

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Steffen E. Thorkildsen
Telefon
23 20 84 65
Følg firma
1284 følger dette firmaet

Nils Hansens vei 25, 0667 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 269688402
Sist endret 9. sep. 2022 16:01

Rapporter annonse