Utløpt

Vil du jobbe i et team som arbeider for en kunnskapsbasert klima- og miljøpolitikk?

Arbeidsgiver
Klima- og miljødepartementet
Stillingstittel
rådgiver/seniorrådgiver (klima- og miljøkunnskap)
Frist
18.08.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
Hva gjør vi i kunnskap- og globalseksjonen?

Kunnskaps- og globalseksjonen koordinerer og leder Klima- og miljødepartementets nasjonale og internasjonale arbeid med kunnskap for klima og miljø. Dette inkluderer feltene forskning og høyere utdanning, miljødata, miljøovervåkning og statistikk. I tillegg arbeider seksjonen blant annet med FNs miljøprogram,  konvensjonen om biologisk mangfold og bærekraftsmålene.

Seksjonen har et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere som jobber i team og løser varierte og spennende oppgaver. Seksjonen er en del av Bærekraft- og omstillingsavdelingen. 


Dine arbeidsoppgaver :

KLDs kunnskapsstrategi (2021-2024) er sentral for arbeidet framover, og vi samarbeider med andre departementer for å følge opp denne. Kunnskapsarbeidet skal bidra til grønn omstilling og å nå bærekraftsmålene. Vi søker to nye medarbeidere til kunnskapsteamet som vil jobbe bredt med kunnskapspolitikk og klima- og miljøpolitikk både internt, med underliggende virksomheter og i departementsfelleskapet. 

Aktuelle oppgaver i kunnskapsteamet vil være: 

 • Arbeid med forsknings- og innovasjonspolitikk, herunder styring av Forskningsrådet, arbeid med statsbudsjettet og samarbeid med miljøforvaltningen og instituttsektoren.
 • Utvikling av fremtidens miljødata, miljøovervåking, statistikk og indikatorer.
 • Internasjonalt kunnskapssamarbeid, særlig forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa. Rom-programmet Space, arbeid med OECD og forsknings- og innovasjonssamarbeid med land utenfor Europa. 

Endringer i oppgaver og ansvar er påregnelig. De som ansettes må kunne ta del i seksjonens samlede oppgaveløsing, og forventes å kunne bidra inn på en rekke områder etter behov.


For å være kvalifisert for stillingen må du ha:
 • relevant høyere utdanning på masternivå med gode karakterer
 • minimum to års relevant erfaring fra kunnskapsarbeid i departement, annen statlig virksomhet eller fra forsknings- og instituttsektoren
 • meget god kompetanse/innsikt om klima- og miljøkunnskap, både nasjonalt og internasjonalt
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

God innsikt i digitalisering vil være en fordel. 


For å lykkes mener vi at du har disse egenskapene:
 • du arbeider selvstendig og har gode analytiske evner
 • du trives med å jobbe i team, ser helheten og involvere andre som blir berørt og forankrer beslutninger i organisasjonen (koordinerer)
 • du må like å jobbe i en hektisk arbeidshverdag
 • du forstår rollen som embetsverk for politisk ledelse 

Hvorfor skal du jobbe hos oss:
 • du kan bidra til en kunnskapsbasert klima- og miljøpolitikk
 • du kan bidra til samfunnsmålet om en grønn omstilling.
 • du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse. 
 • vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin.
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe hos KLD her (https://www.regjeringen.no/no/dep/kld/stillinger/Jobbe-i-Klima--og-miljodepartementet/id757636/)


Lønn

Årslønn for rådgiver: kr 526 100 - 636 700 (ltr. 57- 68)   

Årslønn for seniorrådgiver: kr 593 500 - 728 100 (ltr. 64 -75)). For særlig kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes.

Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres som rådgiver eller seniorrådgiver jf. departementets personal- og lønnspolitikk. Det kreves som hovedregel to års relevant erfaring for å bli innplassert som rådgiver, og fem år for å bli seniorrådgiver.


Er dette stillingen for deg? Les følgende:
 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Utenlandske vitnemål må være NOKUT godkjent. Bekreftelsen vedlegges.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.
 • Kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: ekspedisjonssjef Torstein Lindstad, tlf. 92658681


Vi er opptatt av : 

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi jobber for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og/eller som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.


Om arbeidsgiveren

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren og senter mot marin forsøpling. Klima- og miljødepartementet har ca. 250 ansatte.

Bærekraft- og omstillingsavdelingen har ansvaret for å utvikle politikken for klima- og miljøkunnskap, økonomisk utvikling og grønn omstilling. Avdelingen har et ansvar for tropisk skog og multilateralt arbeid.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Kongensgate 18-20, 0153 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Kontor og administrasjon,
Kontor og administrasjon / Kontorarbeid,
Saksbehandler
Følg firma
854 følger dette firmaet

Kongensgate 18-20, 0153 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 266864372
Sist endret 10. aug. 2022 09:28

Rapporter annonse