Nyopprettet stilling som HMS- og kvalitetsansvarlig i ABBR

Arbeidsgiver
Asker og Bærum brann og redning IKS
Stillingstittel
HMS- og kvalitetsansvarlig
Frist
11.08.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med - Skagerak Consulting AS

Til nyopprettet og spennende stilling med ansvar innen HMS og kvalitet rekrutterer vi nå: 

HMS- og kvalitetsansvarlig i Asker og Bærum brann og redning IKS

Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) er et interkommunalt selskap der Asker kommune og Bærum kommune er eierkommuner. ABBR er et stort, ressurssterkt og veldrevet brannvesen med solid økonomi, betydelige ressurser og stort handlingsrom. 
ABBR er et profesjonelt brannvesen med meget dyktige og engasjerte ansatte. Våre to sterke eierkommuner er stolte eiere av sitt brannvesen.

ABBR er i en svært spennende omorganiseringsprosess for blant annet å møte kravene i ny brann- og redningsvesenforskrift. Avdeling Stab er organisert etter enhetlig ledelsessystem (ELS). I rollen som våre nye HMS-ansvarlig vil du få en svært viktig rolle i denne avdelingen og i tillegg ha en sentral rolle mot alle avdelinger i selskapet. Du vil være selskapets nøkkelperson i etableringen av et kvalitetssikringssystem, og være ansvarlig for videre utvikling og drift av HMS-området og internkontrollen. Stillingen er nyopprettet og det er derfor gode muligheter til å påvirke innhold og retning i arbeidet.

Arbeidsoppgaver og ansvar:
 • Ivareta de krav som stilles i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
 • Ivareta og drifte selskapets internkontroll og kvalitetssikring innen de ulike fagområdene og HMS, herunder utarbeide en årlig HMS-plan, plan for ytre miljø og plan for IA-arbeid.
 • Kartlegge, utvikle og implementere kvalitetssystemer i ABBR
 • Identifisere prosesser som vil bedre HMS-arbeidet og internkontrollen
 • Oppfølging av bedriftshelsetjenesten
 • Veilede og heve kompetansen til personell med lederansvar innen stillingens ansvarsområde
 • Følge opp avtaler på personalforsikring
 • Ivareta ulykkesforebyggende arbeid i selskapet, herunder oppfølging og registrering av personskade og uønskede hendelser
 • Bistå ledere ved utprøving av tilrettelagt arbeid der det er mulig
 • Saksbehandling og sekretærfunksjon for virksomhetens arbeidsmiljøutvalg
 • AKAN-arbeid
 • Gjennomføre vernerunder, tildele ansvar for oppfølging
 • Ha ansvar for at lover, forskrifter og regelverk innen helse, miljø og sikkerhet blir fulgt
 • Ferdigstille og jevnlig oppdatere stoff-kartotek og eksponeringsregister
 • Prosjektarbeid vedrørende bygging av nye brannstasjoner
 • Utarbeide sikre jobb-analyser innen alle fagområder i samarbeid med risikoanalytiker og plan-,øvelse- og kompetanseansvarlig
 • Jobbe tett med alle avdelingene i selskapet og bistå/veilede innenfor alle fagområder
 • Sikkerhetsansvarlig i stab i henhold til Enhetlig ledelsessystem (ELS)
Utdannelse og erfaring:
 • Du har relevant utdannelse fra universitet/høyskole
 • Det er ønskelig med videreutdanning innen kvalitetsledelse og internkontrollarbeid
 • Erfaring med systematisk HMS -arbeid
 • Relevant brannfaglig bakgrunn eller annen beredskapsfaglig bakgrunn
 • Erfaring fra krisehåndteringssystemet CIM
 • Erfaring fra enhetlig ledelsessystem (ELS)
 • Førerkort klasse B og tilgang til egen bil
Personlige egenskaper: 
 • Gode samarbeidsevner
 • Like å jobbe selvstendig 
 • Systematiske- og analytiske evner
 • God gjennomføringsevne
 • Innovativ og strategisk for å nå de mål som settes
 • Endringsvillig og løsningsorientert
 • Fleksibel tilnærming til oppgaver og samarbeidspartnere
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Nøyaktig, strukturert, initiativrik og god på kommunikasjon
Personlige egenskaper vektlegges

Vi tilbyr:
 • En svært spennende, nyopprettet og sentral stilling med en rekke muligheter for å påvirke selskapets utvikling og organisering 
 • En utfordrende og allsidig hverdag i et åpent og engasjert miljø
 • Relevant kompetanseutvikling og videreutdanning
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Pensjonsordning i Bærum kommunale pensjonskasse
 • 1 times ukentlig trening i arbeidstid i meget velutstyrte treningsrom
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste

Om prosessen:

Alle henvendelser til Skagerak Consultings rådgiver før søknadsfristen behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. ABBR ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn og etnisitet. I henhold til offentlighetsloven §25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en offentlig søkerliste.  Det er mulig å søke om unntatt offentlighet. Dersom vilkårene ikke er tilstede, vil søker bli forhåndsvarslet om dette. Vi vil gjennomføre bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Politiattest må kunne fremlegges på forespørsel for aktuelle kandidater. Det er krav om tilfredsstillende vandel.

Interessert i stillingen? 

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere Kjetil D. Larsen eller Ruth-Camilla Aas i Skagerak Consulting for en nærmere prat om denne muligheten. Interessenter er velkomne til også å kontakte vår brann- og redningssjef Anders Løberg 99289950 eller vår HR-rådgiver Marte Kristoffersen 45450186. Se kontaktopplysninger i annonsen.

Søknadsfrist: 11/08-2022

Om arbeidsgiveren

Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) dekker beredskapen i Asker kommune og Bærum kommune. ABBR er et brann- og redningsvesen med ca. 200 ansatte, fordelt på seks brannstasjoner. ABBR ivaretar brann- og redningsberedskapen for over 225.000 innbyggere. ABBR skal bidra til at Asker og Bærum er trygge kommuner å leve i. Vår visjon er at ingen skal skades eller omkomme i brann.

Nettverk
Facebook
Sektor
Offentlig
Sted
Fredtunveien 5, 1386 Asker
Bransje
Forsvar og militær,
Politi og sikkerhet,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
HMS,
Kvalitetssikring,
Saksbehandler

Nøkkelord

HMS og kvalitetssikring, Brannforebyggende arbeid, Brannberedskap, Administrasjon/ledelse, Offentlig forvaltning

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Kjetil Dunn Larsen
Stillingstittel
Seniorrådgiver (SkC)
Telefon
959 68 688
Kontaktperson
Ruth-Camilla Aas
Stillingstittel
Seniorrådgiver
Telefon
911 77 259
Nettverk
LinkedIn
Følg firma
1891 følger dette firmaet

Fredtunveien 5, 1386 Asker

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 263896281
Sist endret 4. jul. 2022 21:09

Rapporter annonse