Utløpt

Vil du bli vår nye seksjonssjef for Næringsbasert samfunnsutvikling?

Arbeidsgiver
Innlandet fylkeskommune Næring og internasjonalt samarbeid
Stillingstittel
Seksjonssjef for Næringsbasert samfunnsutvikling
Frist
01.03.2022
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Avdelingen Næring og internasjonalt samarbeid har fra sommeren 2022 ledig stilling som leder for seksjonen Næringsbasert samfunnsutvikling.

Om enheten

Næring og internasjonalt samarbeid er en av Innlandet fylkeskommunes 6 fagavdelinger, og består av 3 seksjoner: Innovasjon og utvikling, Næringsbasert samfunnsutvikling og Program- og tjenesteutvikling.

Avdelingen jobber med tilrettelegging for vekst, innovasjon og utvikling i Innlandet, med utgangspunkt i fylkets næringsgrunnlag, utfordringer og fortrinn. God dialog med regioner, kommuner og andre sentrale utviklingsaktører står sentralt i arbeidet. I tillegg har avdelingen det koordinerende ansvaret for internasjonalt samarbeid på ulike nivå og fagområder, der en fremmer internasjonalt samarbeid som verktøy for utvikling.

Vi søker en helhetsorientert og relasjonssterk leder, som inngår i lederteamet på avdelingen - som evner å tenke nytt og som ønsker å bidra aktivt til å bygge Innlandet. Avdelingen har ansatte med høy kompetanse, med stor grad av egeninitiativ.   

Som seksjonssjef for Næringsbasert samfunnsutvikling vil du lede seksjonen og rapportere til næringssjefen. Du vil få faglig, personal- og økonomiansvar, men også sammen med lederteamet bidra aktivt til å få fram helhetlige løsninger til beste for fylkets innbyggere.

Sentrale arbeidsoppgaver i stillingen vil være å bidra til at fylkeskommunens oppgaver innen fagfeltet blir løst på en effektiv og god måte, med en arbeidsform som bidrar til å oppfylle rollen som utviklingsaktør, der fylkeskommunen er en attraktiv samarbeidspartner lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Du skal bidra til et tverrsektorielt samarbeid for en bedre oppgaveløsning. I dette inngår også arbeid med utvikling av relevante planer og strategier for fylket.

Hovedarbeidsområder

Seksjonsleder Næringsbasert samfunnsutvikling vil særlig få ansvar for å lede og delta aktivt i fylkeskommunens arbeid og prosjekter innenfor

 • Bioøkonomi, herunder jordbruk og skogbruk
 • Industriutvikling
 • Opplevelsesnæring/reiseliv
 • Internasjonale partnerskap og samarbeid

Utvikling av Innlandet fylkeskommune og fylkeskommunens portefølje er i stadig utvikling. Mulige endringer i ansvars- og oppgavefordeling må derfor påregnes.

Vi søker deg som

 • har solid næringsfaglig kompetanse, i både ståsted og forståelse
 • har god samfunnsforståelse og innblikk i demokratiske prosesser og de ulike forvaltningsnivåenes roller
 • har evnen til strategisk og helhetlig tenkning
 • er operativ med overordnet perspektiv, men som evner å gå dypt inn i saker når situasjonen krever det.
 • viser omstillingsevne og -vilje
 • har relevant ledererfaring og kan vise til gode resultater fra relevante erfaringer
 • har god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • har sterke relasjonelle egenskaper som kan bidra til resultater både internt og eksternt, og som ser viktigheten av å være i tett kontakt med aktørene ute i regionene 
 • blir motivert av medarbeidere som lykkes

Våre ledere skal være rollemodeller for medarbeiderne, og gå foran i arbeidet med å sikre samarbeid på tvers. Åpenhet, raushet og tillit er vektlagt som hovedverdier i organisasjonen som grunnlag for god dialog og samhandling. 

Vi tilbyr

 • gjennom aktiv deltakelse får du muligheten til å påvirke og delta i utviklingen i fylket
 • engasjerte kollegaer med høy kompetanse
 • et arbeidsmiljø der kollegaer gir uttrykk for at de trives
 • hovedarbeidssted Hamar, men med fleksibilitet i arbeidshverdagen
 • stor reiseaktivitet og fysisk tilstedeværelse ute i Innlandssamfunnet
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Om arbeidsgiveren

Innlandet fylkeskommune består av de tidligere fylkene Hedmark og Oppland. 1. januar 2020 ble disse to fylkene slått sammen til ett.

Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er eventyrlige muligheter . Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget!

Sektor
Offentlig
Sted
Parkgata 64, 2317 Hamar
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Kontor og administrasjon,
Ledelse

Nøkkelord

seksjonsleder, næringsutvikling, samfunnsutvikling, offentlig, administrasjon

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
avdelingssjef næring og internasjonalt samarbeid Birgit Aasgaard Jenssen
Telefon
95 85 96 34
Følg firma
1078 følger dette firmaet

Parkgata 64, 2317 Hamar

Annonseinformasjon

FINN-kode 247678058
Sist endret 8. feb. 2022 14:08

Rapporter annonse