Utløpt

Lærer

Arbeidsgiver
Kul
Stillingstittel
Lærerstillinger i Voksenopplæringen
Frist
18.05.2022
Ansettelsesform
Fast

Lunner kommune har fra 1. august 2022 ledig inntil 3 lærerstillinger med tjenestested Voksenopplæringen for kommunene Gran og Lunner. Skolen er lokalisert på Roa i Lunner kommune og har flyttet inn i nytt bygg ferdigstilt mars 2022. Gran og Lunner voksenopplæring er et interkommunalt samarbeid der Lunner kommune er vertskommune og Gran kommune er samarbeidskommune. I tillegg selger vi opplæringsplasser til Jevnaker kommune. Tjenesten har pr april 2022 165 elever og 20 ansatte.

Vi søker:

 • Lærere til norskundervisning for voksne innvandrere
 • Lærer til grunnskole for voksne (FVO)
 • Spesialpedagog

Da aktiviteten til neste skoleår ikke er helt avklart, kan behovet endre seg. Gran og Lunner voksenopplæring tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter integreringsloven, grunnskole for voksne etter opplæringsloven og spesialundervisning etter opplæringsloven.

Vi ser etter lærere som har undervisningserfaring fra voksenopplæring og som har en genuin interesse i å jobbe med vår målgruppe. Vi har behov for lærere med kompetanse i grunnskolefagene matematikk, naturfag, engelsk og norsk i tillegg til spesialpedagogikk. Til faste stillinger krever vi godkjent pedagogisk utdannelse og det er ønskelig med minimum 30 stp. norsk som andrespråk eller tilsvarende.

 

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde

For lærere til voksenopplæring:

 • planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning
 • vurderingsarbeid
 • delta og bidra i lærende felleskap
 • bidra til utvikling av skolen
 • følge opp deltakerne våre

For lærer til spesialundervisning:

 • Undervisning i grunnleggende ferdigheter med særlig vekt på lese- og skriveopplæring, matematikk og digitale ferdigheter
 • Opplæring av voksne deltakere med stort behov for tilrettelegging
 • Utarbeide individuell opplæringsplan (IOP) og dokumentere opplæringen
 • Ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning, og følge opp den enkelte deltakers IOP, både faglig og sosialt
 • Tett samarbeid med primærkontakter, verge og eksternt hjelpeapparat

Kvalifikasjonskrav

 • godkjent pedagogisk utdannelse
 • ønskelig med min. 30 stp. norsk som andrespråk eller tilsvarende for faste stillinger
 • ønskelig med erfaring i undervisning av voksne
 • ønskelig med søkere som også har godkjent kompetanse i fagene engelsk, matematikk og naturfag for ungdomstrinnet
 • For lærer til spesialundervisning:
  • Godkjent lærerutdanning med minimum 60 studiepoeng spesialpedagogikk
  • Kompetanse i regning som grunnleggende ferdighet og begynneropplæring i matematikk
  • Kompetanse i og erfaring med grunnleggende lese- og skriveopplæring
  • Erfaring med undervisning av voksne med spesielle behov
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper

 • du er en tydelig klasseleder som motiverer deltakerne til å nå målene sine
 • du er trygg på pedagogisk bruk av IKT i klasserommet og liker å variere undervisningen din
 • du er fleksibel og innstilt på at arbeidshverdagen din kan bli endret på kort varsel
 • du har godt humør og bidrar i et profesjonsfellesskap
 • du skaper gode relasjoner både i klasserommet og på arbeidsrommet

Personlig egnethet vektlegges.

Politiattest

 Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må leveres før tiltredelse i stilling.

Lønns og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:
 • Gode låne- og pensjonsordning gjennom KLP/SPK
 • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Inkluderende arbeidsliv-ordning
 • Lønn og tillegg etter avtale 

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Lunner kommune har 9000 innbyggere, ligger sentralt på Hadeland, 50 km nord for Oslo sentrum og med kort vei til Gardermoen. Basisnæringen er jord- og skogbruk, men kommunen har også mange pendlere. Distriktet er med sin natur og sitt vakre kulturlandskap allerede en attraktiv boregion. Kommunens visjon er: Det gode liv lever vi bedre i Lunner. Nær naturen - Nær byen

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
3
Sted
Sandsvegen 1, 2740 Roa
Bransje
Barn, skole og undervisning
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk

Nøkkelord

lærer, voksenopplæring

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Cathrine Lehre Tønnesen
Telefon
977 49 982
Følg firma
98 følger dette firmaet

Sandsvegen 1, 2740 Roa

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 256995302
Sist endret 3. mai 2022 12:29

Rapporter annonse