Utløpt

Inspektør byggetilsyn

Arbeidsgiver
Sogndal kommune Sogn brann og redning IKS
Stillingstittel
Inspektør byggetilsyn
Frist
22.05.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med SOGNDAL KOMMUNE

Har du interesse for bygg?

Tenkjer du at det er betre å førebygge byggfeil enn å reparere etterpå?

Er du ein problemløysar?

Trivst du med å snakke med menneske?

Er du ute etter unik og allsidig kompetanse?

 

Vi har ledig ei 80 % stilling som inspektør knytt til byggestilsynet.  Du som har byggteknisk, juridisk eller anna relevant kompetanse er aktuell til stillinga. Du blir då ein av to inspektørar som utfører byggetilsyn for seks ulike kommunar. Det kan vere aktuelt å legge til andre oppgåver frå selskapet sånn at den blir ei 100% stilling. Du får opplæring både internt og gjennom relevante fagkurs.

 

Sogn brann og redning IKS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Vik, Sogndal og Luster. Vi har vårt hovudkontor i Sogndal. Hos oss jobbar det 12 heiltidstilsette og om lag 100 deltidstilsette fordelt på 8 brannstasjonar og depot.

Førebyggande avdeling har ansvar for tilsyn etter plan- og bygningslova for eigarkommunane, og for kommunane Høyanger, Lærdal og Årdal etter eigen avtale. I tillegg har avdelinga ansvar for tilsyn med 196 særskilte brannobjekt, og feiing/tilsyn med i overkant av 9100 fyringsanlegg.

 

Du får hovudsakleg desse oppgåvene:

 • Gjennomføre byggetilsyn etter plan- og bygningslova og forskrifter, i nært samarbeid med byggesaksavdelingane i kommunane.
 • Årleg rapportering av tilsynsverksemda i samråd med kommunane. 
 • Delta i møter med eigarkommunane og kommunane vi har avtale med etter behov.

 

I tillegg kan det vere aktuelt å legge oppgåver etter brann- og eksplosjonsvernlova og forskrift om brannforebygging til stillinga.

 

Kva treng du av kvalifikasjonar

 • Utdanning som ingeniør frå ingeniørhøgskole, anna relevant høgskuleutdanning som  jus/rettsvitskap/arealplanlegging eller tilsvarande.  
 • Fagbrev/fagskule med lang relevant praksis og erfaring frå byggebransjen eller offentleg sakshandsaming vil kunne bli vurdert.
 • Minimum førarkort kl. B.

Blir du tilsett utan å tilfredsstille kvalifikasjonskrava må du forplikte deg til å gjennomføre nødvendig opplæring etter tilsetting.

Vi legg også vekt på

 • Gode kunnskapar og erfaring med bruk av IT-verktøy.
 • Gode munnlege og skriftlege framstillingsevner.
 • Personleg eigna, engasjert og interessert.
 • Evne til å arbeide både i team og sjølvstendig, strukturert og nøyaktig.
 • Fleksibilitet og evne til å skape gode relasjonar til både publikum og medarbeidarar.
 • Relevant praksis.

 

Vi tilbyr: 

Du kan vente deg meiningsfull, utfordrande og allsidig kvardag i et ope og engasjert miljø. Hos oss kan du opparbeide deg brei kunnskap og erfaring innan både det byggtekniske og branntekniske området. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, løn etter avtale samt det ypparste av norsk natur som arbeidsområde. 

Om arbeidsgiveren

Sogn brann og redning IKS er felles brann- og redningsteneste for kommunane Sogndal, Luster og Vik. Vi dekkjer eit areal på i underkant av 5000km2 og knapt 20 000 innbyggarar. Vi har 5 brannstasjonar, 1 bistasjon og 2 depot og tilsaman 100 tilsette på deltid og heiltid.

Sektor
Offentlig
Sted
Sogndal kulturhus <br/>Hovevegen 2, 6856 Sogndal
Bransje
Bygg og anlegg,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ingeniør / Bygge- og anleggsteknikk

Nøkkelord

ingeniør, byggetilsyn, byggeleiar, tilsyn

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Torill Anita Segtnan
Telefon
476 72 972
Kontaktperson
Vidar Trettenes
Telefon
900 37 256
Følg firma
22 følger dette firmaet

Sogndal kulturhus <br/>Hovevegen 2, 6856 Sogndal

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 256498212
Sist endret 2. mai 2022 13:54

Rapporter annonse