Utløpt

Personell til de meteorologiske stasjoner på Jan Mayen-Bjørnøya-Hopen vintersesongen 2022/2023

Arbeidsgiver
Meteorologisk institutt
Stillingstittel
Personell til de meteorologiske stasjoner på Jan Mayen-Bjørnøya-Hopen vintersesongen 2022/2023
Frist
10.05.2022
Ansettelsesform
Engasjement
Om stillingen

Meteorologisk institutt søker følgende personell til de meteorologiske stasjoner i Arktis:

Bjørnøya:  Stedlig leder, radiosondeleder, driftsleder, tekniker, meteorologikonsulent, 2 meteorologifullmektiger, kjøkkensjef, 1. kokk

Hopen:  Stedlig leder, meteorologifullmektig, fagarbeider m/fagbrev, 1. kokk

Jan Mayen:  Radiosondeleder, tekniker


Arbeidsområde

Bjørnøya: Stedlig leder, radiosondeleder, tekniker, 1 meteorologikonsulent og 2 meteorologifullmektiger deltar i en helkontinuerlig felles turnus hvor arbeidet omfatter radiosondetjeneste, observasjonstjeneste, pass av meteorologiske instrumenter og en del radiotjeneste.
Radiosondeleder fungerer som nestleder ved stasjonen.

Hopen: Stedlig leder, meteorologifullmektig og fagarbeider deltar i en felles turnus som omfatter observasjonstjeneste, pass av meteorologiske instrumenter og en del radiotjeneste. Besetningsmedlemmene på Hopen må ta del i kjøkkenarbeid, likeså sørge for drift og ettersyn av stasjonens strømaggregater.

Jan Mayen: Bemanningen består av radiosondeleder og tekniker som utfører observasjonstjeneste og pass av meteorologiske instrumenter i følge en oppsatt turnus.


Kvalifikasjonskrav

For stillingene på Bjørnøya og Hopen kreves i tillegg:

 • Tillatelse til leie av rifle for isbjørnbeskyttelse.

For stillingene på Jan Mayen kreves i tillegg:

 • Sikkerhetsklarering for tilsetting ved stasjonen (norsk statsborgerskap og 10 års botid i Norge).
 • Gyldig førerkort for personbil.

For alle stillingene kreves:

 • Tilfredsstillende lege- og tannlegeerklæring.
 • Behersker norsk meget godt, både skriftlig og muntlig.

Til stillingene vil det bli lagt vekt på søkernes personlige egenskaper.

Det vil i vurderingen av søkerne bli lagt vekt på relevante kurs som førstehjelps- og sikkerhetskurs.

Referanser bes oppgitt med kontaktinformasjon.

For nytilsatte vil det bli gitt nødvendig opplæring.

Stedlig leder Bjørnøya og Hopen

 • Videregående skole, studieretning for allmenne fag, økonomisk-/administrative fag, eller yrkesfaglig studieretning innenfor relevant fagområde.
 • Gyldig GOC-sertifikat (General Operator Certificate) eller ta dette før oppreise.
 • Tidligere erfaring fra tjeneste ved en av stasjonene.

Radiosondeledere/meteorologifullmektiger Bjørnøya og Hopen

 • Videregående skole, studieretning for allmenne fag, økonomisk-/administrative fag eller yrkesfaglig studieretning innen relevant fagområde.
 • For stillingene som radiosondeledere, er det nødvendig med tidligere radiosondetjeneste fra Bjørnøya eller Jan Mayen.
 • Søkere til stilling som radiosondeleder på Bjørnøya må inneha GOC-sertifikat (General Operator Certificate) eller ta dette før oppreise.

Tekniker til Bjørnøya

 • Fullført teknisk fagskole, universitet eller høyskole innenfor fagområdet elektronikk.

Dersom det ikke er søkere som fyller kravene til disse stillingene, vil det i stedet bli tilsatt meteorologifullmektig.

Meteorologikonsulent til Bjørnøya

 • Må ha fullført internt konsulentkurs eller Bachelorgrad i meteorologi.
 • Må ha erfaring med meteorologiske observasjoner

Dersom det ikke er søkere som fyller kravene til denne stillingen, vil det i stedet bli tilsatt en meteorologifullmektig.

Fagarbeider til Hopen

 • Maskinistsertifikat eller fagbrev innen mekaniske fag. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende fagbrev/sertifikat.
 • Den som tilsettes bør ha godt kjennskap til elektriske installasjoner, maritimt utstyr, kjøle-/fryse-/fyrings- og vannanlegg.

Dersom det ikke er søkere som fyller kravene til stillingen, vil det i stedet bli tilsett en meteorologifullmektig.

For de ovennevnte stillingene er det skifttjeneste etter fastsatt vaktplan.

