Utløpt

Flerkildeanalytiker (politioverbetjent)

Arbeidsgiver
Økokrim
Stillingstittel
Politioverbetjent
Frist
06.06.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Økokrim

Har du lyst til å jobbe som flerkildeanalytiker i spydspissen mot hvitvasking og terrorfinansiering?

Er du en analytisk person som er god til å prosessere store mengder informasjon til kommuniserbar kunnskap og vurderinger, har du solide kunnskaper om  etterretningsprosessen, analyseteknikker og metodeutvikling, da er du den rette for oss!

Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim er en sentral aktør i det nasjonale regimet for å forebygge og bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av masseødeleggelsesvåpen. Ved denne enheten har vi nå ledig stilling som flerkildeanalytiker (politioverbetjent) .

EFE mottar, innhenter, analyserer og videreformidler finansiell informasjon som er knyttet til mulig hvitvasking, profittmotivert kriminalitet og finansiering av terrorisme. EFE har et vidt samarbeid med andre politiorganer, rapporteringspliktige og næringslivet, kontrolletater og internasjonale etterretningsmiljøer og organisasjoner. De som blir ansatt, skal blant annet utarbeide taktiske, operasjonelle og strategiske analyseprodukter, og enheten inngår også i produksjon av informasjon i politiets etterretningsstruktur. Til dette arbeidet benyttes IT-verktøyet Ask. Analytikerne har, i tillegg til informasjonen fra de rapporteringspliktige, tilgang til en rekke ulike kilder og registre i sitt analysearbeid.

For å komme i betraktning som søker, må du legge inn kopier av attester og vitnemål i Webcruiter sammen med søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • utarbeide etterretnings- og  analyseprodukter 
 • innhente, bearbeide og systematisere informasjon fra flere kilder 
 • avdekke etterretningshull og påpeke nye etterretnings- og informasjonsbehov
 • presentere og formidle etterretningsprodukter og temarapporter
 • bidra med kompetanseutvikling internt og eksternt
 • andre oppgaver etter pålegg fra nærmeste leder

Kvalifikasjoner

 • politiutdanning
 • relevant erfaring med flerkildeanalyse
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • god fremstillingsevne på engelsk, da oppgaveløsningen kan kreve engelsk som arbeidsspråk
 • gode IT-ferdigheter 
 • må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig

Ønskelige kvalifikasjoner

 • etterretningsfaglig kompetanse eller annen relevant tilleggsutdannelse og/eller relevant erfaring
 • normalt 5 års relevant yrkeserfaring
 • kunnskap og forståelse for behandling og analyse av finansiell informasjon
 • kunnskap og forståelse for kryptovaluta og nye betalingstjenester

Personlige egenskaper

 • meget gode analytiske evner
 • evne og vilje til å arbeide strukturert og selvstendig
 • god kommunikasjonsevne og vilje til nært tverrfaglig samarbeid
 • meget god arbeidskapasitet, samt evne til å gjennomføre planer og nå resultater
 • initiativrik og endringsvillig
 • opptatt av å utvikle egen og andres kompetanse

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag 
 • sterke fagmiljøer i kontinuerlig utvikling
 • samarbeid med myndigheter i inn- og utland
 • gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • avlønning som politioverbetjent (stillingskode 0287), kr 580 000—735 000
 • i tillegg kompenseres politioverbetjenter midlertidig med et tillegg for unntak fra arbeidsmiljøloven

Om arbeidsgiveren


Økokrim er spissorganet i politiet og påtalemyndigheten for bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi skal ivareta vårt samfunnsoppdrag blant annet ved å etterforske særlig alvorlige eller prinsipielle lovovertredelser innen disse fagområdene, treffe påtalevedtak og iretteføre sakene. Vi skal også yte bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning. 


Fordi vi har omfattende, kompliserte og prinsipielle saker, er vi avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.


Økokrim holder til i Oslo sentrum. Fordi Økokrim er et landsdekkende politi- og påtaleorgan, må noe reisevirksomhet påregnes.


For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og uttømmende og utvidet politiattest må innhentes, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.


For å ivareta ønsket om mangfold i staten er det et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Søkere gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.


Søknad registreres i rekrutteringssystemet og bekreftede kopier av attester og vitnemål skal følge med som tilleggsfiler. 

Sektor
Offentlig
Sted
C. J. Hambros plass 2C, 0164 Oslo
Bransje
Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon
Politi

Nøkkelord

etterretning, politi, forebygging, økonomiskkriminalitet, analyser

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Sven Arild Damslora
Stillingstittel
Head of FIU/førstestatsadvokat
Telefon
23 20 11 19
Følg firma
655 følger dette firmaet

C. J. Hambros plass 2C, 0164 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 259124627
Sist endret 24. mai 2022 13:34

Rapporter annonse