Utløpt

Har du lyst å jobbe i et viktig og spennende fagfelt innen statlig barnevern? Vi søker nå etter miljøterapeuter til Barkåker ungdomssenter akutt, og søker etter deg som har lyst å utgjøre en forskjell for våre ungdommer

Arbeidsgiver
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Stillingstittel
Miljøterapeuter
Frist
10.02.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med BUFETAT (Barne,- ungdoms- og familieetaten)
Informasjon om arbeidsstedet og stillingene

Ved Barkåker ungdsomssenter akutt er det ledig flere faste 100 % stillinger som miljøterapeut. 

Barkåker ungdomssenter akutt  er en institusjon for ungdom. Vi tilbyr hjelp til familier med ungdom mellom 13 og 18 år som trenger hjelp i akutte situasjoner. Avdelingen har 8 plasser og døgnkontinuerlig drift. Hos oss får du være en del av beredskapsplanen for TFCO-hjem. Du får opplæring og veiledning av psykolog som har ansvar for TFCO-hjemmene. 

Vi har et godt fagmiljø med profesjonelle arbeidsmodeller, og du vil få opplæring gjennom regionalt/nasjonalt opplæringsprogram i tillegg til den du får på institusjonen. Vi samarbeider nært med Bufetats spisskompetanseavdelinger, og tilbyr gode muligheter for utvikling, veiledning og faglig oppfølging i et godt arbeidsmiljø.

https://www.bufdir.no/Barnevernsinstitusjoner/barkaker_ungdomssenter_akutt/ (https://www.bufdir.no/Barnevernsinstitusjoner/barkaker_ungdomssenter_akutt/)

Stillingsstørrelser  og forholdet mellom faste stillinger og engasjement kan forandre seg ved interne rokkeringer. Hvis interne søkere skulle bli innstilt til noen av stillingene, vil deres nåværende engasjement bli tilgjengelige og aktuelle for alle som søker.

For alle stillingene gjelder p.t turnus med dag og kveldsvakter, samt jobb hver tredje helg.

Som miljøterapeut vil du få jevnlig veiledning på det standardiserte forløpet fra lokal veileder. Du vil få gruppeveiledning fra psykologteamet i Bufetat. Administrasjonsdager og opplæring er lagt inn i turnus. Du vil bli en del av et team på fire som sammen med tre andre team, nattevakter, avdelingsleder, ledende miljøterapeut, vil ha ansvaret for den daglige driften.

Som akuttinstitusjon har vi implementert et standardisert forløp for akutt Dette for å sikre likeverdig og god praksis i akutt-tiltakene og skape forutsigbarhet for ungdommen, deres familier og den kommunale barneverntjeneste. 

Vi tilstreber lik kjønnsfordeling blant ansatte på våre institusjonsavdelinger. På bakgrunn av dette oppfordrer vi menn til å søke på stillingene.


Hva får du jobbe med hos oss?

Hverdagen som miljøterapeut på Barkåker er varierende og i perioder utfordrende. Hverdagen kan oppleves givende, spennende og krevende. Vi møter ungdom som er i krise og smerteuttrykkene kan være store. Vi som jobber på Barkåker trives med varierende dager og vi liker å jobbe med ungdommer. Vi har et godt miljø og tar vel vare på hverandre. 

 • I stillingen som miljøterapeut er du hovedkontakt for ungdom
 • Du koordinerer den daglige aktiviteten til ungdommen
 • Du har ansvar for koordinering av kontakt med familie, nettverk, barneverntjeneste, skole og andre samarbeidsinstanser
 • Du vil sørge for å tilrettelegge slik at ungdommen er delaktig i, og medvirker i alle beslutninger som tas.

Du vil motta strukturert veiledning. Vi har god møtestruktur og det er lagt inn tid for administrative oppgaver.

Vi gleder oss til å ta imot nye medarbeidere, og kan love deg en spennende jobb hos oss.


