Utløpt

Resthon søker kjøkkensjef, sous chef og kokker

Arbeidsgiver
Resthon
Stillingstittel
Kjøkkensjef, sous chef og kokker
Frist
snarest
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Resthon AS

Resthon søker kjøkkensjef, sous chef og kokker

Har du lyst til å jobbe i en kreative og stadig voksende bedrift med mange spennende restaurant-konsepter. Er du en person som liker utfordringer og strever etter noe unikt?  Er du vant til å jobbe på et kjøkken med høyt trykk og mange gjester hvor det aldri finnes en kjedelig dag? Da er dette den perfekte jobben for deg! 

Resthon ble stiftet i 1965 og er ett selskap 100% eid av Olav Thon gruppen. Vi kan skilte med lang erfaring og gode tradisjoner i bar- og restaurantbransjen. I dag har vi totalt 10 forskjellige konsepter i vårt sortiment. Alt fra legendariske Scotsman til nye steder som Grønland Boulebar og Duckpin.  Vi er lidenskapelig opptatt av at å skape god stemning og uforglemmelige opplevelser. På tvers av alle våre steder tilbyr vi stor variasjon av mat, drikke og underholdning. Alt av høy kvalitet.

Resthon er en del av Thon Hotels som er en av Norges ledende hotellkjeder, med gode karrieremuligheter både nasjonalt og internasjonalt. Som en del av Olav Thon Gruppen jobber vi for en langsiktig og bærekraftig utvikling av organisasjonen, noe som gjør oss til en trygg og god arbeidsplass. Vi har fokus på intern rekruttering, og det finnes masse muligheter for deg som ønsker en karriere innen bransjen. Videreutvikling av våre medarbeidere er også viktig for oss. Her får du muligheten til videreutvikling. Vi tilbyr også gode personalfordeler.

 

Ledige stillinger:

 • Williamsburg Bab & Beer:  Kjøkkensjef 100 % stilling, oppstart snarest.  Kokk / Pizzaiolo oppstart snarest.  Kokk for sommersessongen, mai - sep

   

 • Grønland Boulebar & Spiseri: Kokk 100 % stilling oppstart snarest Kokk 50 % stilling, oppstart snarest

 

 • Den Gamle Major: En kokk 100 % stilling oppstart snarest

 

 • Abelone Kjøkken & Bar (åpner i mai): Kjøkkensjef 100 % stilling, ansettelse 1 mai, Sous chef 100 % stilling, oppstart 1 mai, Kokker 100 % stilling, oppstart 15 mai

Info om våre steder: https://www.resthon.no

 

Hva vi forventer av deg som kjøkkensjef og sous chef:

Du har tidligere erfaring som kjøkkensjef eller sous chef. Du er en trygg og resultatbevisst leder som evner å motivere og inspirere dine medarbeidere. Du trives med å ta ansvar i et hektisk arbeidsmiljø, samtidig som du er kreativ og løsningsorientert i ditt arbeid. Din omgjengelige væremåte og lidenskap for faget, gjør at du motiveres av å skape de store matopplevelsene sammen med andre. Du har fagbrev og relevant erfaring fra lignende stillinger, samt god kjennskap til IK-mat. Du har også gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig i engelsk og norsk, svensk eller dansk. I tillegg har du en utpreget "det skulle bare mangle"-holdning!

 

Ansvarsområder / arbeidsoppgaver kjøkkensjef

 • Ansvar for daglig drift og strategisk utvikling av kjøkkenet/restauranten
 • Rekruttering og opplæring av kjøkkenpersonell
 • Bemanning og planlegging av vaktlister
 • Kvalitetssikring av produksjon og service
 • Ansvar for lagerkontroll, budsjett, innkjøp og varetelling
 • Meny- og konseptutvikling
 • Ansvar for HMS og IK-mat
 • Oppfølging av leverandører
 • Aktivt jobbe for å redusere matsvinn
 • Rapportere til daglig leder og sentral kjøkkensjef i Resthon AS

 

Ansvarsområder / arbeidsoppgaver sous chef

 • Sammen med kjøkkensjef og i kjøkkensjefs fravær ansvara for det daglige arbeidet på kjøkkenet
 • Resultat og kvalitetssikring
 • Planlegging av meny i samarbeid med kjøkkensjef
 • IK mat / HACCAP
 • Varekostkontroll / varetelling
 • God varehåndtering 
 • Varemottak og oppfølging av leverandører
 • Ansvar for bestillinger sammen med kjøkkensjef
 • Godt samarbeid med ledelse
 • Motivere kokker og kolleger
 • Arbeidstid vil innebære skiftarbeid

Hva vi forventer av deg som kokk hos oss

 • Du har relevant erfaring fra a la carte kjøkken. Fagbrev er et pluss, men ikke nødvendig.
 • Du er fleksibel, jobber godt under stress og har en profesjonell og personlig tilnærming til kolleger og gjester.
 • Du har relevant erfaring fra a la carte kjøkken, er en lagspiller, og vil jobbe for et godt sammarbeid på hele huset.
 • Du tar eierskap for produktet du leverer og trives med å jobbe i et arbeidsmiljø med høyt tempo. 
 • Du tar ansvar for eget arbeid og gjennomfører dine oppgaver på en selvstendig måte.
 • Du behersker engelsk godt både skriftlig og muntlig. Hvis du i tillegg snakker og norsk, svensk eller dansk er det en fordel, men ikke et krav.

