Utløpt

Ledige stillingar på Kommunikasjonssenteret

Arbeidsgiver
NAV
Stillingstittel
Ledige stillingar på Kommunikasjonssenteret
Frist
22.05.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med NAV
NAV Økonomiteneste (ØT) er ein intern tenesteleverandør som leverer lønns- og rekneskapstenester til alle NAV sine statlege einingar. Dette inneber mellom anna utbetaling av 560 mrd. kroner i årlege ytingar, samt rettleiing for etaten sine 19 000 tilsette. NAV Økonomiteneste har ei viktig rolle for å sikre god rekneskapskvalitet i NAV. Eininga består av 95 tilsette fordelt på tre seksjonar og er lokalisert på Leikanger i Sogndal kommune, Vestland fylke. 
 
Eit av våre satsingsområde er å vidareutvikle ØT sitt kommunikasjonssenter. Vi skal derfor styrke vårt miljø med ein fast og ei mellombels stilling som jobbar med kundeoppfølging, informasjons- og opplæringsaktivitetar.  I tillegg har ØT ei viktig rolle i innføring av nye økonomiløysingar i NAV dei næraste åra.
 

Arbeidsoppgåver

Kommunikasjonssenteret er organisert i seksjon for Fagstøtte. Vi er brukarstøtte for tilsette i NAV og for leverandørar knytt til fagområda rekneskap, faktura og lønn, i tillegg leverer vi informasjons- og opplæringsmateriell på våre område.

Døme på oppgåver:

 • Hjelpe kundar via telefon og digitale kanalar
 • Planlegge og gjennomføre kommunikasjons- og opplæringstilbod tilpassa kundane sine behov
 • Produsere innhald og publisere i eksisterande kanalar som intranett, Teams, Yammer og webinar 
 • Bidra til å vidareutvikle ØT sitt opplærings- og kommunikasjonsarbeid

Kvalifikasjonar

 • Relevant høgskule- eller universitetsutdanning, gjerne innan media/kommunikasjon, samfunnsfag eller økonomi
 • Relevant erfaring innan kundeservice og kommunikasjon
 • God munnleg, skriftleg og visuell framstillingsevne på norsk
 • Kunnskap om bruk av teknologi og kanalar/verkemiddel i kommunikasjonsarbeid
 • Kjennskap til lønns- og rekneskapsområdet vil vere ein fordel

Personlege eigenskapar

 • Du evner å jobbe effektivt og gjer gode prioriteringar
 • Du har evner til å samarbeide godt med andre, samtidig som du kan jobbe sjølvstendig
 • Du er serviceinnstilt og har evne til å sette deg inn i kunden sine behov
 • Du har engasjement for kommunikasjon og formidling
 • Du er kreativ, positiv og initiativrik

Vi tilbyr

 • Eit godt, inspirerande fagleg og sosialt miljø med spennande oppgåver
 • Gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling
 • Familievenleg personalpolitikk med gode velferdsordningar
 • Gode arbeidstidsordningar med fleksitid og treningstime i arbeidstida
 • Lønn som rådgjevar i lønnsspenn kr 468 300 - 534 400 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkjarar kan høgare lønn vurderast
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse

Arbeidsstad er Leikanger, og vi praktiserer hybrid arbeidskvardag med moglegheit for heimekontor.
Fint om du skriv i søknaden om du søker på den faste eller den midlertidige stillinga, eller begge. 

 

Om arbeidsgiveren

NAV søkjer tilsette med hjarte for menneske og fagområda våre. Visjonen vår er å gje menneske moglegheiter, og dette gjer vi ved å utvikle Noregs beste arbeids- og velferdstenester.  NAV består av 19 000 kompetente og engasjerte medarbeidarar. Vi jobbar tverrfagleg i sterke fagmiljø. Hos oss skal arbeidsmiljøet pregast av involvering, openheit og tillit.For å kunne levere best mogleg tenester er det viktig med mangfald i rekrutteringa. Vi oppmodar derfor personar med innvandrarbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hol i CV-en til å søkje jobb hos oss. Vi legg arbeidsforholda til rette for deg viss du har behov for det. Ønskjer du å bli unntatt frå offentleg søkjarliste, må du grunngje dette. Del gjerne vitnemålet ditt eller karakterutskriftene dine på vitnemålsportalen.no. 


NAVstilling

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Sognefjordvegen 56, 6863 Leikanger
Bransje
Økonomi og regnskap,
PR, informasjon og kommunikasjon,
Organisasjoner,
Medie- og innholdsproduksjon,
Markedsanalyse
Stillingsfunksjon
Brukerstøtte/support,
Kundeservice,
Økonomi og regnskap

Nøkkelord

Kommunikasjon,, kundebehandling,, design,, opplæring,, økonomi

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ingeborg Husabø Bjørseth
Stillingstittel
Nestleiar
Telefon
48 29 44 14
Kontaktperson
Katrine Evebø
Stillingstittel
Fungerande seksjonsleiar
Telefon
95 97 21 26
Følg firma
3906 følger dette firmaet

Sognefjordvegen 56, 6863 Leikanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 257125961
Sist endret 10. mai 2022 10:20

Rapporter annonse