Utløpt

Vil du være med å ta skogbruket inn i det grønne skiftet?

Arbeidsgiver
Landbruksdirektoratet
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver
Frist
15.09.2022
Ansettelsesform
Fast

Om arbeidsområdet

Liker du å dele kunnskap og erfaringer, tilegne deg ny fagkunnskap, sammenstille data og se sammenhenger? Seksjon skog trenger deg som vil være med å ta skogbruket inn i det grønne skiftet. Du vil få være med å videreutvikle Landbruksdirektoratet som nasjonal fagmyndighet for skog. Vi tilbyr spennende faglige og varierte arbeidsoppgaver i et miljø preget av høy kompetanse.

Seksjon skog har det nasjonale ansvaret for å iverksette skogpolitikken gjennom forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler for primærskogbruket. Viktige forvaltningsoppgaver er å sikre et bærekraftig skogbruk som tar vare på viktige miljøverdier, samtidig som det legges til rette for økt avvirkning, foryngelse av skog og bruk av bioenergi for et klimatilpasset samfunn.

Stillingen vil ha en fremtredende rolle i seksjonens arbeid med utviklingsprosjekter innenfor våre forvaltningsområder; skog, arealforvaltning, klima og miljø. Rollen innebærer at du vil jobbe i tett samarbeid med andre direktorater, forskningsinstitusjoner og statsforvalteren.

Seksjonen vår består av 14 medarbeidere med bred kompetanse. Vi har delt kontorsted mellom Innocamp på Steinkjer og Valle View i Oslo. Arbeidssted for den utlyste stillingen er i Steinkjer eller Oslo.


Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Innhente, analysere og bearbeide kunnskap fra forskningsrapporter og annen informasjon innenfor skog, arealbruk, klima og miljø.
 • Bidra i oppdrags- og utredningsarbeid relatert til problemstillinger innenfor skog, arealbruk, miljø og klima.
 • Bidra i seksjonens arbeid med kunnskapsgrunnlag og effekter av klimaendringer på skog. For eksempel innen treslagsvalg, produksjonsendringer og skadeorganismer.
 • Bidra i seksjonens arbeid med klimarapportering.
 • Ha kontakt med aktuelle forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Faglig rådgivning og kunnskapsformidling ovenfor statsforvalteren, andre direktorater, forvaltningsorganer og skognæring.
 • Bidra i seksjonens øvrige arbeid innen skog, arealbruk, miljø og klima.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • skogbruksutdanning på masternivå eller annen relevant naturvitenskapelig utdanning på masternivå. Kandidater med lang og/eller særlig relevant erfaring og utdanning på bachelornivå kan vurderes for stillingen
 • minimum 3-5 års arbeidserfaring innenfor skog
 • erfaring med, forståelse og interesse for bearbeiding og presentasjon av data
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Det er en fordel om du har:

 • god kunnskap om naturmangfold og klima- og miljøspørsmål i skogbruket
 • erfaring fra prosessledelse av utviklingsarbeid 
 • erfaring med kunnskapsformidling, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • har gode analytiske ferdigheter 
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • deler kunnskap med kollegaer og samarbeidspartnere
 • er faglig engasjert og har evne til å tenke nytt  
 • jobber tett og samlet når det er nødvendig i seksjonen
 • er en god relasjonsbygger som trives med utadrettet virksomhet 
 • har god gjennomføringsevne


Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Landbruksdirektoratet ser på mangfold som en styrke. Vi har behov for medarbeidere med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiver for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi oppfordrer videre søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Dersom det er kvalifiserte søkere innenfor disse gruppene, innkaller vi minst én søker i hver av gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker innenfor de gruppene som vi nevner over, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsdugnaden/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-0). Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.


Kontaktperson for stillingen

Ta gjerne kontakt med seksjonssjef Trond Svanøe-Hafstad på tlf. 91 56 70 79 om du lurer på noe knyttet til stillingen.


Vi tilbyr

 • Fast stilling som rådgiver i lønnsspenn fra kr. 493 700 til kr. 604 400 (ltr. 53-65) eller som seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr. 553 500 til kr. 714 000 (ltr. 60-74). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.
 • Mulighet til å være med å påvirke skogbrukets framtid og sette norsk skogpolitikk ut i praksis.
 • Gode lærings- og utviklingsmuligheter gjennom løsning av komplekse oppgaver og problemstillinger, samt utstrakt samarbeid med andre både internt og eksternt.
 • Godt sosialt og faglig arbeidsmiljø.
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid), og mulighet for inntil to dager hjemmekontor i uken.
 • Arbeidsted i moderne kontorlokaler på Innocamp i Steinkjer eller Helsfyr i Oslo.
 • Bedriftsidrettslag og refusjon av treningsutgifter.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode pensjons-, lån- og forsikringsordninger.

Generelle opplysninger

 • Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post kundeservice@jobbnorge.no eller på telefon 75 54 22 27.
 • Attester, vitnemål og annen relevant dokumentasjon skal registreres i rekrutteringsportalen sammen med elektronisk søknad.
 • Dersom du ønsker å reservere deg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke tas til følge, vil du bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Om arbeidsgiveren

Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Vårt oppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler. Vi er også støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet.

Vi er om lag 200 ansatte med kontorer i Oslo, Alta og Steinkjer. For mer informasjon, se www.landbruksdirektoratet.no.

 

Sektor
Offentlig
Sted
InnoCamp (Steinkjer) eller Valle View (Oslo), 0663 Oslo
Hjemmekontor
Delvis hjemmekontor
Bransje
Offentlig administrasjon,
Jordbruk og skogbruk
Stillingsfunksjon
Rådgivning,
Saksbehandler

Nøkkelord

skogforvaltning, skogbruk, klima, miljø, arealforvaltning

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Trond Svanøe-Hafstad
Stillingstittel
Seksjonssjef
Telefon
915 67 079
Følg firma
310 følger dette firmaet

InnoCamp (Steinkjer) eller Valle View (Oslo), 0663 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 268557683
Sist endret 10. aug. 2022 11:17

Rapporter annonse