Utløpt

Har du erfaring fra forebygging/etterretning og vil være med å videreutvikle et kunnskapsbasert politi?

Arbeidsgiver
Politidirektoratet
Stillingstittel
Politiinspektør i forebygging- og etterretningsseksjonen
Frist
17.08.2022
Ansettelsesform
Fast

Politidirektoratets rolle og ansvar er å utøve styring og ledelse av politietaten, samt være faglig rådgiver for Justis- og beredskapsdepartementet. Vi har ledig fast stilling i forebygging og etterretningsseksjonen, som er en av fire seksjoner i politifagavdelingen. Politifagavdelingen har, sammen med beredskapsavdelingen, det faglige ansvaret for å forvalte, utvikle og forbedre politiets oppgaveløsning.

Forebygging og etterretningsseksjonen består for tiden av 14 faste medarbeidere med lang og variert erfaring særlig fra justissektoren og offentlig forvaltning for øvrig. Seksjonen arbeider blant annet med utvikling av forebygging og etterretning i politiet, og fagområdenes betydning for videreutvikling og operasjonalisering av kunnskapsbasert politiarbeid.

For å skape gode polititjenester og videreutvikle et kunnskapsbasert politi er vi avhengige av medarbeidere som har variert erfaring og kunnskap fra politiet. Vi ser etter deg som både har evne til å identifisere potensialet, men også bidra til utvikling, av et godt samspill mellom politiets virksomhetsområder. Du bør trives i en hektisk arbeidshverdag, med varierte oppgaver og en kombinasjon av selvstendig arbeid og teamarbeid. Vi samarbeider tett med andre seksjoner og avdelinger i direktoratet, hvilket krever at man evner å se helhet og avhengigheter på tvers av fagområder. 

Seksjonen har et godt og inkluderende arbeidsmiljø, og vi ønsker at du bidrar inn både faglig og sosialt. Hos oss vil du få muligheten til å jobbe tverrfaglig med mange interessante oppgaver i en seksjon med et spennende ansvarsområde.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikling av et kunnskapsbasert politi, for tiden særlig knyttet til etterretning og politiets rolle
 • Videreutvikling av forebygging som politiets hovedstrategi, og integrering av forebygging som en del av politiets totale virksomhet 
 • Skape bedre polititjenester gjennom å utvikle og effektivisere arbeidsprosesser og rammeverk (herunder digitalisering)
 • Bidra inn i den nasjonale kriseledelsen (D2)
 • Saksforberedelser til strategisk ledelse
 • Bidra inn med rapportering og innspill til Justis- og beredskapsdepartementet
 • Bidra inn i virksomhetsstyring av distrikt og særorgan
 • Bidra til videreutvikling av samhandlingen mellom politiets virksomhetsområder og prioriterte funksjoner  
 • Bidra til  å videreutvikle politiets samhandling med andre offentlige etater, næringsliv m fl.  
 • Øvrige oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Bestått grunnutdanning fra Politi(høg)skolen eller master i rettsvitenskap
 • Bred erfaring fra politiet og god kunnskap om politiets kriminalitetsforebyggende/-bekjempende arbeid
 • Erfaring med etterretningsarbeid og/eller bruk av etterretning
 • Erfaring fra samhandling både internt i politiet og med eksterne samarbeidsaktører 
 • God forståelse av politiets rolle i samfunnet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og være komfortabel med engelsk som arbeidsspråk

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig 

Det vil i tillegg være en fordel med:

 • Erfaring med endringsledelse i praksis
 • Ledererfaring
 • Erfaring med utviklingsarbeid
 • Erfaring fra arbeid på departement- eller direktoratsnivå

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Analytisk og evne til strategisk tenkning
 • Initiativrik og effektiv
 • Selvstendig, men har også gode samarbeidsevner

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier.  Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform (https://www.politiet.no/om/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/) og i våre etiske retningslinjer (www.politiet.no).

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som politiinspektør (stillingskode 0290), fra kr 728 100 - 839 900 brutto per år. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Politiet skal sikre
trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politidirektoratet er
underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og er det øverste ledelsesnivået
i politiet. Politidirektoratet har tre overordnede roller: Gjennomføre
regjeringens politikk, være faglig rådgiver, samt å styre, lede og utvikle
politi- og lensmannsetaten. Politiet skal være en forutsigbar, handlekraftig og
fleksibel etat til det beste for befolkningen. Politiets distrikter og særorgan
består til sammen av over 17.000 dedikerte medarbeidere. Les mer på politiet.no.

Sektor
Offentlig
Sted
Fridtjof Nansens vei 16, 0369 Oslo
Bransje
Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon
Politi

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Kristin Elnæs
Stillingstittel
Seksjonssjef forebygging- og etterretningsseksjonen
Telefon
900 69 167
Følg firma
966 følger dette firmaet

Fridtjof Nansens vei 16, 0369 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 267599406
Sist endret 3. aug. 2022 11:17

Rapporter annonse