Driftsleder til Bjørnøya

 • Maskinistsertifikat eller fagbrev innen mekaniske fag. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende fagbrev/sertifikat.
 • Den som tilsettes bør ha godt kjennskap til elektriske installasjoner, maritimt utstyr, kjøle-/fryse-/fyrings- og vannanlegg. Båtførerbevis er ønskelig, samt kranførerbevis for lastebilkran.
 • Førerkort for traktor (T)

Driftsleder er ansvarlig for og har tilsyn med stasjonens strømaggregater, elektriske installasjoner, maritimt utstyr m.m.

Kjøkkensjef til Bjørnøya og førstekokk til Hopen

 • Eksamen fra kokk- og/eller stuertskole med fagbrev og praksis i proviantforvaltning.

Førstekokk til Bjørnøya

 • Eksamen fra kokk- og/eller stuertskole og praksis i proviantforvaltning.

Radiosondeleder og tekniker til Jan Mayen

 • Videregående skole, studieretning for allmenne fag, økonomisk-/administrative fag eller yrkesfaglig studieretning innen relevant fagområde.
 • For stillingen som radiosondeleder er det nødvendig med tidligere radiosondetjeneste fra Bjørnøya eller Jan Mayen.
 • Fullført teknisk fagskole, universitet eller høyskole innenfor fagområdet elektroteknikk/elektronikk.

Arbeidstid - lønnsbetingelser

Lønnsplassering i stillinger som er plassert i lønnsrammer (LR), bestemmes av tjenesteansiennitet og relevant erfaring.

Bjørnøya:

1357 Stedlig leder, kr. 461 300 - 499 500 (brutto pr. år)
1356 Meteorologisekretær/Radiosondeleder, kr. 431 900 - 454 200 (brutto pr. år)
1042 Meteorologikonsulent, kr. 387 100 - 454 200  (brutto pr. år)
1137 Driftsleder, kr. 461 300  - 475 800 (brutto pr. år)
1091 Tekniker, kr. 413 500 - 425 600 (brutto pr. år)
1354 2 meteorologifullmektiger, kr. 353 100 - 402 000 (brutto pr. år)
1124 Kjøkkensjef, kr 413 500 - 425 600 (brutto pr. år)
1122 1.kokk, kr 360 900 - 382 300 (brutto pr. år)

Hopen:

1357 Stedlig leder, kr. 454 200 - 483 700 (brutto pr. år)
1354 1 meteorologifullmektig, kr. 353 100 - 402 000 (brutto pr. år)
1203 1 fagarbeider m/fagbrev, kr. 377 500 - 402 000 (brutto pr. år)
1122 1.kokk, kr. 373 200 - 396 900 (brutto pr. år)

Jan Mayen:

1356 Meteorologisekretær/Radiosondeleder, kr. 431 900 - 454 200 (brutto pr. år)
1091 Tekniker, kr 413 500 - 425 600 (brutto pr. år)

 

Arbeidstiden er i henhold til hovedtariffavtalen for arbeidstakere i Staten.

Det utbetales en fast godtgjørelse for ekstraarbeider som varierer fra kr. 3.466,70 til kr 4.333,40. brutto pr. måned avhengig av stilling.

Det utbetales til samtlige et Polartillegg som utgjør kr 4.530,- brutto pr. måned.

Kompensasjon for skifttjeneste utbetales etter gjeldende satser. Det er fri reise til stasjonen og tilbake til hjemstedet og fri kost og losji under oppholdet.

Fra regulativlønna trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Av samlet lønn (inkl. skift tillegg) og det beløp fritt opphold tilsvarer, trekkes Svalbard-/Jan Mayen-skatt, f.t. 8 %, samt trygdeavgift f.t. 8 %. Feriegodtgjørelse utbetales ved sluttoppgjøret.

Avreise til stasjonene forventes å bli til Jan Mayen september/oktober 2022, til Bjørnøya og Hopen månedsskiftet november/desember 2022.

Det tilsettes på åremål med en tilsettingsperiode på ca. ½ år.


Tilleggsinformasjon

Vi legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. MET deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål. Les mer her. (https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsdugnaden/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-0)

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til seniorkonsulent Hanne B. Bøe Simonsen, tlf. 97151190 eller seniorkonsulent Rune Nilsen, tlf. 90159968.

Utlysning for sommersesongen 2023 vil bli foretatt i november 2022 med søknadsfrist 20. desember 2022.


Om arbeidsgiveren

Moderne meteorologi krever håndtering og analyse av enorme datamengder, og byr på store og spennende faglige utfordringer.

Helt fra 1866 har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget, og vi er i dag et ledende internasjonalt fagmiljø.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
15
Sted
Henrik Mohns Plass 1, 0371 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
IT
Stillingsfunksjon
Annet
Følg firma
283 følger dette firmaet

Henrik Mohns Plass 1, 0371 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 254164431
Sist endret 8. apr. 2022 11:27

Rapporter annonse