Ny toppleder til Indre Østfold brann og redning IKS

Arbeidsgiver
Indre Østfold brann og redning IKS
Stillingstittel
Brann- og redningssjef
Frist
31.07.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med - Skagerak Consulting AS
Til å lede vår organisasjon i Indre Østfold søker vi nå ny toppleder til rollen som: Brann- og redningssjefStillingen som brann- og redningssjef for IØBR er en samfunnsviktig stilling og innebærer et stort ansvar og betydelig innflytelse på brannsikkerheten for våre innbyggere.
Leder har ansvaret etter delegert myndighet og forestår den daglige ledelsen av selskapet ved å følge selskapsavtalen og til enhver tid gjeldende regelverk.

Kort om vår organisasjon:

Indre Østfold brann og redning IKS (IØBR) er organisert med tre avdelinger og 6 stasjoner:
 • Forebyggende avdeling: Avdelingens viktigste oppgave er å hindre at brann og andre ulykker skjer ved å utføre lovpålagt feiing og tilsyn med skorsteiner og ildsteder, samt tilsyn med særskilte brannobjekter. I tillegg gjennomfører forebyggende avdeling informasjons- og motivasjonstiltak  
 • Beredskapsavdelingen: Avdelingens hovedoppgave er å redde og verne om liv, helse, miljø og materielle verdier. Avdelingens viktige ansvar innebærer blant annet slokkeinnsats ved branner, innsats ved ulykker og ved uhell med farlig gods 
 • Administrasjon: Avdelingen sørger for personal- og kontoradministrative oppgaver, service og kundebehandling
Som leder i IØBR vil du få et viktig ansvar for å videreutvikle en organisasjon til det beste for innbyggere og eierkommuner, hvor målet er et brannvesen for framtiden.Viktige arbeidsoppgaver og ansvar i rollen:
 • Daglig ledelse av brann- og redningsvesenet (jfr. §11 i brann og redningsforskriften)
 • Strategisk organisasjonsutvikling
 • Ansvar for langsiktige strategier, prioriteringer, målsetting og oppfølging av overordnede mål og rammer for virksomheten
 • Overordnet ansvar for utvikling av organisasjonen og medarbeiderne
 • HMS
 • Overordnet ansvar for økonomi og budsjettarbeid, innenfor økonomiske rammer
 • Tett samarbeide med våre eierkommuner
 • Deltagelse i møter med styret og representantskapet 
 • Samfunnskontakt - kommunikasjon og informasjon til media
 • Deltakelse IUA (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning, brannsjef-møter, øvelser m.m.)
 • Samarbeid med tillitsvalgte og ansattrepresentanter i henhold til lover og avtaler 
 • Overordnet ansvar for myndighet gitt i brann- og eksplosjonsloven (forvaltningsansvaret)
 • Overordnet vakt
Kvalifikasjoner:
 • Utdanning jfr. Forskrift om organisering av brannvesen § 45. Leder av brann- og redningsvesen i ansvarsområde med mer enn 50 000 innbyggere skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og kurs i overordnet vaktberedskap og innsatsledelse innen 2 år og enten ha;
  - a. høgskole- eller universitetsutdanning på masternivå, eller;
  - b. kvalifikasjoner som leder av brann- og redningsvesen i ansvarsområde med inntil 50 000 innbyggere, og minst fem års erfaring som leder av brann- og redningsvesen.
 • Solid ledererfaring med resultater på vellykkede endrings- og utviklingsprosesser
 • God økonomiforståelse og erfaring med økonomistyring og budsjettarbeid
 • God erfaring med partssamarbeid
 • Gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og kurs i overordnet vaktberedskap og innsatsledelse, eller gjennomføre dette snarest og senest to år etter ansettelsestidspunktet. 
 • Forståelse for politiske beslutningsprosesser og skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon
 • Det er ønskelig med kjennskap til offentlig forvaltning og kunnskap om IKS lovgivning 
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne er et krav.

Vi ønsker en person med god organisasjonsforståelse og helhetstankegang. Lederstil og personlige egenskaper:Vi er på jakt etter deg som har nødvendige egenskaper og relevant erfaring for å kunne lede en samfunnsviktig organisasjon som et brann- og redningsvesen. Vi søker en ambisiøs, tydelig og samlende leder - en teambygger med god organisasjonsforståelse og gode samarbeidsevner.

Vår nye leder må evne det å lede organisasjonen videre på en trygg, motiverende, engasjerende og tillitsskapende måte. 

Viktige egenskaper:

 • Robust, beslutningssterk med høy gjennomføringsevne
 • Evner til å tenke strategisk, på kort og lang sikt
 • God til å se helhet og sammenhenger
 • God rollemodell – som er inkluderende, viser retning, stiller krav, følger opp og legger til rette for gjennomføring
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt gode evner til å lytte
Som vår nye leder må du være proaktiv og ha stor arbeidskapasitet. Du må være løsnings- og resultatorientert, handlekraftig med evne og styrke til å gjennomføre nødvendige endringer.

Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.Hva vi kan tilby:
 • En svært spennende og samfunnsviktig lederstilling med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • En stilling som innebærer stort handlingsrom og innflytelse i samarbeide med våre eierkommuner og andre brannvesen
 • Konkurransedyktige betingelser
 • God pensjonsordning
 • Fleksibel arbeidstid

Om prosessen:

Alle henvendelser til Skagerak Consultings rådgiver før søknadsfristen behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. IØBR ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn og etnisitet . I henhold til offentlighetsloven §25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en offentlig søkerliste.  Det er mulig å søke om unntatt offentlighet. Dersom vilkårene ikke er tilstede, vil søker bli forhåndsvarslet om dette. Vi vil gjennomføre bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Politiattest må kunne fremlegges på forespørsel for aktuelle kandidater.

Ta gjerne kontakt med vår rådgiver Kjetil D. Larsen eller Jan Inge Hiorth i Skagerak Consulting for en nærmere prat om denne muligheten. Se kontaktopplysninger i annonsen.

Søknadsfrist: 31/7-2022

Om arbeidsgiveren

Indre Østfold brann og redning IKS ble stiftet 1. januar 2016. Vi er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Indre Østfold, Skiptvet og Marker. Totalt har vi ansvaret for 53.000 innbyggere i vår region. Indre Østfold brann og redning består av 120 heltids- og deltidsansatte. I Askim er beredskapen deltid og dagkasernet. I Spydeberg/Hobøl, Skiptvet, Trøgstad, Eidsberg og Marker er det deltidsstasjoner.
Administrasjonen, forebyggende avdeling og boligseksjon er plassert i Mysen.

Nettverk
Facebook
Sektor
Offentlig
Sted
Ordfører Voldens vei 14, 1850 Mysen
Bransje
Forsvar og militær,
Politi og sikkerhet,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Brannvern,
Politi

Nøkkelord

Kommunal beredskap, Ledelse, Samfunnssikkerhet, Administrasjon/ledelse, Brannvernledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Kjetil Dunn Larsen
Stillingstittel
Seniorrådgiver
Telefon
959 68 688
Kontaktperson
Jan Inge Hiorth
Stillingstittel
Seniorrådgiver
Telefon
911 10 038
Følg firma
1831 følger dette firmaet

Ordfører Voldens vei 14, 1850 Mysen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 262448817
Sist endret 17. jun. 2022 09:38

Rapporter annonse