Ansvarsområder/arbeidsoppgaver kokk

 • Ansvar for produksjon av mat og service til lunsj middag og selskap
 • Ansvar for egen arbeidsstasjon
 • Varemottak
 • Ansvar for renhold
 • Daglig Ik-mat
 • Bidra til et høyt servicenivå i tett dialog med resten av teamet
 • Involvering i utvikling av menyer og konsept
 • Vedlikehold av egen stasjon, og til enhver tid sørge for god mice en place og riktig utstyr er tilgjengelig
 • Arbeidstiden vil innebære skiftarbeid

 

English version

Resthon are hiring chef, sous chef and chefs

Do you want to work in a creative and ever-growing restaurant company with many exciting concepts?  Are you a person who likes challenges and strives for something unique?  Are you used to working in a busy kitchen and many guests where there is never a dull day? Then this is the perfect job for you! 

Resthon was founded in 1965 and is one company 100% owned by the Olav Thon group. We have extensive experience and good traditions in the bar and restaurant industry. Today we have a total of 10 different concepts in our assortment. Everything from the legendary Scotsman to new places like Grønland Boulebar and Duckpin. We are passionate about creating a good atmosphere and unforgettable experiences. Across all our locations, we offer a wide variety of food, drinks, and entertainment. All high quality.

Resthon is part of Thon Hotels which is one of Norway's leading hotel chains, with good career opportunities both nationally and internationally. As part of the Olav Thon Group, we work to promote long-term and sustainable development of the organization, making us a safe and good workplace.  We focus on internal recruitment, and there are plenty of opportunities for those who want to build a career in the industry. Further development of our employees is important to us, and we also offer great staff benefits.

 

Vacancies:

 • Williamsburg Bab & Beer: Head chef 100% position to start as soon as possible. Chef / Pizzaiolo 100% possition to start as soon as possible. Chefs for the summer season, to start in may

 

 • Greenland Boulebar & Spiseri: Chef 100% , to start as soon as possible, Chef 50% position, to start as soon as possible

 

 • The Old Major: Chef 100% position, to start as soon as possible

 

 • Abelone Kitchen & Bar (opens in May): Head chef 100% position, to start 01.05, Sous chef 100% position, to start around 01.05, Chefs 100% position, to start around 15.05

Info about our places: https://www.resthon.no/

 

What we expect from you as head chef and sous chef:

You have previous experience as a chef or sous chef. You are a confident and results-conscious leader who is able to motivate and inspire your employees. You thrive on taking responsibility in a hectic work environment, while being creative and solution-oriented in your work. Your sociable manner and passion for the subject motivate you to create the great dining experiences together with others. You have a certificate and relevant experience from similar positions, as well as good knowledge of IK food. You also have good communication skills, both in writing and orally in English and Norwegian, Swedish or Danish. In addition, you have a pronounced "it should just be lacking" attitude!

 

Responsibilities/tasks-  Head chef:

 • Responsibility for daily operation and strategic development of the kitchen/restaurant
 • Recruitment and training of kitchen personnel
 • Staffing and scheduling of rosters
 • Quality assurance of production and service
 • Responsibility for inventory control, budget, purchase, and physical inventory
 • Menu and concept development
 • Responsibility for HSE and IC food
 • Follow-up of vendors
 • Actively working to reduce food waste
 • Report to the general manager of your department and executive chef of Resthon AS

Responsibilities/tasks-  Sous chef:

 • Together with the chef and in the absence of the chef, leading the daily work in the kitchen
 • Results and quality control
 • Menu planning in collaboration with chef
 • Daily food safety control and HACCAP
 • Stock control and monthly counting
 • Take on and register daily deliveries from, and follow-up on suppliers
 • Responsibility for orders together with chef
 • Good cooperation with management
 • Motivate chefs and colleagues
 • Working hours will involve shift work

 

What we expect from you as a chef with us:

 • You have relevant experience from a la carte kitchen. Trade certificate is a plus, but not necessary
 • You are flexible, work well under stress and have a professional and personal approach to colleagues and guests
 • You have relevant experience from a la carte kitchen, are a team player, and want to work for a good teamwork.
 • You take ownership of the product you deliver and enjoy working in a fast-paced work environment.  You take responsibility for your own work and carry out your tasks in an independent manner.
 • You are proficient in English both in writing and orally. If you also speak Norwegian, Swedish or Danish it is an advantage, but not a requirement

 

Responsibilities/tasks cook

 • Responsible for prepp, and service for lunch and dinner
 • Responsible for own station
 • Take on and register daily  deliveries from our suppiers
 • Maintaining a clean and tidy station and kitchen
 • Food safety control according to regulations
 • Contribute to a high level of service in close dialogue with the rest of the team
 • Participate in the development of menus and concepts
 • Make sure own station and mice en place are up to standard and proper equipment are always available
 • Working hours will involve shift work

 

 

Sektor
Privat
Antall stillinger
8
Sted
0050 Oslo
Bransje
Restaurant, mat og uteliv
Stillingsfunksjon
Mat og servering

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Jonas Melin
Stillingstittel
Sentral kjøkkensjef
Telefon
901 67 664
Følg firma
81 følger dette firmaet

0050 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 250554236
Sist endret 30. mai 2022 12:08

Rapporter annonse