Utløpt

Rådgiver / seniorrådgiver (statistikk og analyse)

Arbeidsgiver
Nasjonalt ID-senter
Stillingstittel
Rådgiver / seniorrådgiver (statistikk og analyse)
Frist
05.09.2022
Ansettelsesform
Fast

Nasjonalt ID-senter er et faglig selvstendig ekspertorgan, som skal sikre høy kvalitet på ID-arbeidet som gjøres i politiet, utlendingsforvaltningen og hos andre offentlige virksomheter.

Vi har spisskompetanse på ID- og underlagsdokumenter, og vi utvikler verktøy og metoder som kan brukes for å avklare identiteten til utlendinger som kommer til - eller oppholder seg i - Norge. Vi tar initiativ til samarbeid og fellesløsninger, tilbyr opplæring og verktøy, utvikler statistikk og analyser, samt gir bistand og råd på generelt grunnlag og i enkeltsaker.

Vi er 40 medarbeidere, og holder til på Tøyen i Oslo. Nasjonalt ID-senter er administrativt underlagt Politidirektoratet. For mer informasjon, se www.nidsenter.no

En viktig oppgave for Nasjonalt ID-senter er å utarbeide oversikter over trender og metoder knyttet til bruk av falske dokumenter. Innhenting, sammenstilling og analyse av data og informasjon fra offentlige etater som utøver ID-kontroll utgjør en vesentlig del av stillingen. Formålet er å sette etatene i stand til å innrette sin kontrollvirksomhet for å avdekke og forebygge ID-misbruk, men også presentere en situasjonsforståelse over ID-misbruket til beslutningstakere og til politikkutforming. 

Seksjonen ID-person søker en rådgiver/seniorrådgiver ansvarlig for statistikk og analyse. Du må kunne samarbeide godt med aktører både internt og eksternt for å bygge nettverk og relasjoner. Vi søker også en kandidat med evne til å jobbe med mange ulike saker og temaer samtidig, og som er god til å strukturere egen hverdag og prioritering av arbeidsoppgaver. 

Arbeidsoppgaver

 • innhente, bearbeide og formidle statistikk til identitetsarbeidet i utlendingsforvaltningen, politiet og andre sentrale aktører
 • utarbeide rapporter om relevante modus for ID-misbruk basert på kvantitative og kvalitative analyser av data gjennom Etterretningssamarbeidet med Kripos
 • formidling av rapporter og statistikk gjennom presentasjoner og webinarer
 • utarbeide og gjennomføre ulike typer bruker- og spørreundersøkelser knyttet til våre produkter og tjenester
 • bistå internt og eksternt med tilgjengelige tall og statistikk
 • være en kompetanseperson på evalueringer som foretas i regi av Nasjonalt ID-senter både internt og eksternt
 • noe reisevirksomhet må påregnes
 • stillingen kan bli tillagt andre oppgaver ved behov.

Kvalifikasjoner

Du må 

 • ha høyere relevant utdanning med innslag av både kvalitativ og kvantitativ metode. Relevant erfaring kan erstatte formell kompetanse.
 • ha erfaring med å produsere rapporter/dokumentasjon basert på kvantitative og kvalitative metoder. 
 • kommunisere godt både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
 • ha god generell digital kompetanse. Erfaring med Excel (eller tilsvarende analyseprogrammer)
 • ha plettfri vandel, og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. I tillegg skal det ved ansettelser gjennomføres en skikkethetsvurdering. Hvis oppgavene tilsier det, må du kunne klareres til nivået hemmelig.

Det er en fordel om du har

 • utdanning i samfunnsvitenskapelig retning (statsvitenskap, kriminologi, sosiologi, internasjonale studier, utviklingsstudier)
 • erfaring med skriftlig og muntlig presentasjon av faglig stoff på norsk og engelsk
 • kjennskap til arbeidet innen identitets- og/eller utlendingsfeltet
 • kjennskap til SurveyXact (eller tilsvarende brukerundersøkelsesprogrammer)
 • kjennskap til PowerBi.  

Personlige egenskaper

Analytiske evner

 • sammenstille data fra ulike kilder og evner å sette dette sammen til helhetlige produkter
 • kunne se mønstre og trender i løsrevne informasjoner i Indicia og andre sentrale kilder 

Selvstendig og trygg i rollen

 • ta initiativ til å sette lys på nye temaer eller områder innen ID-misbruk som kan og bør belyses
 • prioritere arbeidsoppgaver i en tidvis hektisk hverdag

Nøyaktig og ansvarsbevisst

 • arbeide nøyaktig med sammenstilling av data slik at kvaliteten i datagrunnlaget sikres
 • ha kompetanse om - og forståelse for - svakheter ved kriminalstatistikk
 • vise forståelse for og formidler svakheter i datagrunnlaget slik at eksterne aktører får et best mulig bilde av virkeligheten

Gode samarbeidsevner

 • trives med samarbeid på tvers av fagfelt
 • være serviceinnstilt, positiv og løsningsorientert
 • være lett å samarbeide med. 

Medarbeiderskap

 • ansvar for oppgaver (stiller krav til eget arbeid, initiativ og proaktivitet)
 • holde seg faglig oppdatert
 • ta ansvar for kolleger (med omtanke, raushet, dele kompetanse, anerkjenne andres bidrag og ta ansvar for arbeidsmiljø)
 • ta ansvar for arbeidsgiver (felles mål, representere Nasjonalt ID-senter på en god måte i eksterne fora)

Vi tilbyr

 • et spennende og utfordrende arbeids- og ansvarsområde i et aktivt og hyggelig fagmiljø
 • stillingen lønnes som rådgiver SKO 1434, eller seniorrådgiver SKO 1364 kr 500 000 – 700 000 brutto pr. år.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se www.spk.no for mer informasjon)
 • fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • mulighet for å jobbe fra hjemmekontor etter avtale med leder

Vi ved Nasjonalt ID-senter mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Sektor
Offentlig
Sted
Økernveien 13, 0653 Oslo
Stillingsfunksjon
Analyse,
Rådgivning,
Samfunnsviter

Nøkkelord

statistikk, analyse, ID, etterretning, rapporter

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Zybelin Beck
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
942 07 177
Følg firma
58 følger dette firmaet

Økernveien 13, 0653 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 267597450
Sist endret 3. aug. 2022 12:39

Rapporter annonse