Utløpt

Vi søker etter rådgiver innen studieadministrasjon

Arbeidsgiver
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Stillingstittel
Rådgiver innen studieadministrasjon ved NTNU i Gjøvik
Frist
01.06.2022
Ansettelsesform
Fast
This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Video: https://youtu.be/Xt-yHCN5QS0 (https://youtu.be/Xt-yHCN5QS0)


Om stillingen 

Ved Seksjon for utdanning i Gjøvik (https://www.ntnu.no/adm/sa/seksjon-gjovik) har vi ledig en fast 100 % stilling som rådgiver, med hovedoppgave innen klagebehandling. Det beregnes at halve stillingen knyttes til dette. I tillegg vil det komme oppgaver innen opptak og rom- og timeplanarbeid.

Stillingene vil i hovedsak omfatte arbeidsoppgaver knyttet til forberedelse av saker til NTNUs klagenemnd, samt saksbehandling i forbindelse med opptak av studenter eller timeplanlegging.  Arbeidet gjøres i tett samarbeid med seksjonen på Gjøvik, samt kolleger i Trondheim og Ålesund.

Du rapporterer til seksjonsleder for utdanning på Gjøvik. Vi ønsker deg inn i teamet så snart som mulig.


Arbeidsoppgaver
 • saksbehandling av klagesaker til NTNUs klagenemnd
 • tett samarbeid med instituttene på NTNU i Gjøvik, veiledning av ansatte m.m.
 • behandling av søknader om opptak til studier
 • administrering av rom- og timeplanlegging
 • andre studieadministrative oppgaver i seksjonen

Stillingen er mangfoldig og krever stor grad av selvstendighet i planlegging og gjennomføring. Seksjon for utdanning har ellers ansvar for eksamen, systemadministrasjon, rom- og timeplanlegging, internasjonalisering, Studenttorget m.m. Oppgaver vil kunne omfordeles i seksjonen, etter kvalifikasjoner og preferanser.


Kvalifikasjonskrav
 • utdanning på mastergradsnivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningsgradskravet
 • erfaring fra saksbehandling
 • god kjennskap til lovverk og regler som er knyttet til universitets- og høgskolesektoren
 • god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren i Norge
 • meget gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 
 • erfaring med saksbehandling og bruk av relevant lovverk i forbindelse med klagebehandling og opptak
 • erfaring fra opptak og godkjenning av utenlandsk dokumentasjon i forbindelse med søknadsbehandling
 • gode ferdigheter i andre fremmedspråk, samt nynorsk
 • erfaring med bruk av felles studentsystem (FS)  
 • erfaring med bruk av timeplansystemer (TP)
 • erfaring fra annet studieadministrativt arbeid

Personlige egenskaper 
 • har gode relasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, nøyaktig og strukturert
 • trives med høyt arbeidstempo og har evne til å jobbe under stort press i perioder
 • liker å jobbe i team, er initiativrik og viser evne til å søke gode løsninger
 • tar ansvar og viser engasjement

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 


Vi tilbyr 
 • Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø (https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Inkluderende+arbeidsliv)med engasjerte kolleger
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (https://www.spk.no/Medlemskap-i-SPK/Verdien-av-medlemskapet/)
 • Ansattegoder og fordeler (https://www.ntnu.no/stillinger/ansattgoder)

Lønn og vilkår 

I stillingen som rådgiver kode 1434 vil du normalt lønnes fra brutto kr 516 400 - 583 500 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser
 • beskrivelse av din motivasjon for stillingen

Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. Kandidater som har bedt seg unntatt offentlighet vil bli kontaktet før offentliggjøring av søkerliste.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med seksjonsleder for Seksjon for utdanning i Gjøvik, Gunn Rognstad, gunn.rognstad@ntnu.no, tlf. 482 03 541.  Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-rådgiver Trude Ringseth, epost: trude.ringseth@ntnu.no.  

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Søknaden merkes med referansenummer: NTNU nr. 48/22

 Søknadsfrist: 01.06.2022


Om arbeidsgiveren

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

 

Avdeling for studieadministrasjon
Avdeling for studieadministrasjon har medarbeidere i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Vi yter studieadministrative tjenester overfor søkere, studenter, ferdige kandidater og fakulteter/institutter. Avdelingen har ansvaret for opptak, time- og romplanlegging, forvaltning av undervisningsareal, planlegging og gjennomføring av eksamen, samt produksjon av vitnemål. Vi har også ansvar knyttet til de studieadministrative systemene, som Felles studentsystem (FS) og Studentweb. Vi har omfattende kontakter innenfor utdanningssektoren både nasjonalt og internasjonalt. Avdeling for studieadministrasjon er en avdeling i Fellesadministrasjonen.

Sektor
Offentlig
Sted
Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Rådgivning
Følg firma
1030 følger dette firmaet

Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 258708121
Sist endret 16. mai 2022 13:11

Rapporter annonse