PST søker jurist

Arbeidsgiver
PST (Politiets sikkerhetstjeneste)
Stillingstittel
Politiinspektør
Frist
22.08.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)
Ved Juridisk enhet er det ledig en fast stilling som politiinspektør. Juridisk enhet er organisatorisk plassert i Sjefens stab. Enheten har som oppgave å utøve legalitetsarbeid knyttet til PSTs operative etterretningsarbeid og metodebruk i forebyggende øyemed. Enheten har videre som oppgave å levere juridisk rådgivning og beslutningsstøtte i PSTs løpende virksomhet og på strategisk nivå lede an i arbeidet med rettsutvikling. Enheten er også PSTs kontaktpunkt mot EOS-utvalget (Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene).  

Arbeidsoppgaver

Dine oppgaver vil være legalitetsarbeid og juridisk rådgivning innenfor enhetens ansvarsområder både på operativt og strategisk nivå. Hverdagen ved Juridisk enhet består av et stort spenn av juridiske oppgaver som omfatter begjæringer til retten om skjult tvangsmiddelbruk i operative saker og mer strategisk juridisk arbeid og rådgiving.

Som ansatt i PST vil du bli del av et tverrfaglig arbeidsmiljø som holder et høyt arbeidstempo. Du får mulighet til å jobbe i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag i et miljø som kjennetegnes av profesjonalitet, integritet, samhandling, endringsdyktighet og lojalitet.

Kvalifikasjoner

Vi søker en jurist med flere års arbeidserfaring. Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid i politi- og påtalemyndigheten og gjerne internasjonal arbeidserfaring. Erfaring fra arbeid med tvangsmidler vil være viktig i stillingen. Det er videre en fordel hvis du har interesse for arbeid med regelverks- og metodespørsmål som følger den teknologiske utviklingen. Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk.

Vår arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Personlige egenskaper

Du må være trygg på egne juridiske vurderinger og er en person som arbeider målrettet, strukturert og analytisk. Evne til å samarbeide, se muligheter og ta initiativ er også viktig. Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Vi tilbyr

Stillingen avlønnes i lønnsspennet 752 800–873 400 (ltr 77-82). For spesielt kvalifisert søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.
 
Vi tilbyr god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). Det er seks måneders prøvetid for stillingen. Endringer i stillingsinnhold og organisatorisk tilhørighet over tid må påregnes.

Mer informasjon
Vil du vite mer om stillingen, kan du ta kontakt med seksjonsleder Øyvind eller Ingrid på telefon 23 30 50 00. For mer informasjon om PST, se www.pst.no. PST har også egne profiler på Twitter og Facebook.
 
Søknad og prosess
Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste.

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.  

Om arbeidsgiveren

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Sektor
Offentlig
Sted
Nydalen, 0421 Oslo
Bransje
Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon
Jurist,
Politi,
Jurist / Politiadvokat

Nøkkelord

juridisk, rådgivning, politiinspektør, EOS

Annonseinformasjon

FINN-kode 267336816
Sist endret 8. aug. 2022 10:51

Rapporter annonse