Vil du jobbe med spennende oppgaver innen vannforvaltning og ferskvannsøkologi hos Statsforvalteren i Oslo og Viken?

Arbeidsgiver
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver til klima- og miljøvernavdelingen
Frist
22.08.2022
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

Klima- og miljøvernavdelingen består av 85 engasjerte medarbeidere som har ansvar for å følge opp at nasjonal klima- og miljøpolitikk iverksettes i fylkene, ha oversikt over miljøtilstanden i fylkene og bidra til at dette utvikler seg i en klima- og miljøvennlig retning. Vi skal gjennom vår vannforvaltning bidra til god tilstand i vannforekomstene og ivareta fiskebestander og andre vannlevende arter.

Seksjon for naturforvaltning lavland og kyst har nå ledig en fast stilling knytte til artsforvaltning i vann og generell vannforvaltning. Stillingen har kontorsted i Moss, men den som ansettes skal løse oppgaver for flere seksjoner i avdelingen og må påregne noe reisevirksomhet i hele regionen.


Arbeidsoppgaver

Stillingen er særlig tiltenkt oppgaver innen ferskvannsøkologi og forvaltningen av vassdrag med anadrom fisk og andre trua arter i vann. Arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte:

 • behandling av søknader om tillatelser, dispensasjoner og tilskudd
 • utarbeide lokale forskrifter
 • oppfølging av vassdragskalking og andre forvaltningstiltak
 • oppfølging og innspill til kommunale og regionale planer, energikonsesjoner og annen saksbehandling
 • informasjon og veiledning i samarbeid med rettighetshavere, andre myndigheter og frivillige organisasjoner
 • oppdatering og vedlikehold av data i relevante databaser

Endringer av oppgaver må påregnes.

 


Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning fra høyskole/universitet på masternivå innenfor vannforvaltning eller ferskvannsøkologi/fiskeforvaltning.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Gode IKT/digitale ferdigheter
 • Førerkort klasse B

For stilling som seniorrådgiver kreves i tillegg flere års relevant praksis og solid kunnskap om lovverk, virkemidler og den nasjonale politikken på fagområdet.

I tillegg er det ønskelig med følgende kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Relevant erfaring fra offentlig forvaltning.
 • Kunnskap om hvordan aktuelle miljølover brukes i forvaltningen.
 • Kunnskap om hvordan forurensning, arealbruksendringer og fysiske tiltak påvirker vannmiljø
 • Evne til å motivere og skape resultater i samarbeid med eksterne parter
 • Evne til å jobbe selvstendig, ta initiativ, sikre fremdrift og sluttføre saker
 • Evne å se helhet og sammenhenger
 • Evne å ha flere saker i prosess samtidig
 • God rolleforståelse og vurderingsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Personlig egnethet og vårt behov for faglig profil vil bli vektlagt ved tilsettingen.


Vi kan tilby

Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. 

Vi har også ansattgoder som: 

 • Fleksibel arbeidstid 
 • Mulighet for fjernarbeidsavtale innenfor embetets rammer 
 • Tilgang til treningsfasiliteter og trening i arbeidstiden 
 • Pensjons- og boliglånsordninger i Statens Pensjonskasse (https://www.spk.no/Medlemskap-i-SPK/)

Stillingen lønnes som rådgiver kode 1434 eller seniorrådgiver kode 1364 i lønnsspennet kr 515 000 til kr 620 000, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Kontorsted Moss.


Har du spørsmål?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med:

 • seksjonssjef Karsten Butenschøn på tlf.  480 45 996
 • seksjonssjef Hilde Sundt Skålevåg på tlf. 975 66 672

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 22. august 2022.

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.


Om arbeidsgiveren

Statsforvalteren er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer for fylket. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak. Statsforvalteren utfører i tillegg forvaltningsoppgaver for departementene innenfor miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap og sosial- og familierett.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har hovedsete i Moss. Embetet har tilsammen ca. 570 ansatte, fordelt på syv avdelinger og tre staber. Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som kan ha kontorplassering i Moss, Oslo og/eller Drammen.

Sektor
Offentlig
Sted
Vogts gate 17, 1532 Moss
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Geologi/Fysikk/Kjemi,
Rådgivning,
Biolog

Annonseinformasjon

FINN-kode 267827215
Sist endret 4. aug. 2022 20:03

Rapporter annonse