Hvilken bakgrunn har du?
 • Du må ha minimum treårig relevant høgskoleutdanning, gjennomført bachelor eller tilsvarende 180 studiepoeng (gjerne utdanning som sosionom, barnevernpedagog, eller vernepleier). For spesialutdannet miljøterapeut kreves relevant videreutdanning 60 studiepoeng (gjerne innen rus, kognitiv atferdsterapi, familieterapi, psykisk helsearbeid).Vi åpner for at studenter under utdanning kan søke.
 • Erfaring fra barnevernsinstitusjon eller lignende (psykisk helse).
 • Du må ha førerkort klasse B
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.
 • Du må beherske bruk av IT som arbeidsverktøy
 • I tillegg er det ønskelig at du har kjennskap til Rettighetsforskriften, og til traumebevisst omsorg.

Vi ønsker bredde i vår personalgruppe og oppfordrer andre relevante sosialfaglige yrkesgrupper til å søke

For spesialutdannet miljøterapeut kreves relevant videreutdanning 60 studiepoeng (gjerne innen rus, kognitiv atferdsterapi, familieterapi, psykisk helsearbeid).


Hvem ser vi etter?

For oss er det også svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben. Det er derfor viktig at du har følgende egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Være tydelig - sette grenser og være konsekvent på en konstruktiv måte
 • Omsorgsfull - ha evner til å se den enkelte ungdom sine styrker, og forstå deres smerteuttrykk i en hensiktsmessig kontekst og ramme
 • Strukturert og systematisk - følge opp planer, arbeide metodisk og se verdien av systematisk arbeid med ungdommene
 • Være mottakelig for veiledning i forhold til egen praksis
 • Robust - kunne stå i vanskelige situasjoner over tid
 • Initiativrik - kunne ta oppgaver på selvstendig grunnlag og se muligheter for forbedringer
 • Evne til å holde deg faglig oppdatert og tilegne deg ny faglig kunnskap

Personlige egenskaper vil være en del av vurderingen og avgjørende for hvem som ansettes


Hva vil arbeidsdagen bestå av?

Barkåker ungdomssenter akutt skal ivareta ungdommer som har behov for plasseringer utenfor hjemmet i en akutt fase.  Institusjonen har basis i traumebevisst omsorg, og skal ivareta ungdommen på en inkluderende og omsorgsfull måte. Sentralt for arbeidet i avdelingen er miljøterapi med miljøterapeutiske strukturer og relasjonsarbeid. Arbeidet på institusjonen baserer seg dermed på grunnleggende miljøterapi og traumebevisst omsorg.

Vi arbeider etter Faglig veileder for akuttarbeid, som du kan lese mer om her:  https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Akuttarbeid/Akuttveileder/

Arbeid ved Barkåker ungdomssenter  byr på spennende utfordringer, høyt tempo og varierte oppgaver. Arbeidet er knyttet til ungdommene som bor på avdelingen og omhandler oppfølging av ungdommene i det daglige, praktiske gjøremål, møtevirksomhet, motivasjonsarbeid med ungdom og familier, oppfølging og kontakt med samarbeidspartnere, deltakelse på aktiviteter sammen med ungdom, dokumentasjonsarbeid med mer.


Vi tilbyr
 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, lønnsramme 15, alt. 5-11, p.t. kr. 413 500 - 507 600 pr. år (ltr. 43-56). Søkere med videreutdanning tilsvarende 120 studiepoeng, lønnes i stillingskode 1534 spesialutdannet miljøterapeut, lønnsramme 18, alt. 5 -11, p.t. kr 468 300 - 574 700 pr. år (ltr. 51-63). Studenter med fullført minst 90 studiepoeng, lønnes i stillingskode 1488 miljøterapeut, lønnsramme 17, alt. 3-11, p.t. kr 364 800 - 468 300 pr. år (ltr. 33-51).
 • Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Opplysninger til deg som søker
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Barkåker ungdomssenter akutt.
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon
 • Avdelingsleder Roger Marthinsen, tlf. 466 18 066
 • Enhetsleder Ingunn Thorsen, tlf. 466 15 831

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.


Om arbeidsgiveren

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet. 

Bufetat region sør dekker Agder, Vestfold og Telemark, samt tidligere Buskerud fylke. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
5
Sted
Kantarellveien 25, 3157 Barkåker
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Barnevernspedagog,
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut,
Sosionom
Følg firma
2916 følger dette firmaet

Kantarellveien 25, 3157 Barkåker

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 245648153
Sist endret 21. jan. 2022 17:13

Rapporter annonse