Utløpt

Seniorrådgiver romtransport og romteknologi

Arbeidsgiver
Norsk Romsenter
Stillingstittel
Seniorrådgiver romtransport og romteknologi
Frist
28.03.2022
Ansettelsesform
Fast
Engelsk versjon:
https://22511800.webcruiter.no/Main//Recruit/Public/4490781802?language=en

Norsk Romsenter (NRS) er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet. NRS skal sikre effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunnet.

Norsk Romsenters avdeling for Næringsutvikling og nasjonal rominfrastruktur er ansvarlig for mange av de industrirelaterte aktivitetene knyttet til norsk romvirksomhet. Avdelingen er også ansvarlig for utvikling og utnyttelse av småsatellitter og bakkebasert infrastruktur i samarbeid med departementer, etater og norsk næringsliv. Avdelingen forvalter Norges deltagelse i flere av ESAs frivillige programmer, inkludert programmet for Romtransport.

Norge er medlem i den europeiske romfartsorganisasjonen ESA, og har siden 90-tallet bidratt med industrielle leveranser til satellitt- og rakettsystemer utviklet av internasjonale aktører. Dette inkluderer leveranser til de europeiske bærerakettene Ariane 5 og 6 og Vega C og E. Norske aktører utvikler også innovativ teknologi for fremtidens satellitter og rakettsystemer. Vi søker deg som kan ivareta rollen som nasjonal delegat til ESAs Romtransport program og andre relevante komiteer, og gjennom dette arbeidet bidra til ivaretakelse av norske interesser i ESA. Det krever at du har evne til å operere i grenselandet mellom politikk og teknikk. 
 
Et viktig oppdrag for NRS er å bidra til at norsk romnæring er konkurransedyktig i internasjonale markeder og at romvirksomhet utnyttes for nyskaping og omstilling også utenfor romnæringen. Vi søker en person som kan bidra i dette arbeidet gjennom faglig rådgivning og tildeling av virkemidler til norske bedrifter og utviklingsmiljøer. For denne stillingen er det viktig med god forståelse og interesse for romsegmentet, herunder romteknologi og -systemer, samt forståelse for relevante trender og økonomiske og politiske aspekter. Det er ønskelig at du kjenner til konseptet Newspace , blant annet kjennetegnet ved bruk av kommersielle komponenter og nye effektive utviklings- og operasjonsprosesser. Detaljert kunnskap om raketteknologi og oppskyting vil være en fordel, men er ikke et krav.
 
Det bygges for tiden en oppskytningsbase for små satellitter på Andøya, og regjeringen bevilget sommeren 2020 365 millioner kroner til utvikling av denne basen. Denne nasjonale satsingen vil sette Norge enda tydeligere på kartet innen internasjonal romvirksomhet. Oppskytningsbasen utvikles av Andøya Spaceport, i samarbeid med industri og myndigheter. Stillingen vil til en viss grad innebære å bistå som faglig rådgiver til offentlige myndigheter og i noen grad yte faglig bistand til Andøya Space. 
 
Du vil også bidra inn mot andre relevante fagområder etter behov og kompetanse, relatert til næringsutvikling og nasjonal rominfrastruktur.

 

Kvalifikasjoner

 • Det er et krav at du har relevant teknisk universitets-/høgskoleutdanning på masternivå.
 • Vi søker deg som har kompetanse innen utvikling eller drift av romteknologi og -systemer, med relevans til romtransport. 
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid og delegatvirksomhet i internasjonale organisasjoner vil være en fordel. 
 • Kunnskap om norsk og internasjonal romvirksomhet være en fordel.
 • Erfaring fra ledelse/koordinering av faggrupper og prosjekter vil være en fordel.

Personlige egenskaper

 • Strukturert, analytisk og kreativ
 • Relasjonsbygger
 • Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig 
 • Initiativrik og selvstendig, og samtidig være en god lagspiller

Arbeidsspråk er norsk og engelsk. Søkeren må ha svært god formuleringsevne på engelsk, både muntlig og skriftlig. Norskkunnskaper er ikke et absolutt krav, men søker må som et minimum vise klar motivasjon for å lære norsk. Arbeidet medfører reisevirksomhet både innenlands og utenlands. 

Kvinner oppfordres til å søke.

Norsk Romsenter ønsker å være en virksomhet med størst mulig mangfold blant de ansatte. Personer med innvandrerbakgrunn, funksjonsnedsettelse eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring, oppfordres til å søke.

Det stilles krav om at kandidaten må kunne autoriseres til nasjonalt graderingsnivå BEGRENSET.    

Norsk Romsenter kan tilby

 • En arbeidsplass hvor vi kombinerer jordnær nytte med "rocket science"
 • Sentralt beliggende kontorer på Skøyen i Oslo og mulighet for noe hjemmekontor 
 • Gode kolleger
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden
 Stillingen innplasseres som seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ med en årslønn på 750.000 – 950.000 avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.

Om arbeidsgiveren

Norsk Romsenter (NRS) er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet, og er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunn. Vi er 50 ansatte og holder til på Skøyen i Oslo. Se også www.romsenter.no.

Sektor
Offentlig
Sted
Drammensveien 165, 0277 Oslo
Bransje
Annet
Stillingsfunksjon
Ingeniør,
Ingeniør / Kybernetikk,
Geologi/Fysikk/Kjemi

Nøkkelord

space, rakett, teknologi, internasjonal

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Jon Harr
Stillingstittel
Director
Telefon
90 64 16 65
Følg firma
403 følger dette firmaet

Drammensveien 165, 0277 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 250026378
Sist endret 9. mar. 2022 15:11

Rapporter annonse