Utløpt

Ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund er det ledig stilling som

Arbeidsgiver
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Stillingstittel
Studiekonsulent (medisinutdanning)
Frist
16.02.2022
Ansettelsesform
Fast
This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Video: https://youtu.be/Xt-yHCN5QS0 (https://youtu.be/Xt-yHCN5QS0)


Om stillingen 

Ved Institutt for helsevitenskap (IHA) i Ålesund er det ledig en 100% fast stilling som studiekonsulent.

Fakultet for medisin og helsevitenskap samarbeider med Helse Møre og Romsdal HF om å etablere et desentralisert studieløp for medisinstudenter ved NTNU, med 20 plasser per år med planlagt oppstart høsten 2023. Etableringen av dette studieløpet er organisert som et prosjekt frem til de første medisinstudentene starter på studieløpet høsten 2023.

Stillingen vil være delt mellom oppgaver knyttet til den desentraliserte medisinutdanningen og oppgaver ved andre studieprogram ved IHA. Vi anslår at om lag halvparten av tiden vil gå med til medisinutdanningen i prosjektfasen. Omfanget av de ulike oppgavene kan endre seg når prosjektet går over i ordinær drift.

Stillingen er tilknyttet Institutt for helsevitenskap i Ålesund, men vil ha delt arbeidssted mellom IHA og Ålesund sjukehus med hovedarbeidsplass på campus Ålesund.

Du rapporterer til kontorsjef ved IHA.

For mer info om instituttet se: www.ntnu.no/iha (http://www.ntnu.no/iha)


Arbeidsoppgaver
 • Administrativ støtte for prosjektgruppen i arbeidet med å etablere og utvikle den desentraliserte medisinutdanningen i prosjektfasen
 • Administrativ koordinator, kontaktperson og tilrettelegger for den desentraliserte medisinutdanningen
 • Utvikle rutiner og retningslinjer knyttet til den desentraliserte medisinutdanningen
 • Informasjonsarbeid
 • Studentveiledning
 • Saksbehandling i studiesaker
 • Undervisnings- og eksamensplanlegging
 • Studieadministrative oppgaver innen IHAs utdanningsområde

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.


Kvalifikasjonskrav
 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 
 • Erfaring fra studieadministrativt arbeid innen høyere utdanning
 • Erfaring fra helsetjenesten
 • Erfaring med prosjektarbeid og utviklingsoppgaver
 • Kjennskap til relevant lovverk
 • God kjennskap til digitale verktøy/administrative system

Personlige egenskaper 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Stor arbeidskapasitet med høy kvalitet i arbeidet
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Evne til omstilling og interesse for videreutvikling 
 • Interesse for å arbeide med utdanning

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 


Vi tilbyr 
 • Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt fagmiljø
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø (https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Inkluderende+arbeidsliv)med engasjerte kolleger
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (https://www.spk.no/Medlemskap-i-SPK/Verdien-av-medlemskapet/)
 • Ansattegoder og fordeler (http://www.ntnu.no/stillinger/ansattgoder)

Lønn og vilkår 

I stillingen som seniorkonsulent kode 1363 vil du normalt lønnes fra brutto kr 454?200 til kr. 553 500 per år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. Til denne stillingen oppfordres spesielt menn til søke.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med kontorsjef ved IHA Gunnhild Furnes, tlf. 913 97 132, e-post: gunnhild.furnes@ntnu.no.  Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-rådgiver Unni Sletten, e-post: us@ntnu.no. 

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. 

 Søknadsfrist: 09.02.2022


Om arbeidsgiveren

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 


Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. For mer informasjon, se: https://www.ntnu.no/mh.

Institutt for helsevitenskap i Ålesund
Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA) er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.IHA har 60 ansatte og rundt 600 studenter. Instituttet tilbyr sykepleiefaglige, helsefaglige og tverrfaglige utdanninger på ulikt nivå og av ulik varighet. Våre strategiske forskningsområder er klinisk sykepleie, helsetjenesteforskning og utdanningsforskning, der vår ambisjon er å utvikle fremragende og fremtidsrettet sykepleie. Samarbeid og kunnskapsoverføring mellom IHA og helsetjenesten står sentralt. Vi har en strategisk satsing på tjenesteinnovasjon og nyskaping sammen med kommuner og helseforetak.

Sektor
Offentlig
Sted
Larsgårdsvegen 2, 6025 Ålesund
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Konsulent,
Kontor og administrasjon,
Saksbehandler
Følg firma
1032 følger dette firmaet

Larsgårdsvegen 2, 6025 Ålesund

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 246177249
Sist endret 8. feb. 2022 14:53

Rapporter annonse