ID 1882 Brannkonstabel - Stord brann og redning

Arbeidsgiver
Stord kommune
Stillingstittel
Brannkonstabel
Frist
21.08.2022
Ansettelsesform
Fast

Stord brann og redning har ledig fire (4) nyoppretta stillingar i 100% stilling som brannkonstabel/utrykkingsleiar ved dagkasernert beredskapsavdeling på Leirvik stasjon. Stord brann og redning sin brannstasjon på Leirvik har i dag 34 heil- og deltidstilsette.

Utover dagkasernert beredskap, vil utrykkingsleiar gå i ein firedelt rotasjon med heimevakt kvar fjerde veke. Ettermiddag/kveld/natt- og helgeberedskap vert organisert med fire (4) vaktlag á seks (6) personar, som har heimevakt kvar 4. veke.

 

Arbeidsoppgåver

• utrykkingsleiar for eit vaktlag i ein firedelt rotasjon med heimevakt kvar fjerde veke - ettermiddag, kveld, natt og helg

• gjennomføre systematisk øving og trening for å oppretthalde og vidareutvikle naudsynt kompetanse i den dagkasernerte beredskapen, og for deltidsmannskap (4 vaktlag)

• bidra til å utvikle og oppretthalde ein god organisasjonskultur og eit godt arbeidsmiljø

• bidra til at Stord brann og redning er synleg og til stades for innbyggjarane i kommunen på ein god måte

• ha eit utvida ansvar for eitt av fire permanente områder/oppgåver som skal plasserast på dei fire utrykkingsleiarane som inngår i dagkasernert beredskap:

1. Administrere kommunen si bilordning/bilpark

2. Brannførebyggjande oppgåver

3. Kompetanseutvikling internt og eksternt

4. Stasjonsmeister med ansvar for HMT arbeid, beredskapsutstyr, bygg og øvingsfelt

• andre oppgåver kan bli tillagt stillinga

I tillegg øver vaktlaga omlag 40 timar i året.


Kvalifikasjonar

• gjennomført yrkesutdanning for utrykkingsleiar i samsvar med gjeldande reglar, eller vere villig til å gjennomføre utdanning etter tilsetjing

• leiarerfaring gjerne frå brannvesen eller andre operative etatar

• minst 5 års erfaring som brannkonstabel ved eitt brannvesen/annan relevant operativ erfaring

• relevant fagbrev innan tekniske fag eller anna relevant arbeidserfaring

• bustad i nærleiken av Leirvik brannstasjon, maksimalt 5 min køyretid frå stasjonen

• politi- og helseattest

• god fysisk helse og bestått lovpålagt fysisk test for innsatspersonell

• god psykisk helse

• førarkort minimum klasse C, eller vere villig til å ta sertifikat etter tilsetjing

• god norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne

• normalt gode IKT-kunnskapar og god praktisk innsikt

• kode 160, eller vere villig til å gjennomføre kurs etter tilsetjing

Det vil bli lagt stor vekt på dine personlege eigenskapar, og din evne til å arbeide samt fungere i team.


Me tilbyr

Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø.

Stord ve og vel med moglegheit for leige av leilegheiter i Røldal, Husøy med båt og utleige av tilhengarar mm.

Løns- og arbeidsvilkår i samsvar med kommunalt avtaleverk.

Offentlig tenestepensjon i KLP.


Særskilte krav

Politiattest må visast fram ved tilbod om stilling. Me ber om at referansar vert oppgjevne i søknaden.

Kopi av vitnemål og attestar må takast med til eit eventuelt intervju.


Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjar vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.


Om arbeidsgiveren

Stord kommune er ein industrikommune i Hordaland med ca. 19 000 innbyggjarar. Det er stor og variert aktivitet både i arbeidsliv og for fritid. Me har eit rikt kulturliv og det er gode vilkår for idretts- og friluftsliv. Her er flott natur med skog, sjø, vatn og fjell som ligg nær til for trivlege opplevingar og aktivitetar ute. Det er god kommunikasjon til Haugesund, Stavanger og Bergen. Barnehagar og skuleverket har god kvalitet. Me har m.a. vidaregåande skular, allmenn- og førskulelærar-, sjukepleiar- og ingeniørutdanning. Stord sjukehus er lokalsjukehuset for 50000 innbyggjarar i regionen Sunnhordland.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
4
Sted
Lønningsåsen 1, 5417 Stord
Bransje
Politi og sikkerhet,
Annet
Stillingsfunksjon
Brannvern,
Politi,
Annet
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Brannkonstabel, Utrykkingsleiar

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Jan Ove Anthun
Stillingstittel
Brannsjef
Mobil
975 52 053
Kontaktperson
Frode S. Lillerud
Stillingstittel
Leiar beredskap
Mobil
975 52 052
Følg firma
2 følger dette firmaet

Lønningsåsen 1, 5417 Stord

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 265743827
Sist endret 18. jul. 2022 19:25

Rapporter annonse