Utløpt

Minoritetsrådgiver - Godalen VGS

Arbeidsgiver
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Stillingstittel
(2022/06) Minoritetsrådgiver - Godalen VGS
Frist
06.02.2022
Ansettelsesform
Vikariat

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) søker etter en minoritetsrådgiver til et vikariat ved Godalen videregående skole. Stillingen har varighet ut februar 2023.

IMDis minoritetsrådgivere jobber forebyggende mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i skolesektoren. Minoritetsrådgiveren skal bidra med kartlegging, veiledning og oppfølging av enkeltelever, og med kompetanseheving av skolens ansatte, ansatte på andre skoler og i det offentlige hjelpeapparatet.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge, veilede og følge opp av elever i hovedsak knyttet til negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
 • Kompetanseheve skolens ansatte, ansatte på øvrige skoler, og andre relevante aktører på fagområdet negativ sosial kontroll/æresrelatert vold.
 • Gjennomføre forebyggende arbeid rettet mot både elever og ansatte på skolen med mål om å skape bevissthet, kunnskap og holdningsendring, gjennom for eksempel samtalegrupper, presentasjoner og undervisningsopplegg. 
 • Samarbeide helhetlig med både skolen og hjelpeapparatet (for eksempel barneverntjenesten, NAV, politiet, flyktningtjenesten, helsemyndighetene).
 • Sikre at det er oppdaterte og tilpassede rutiner og prosedyrer for arbeidet ved skolen, samt at disse er kjent og følges opp.
 • Rapportere, utveksle erfaringer og gi innspill til metode- og fagutvikling i faglig fellesskap med minoritetsrådgivere over hele landet   

Minoritetsrådgiverne er ansatt og mottar lønn fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), men har tjenestested ved en videregående skole. Mer informasjon om skolen finnes på skolens hjemmesider. Rektor eller annen leder på skolen har det daglige oppfølgingsansvaret, mens IMDi har personalansvar og ansvar for den faglige kompetansehevingen. Minoritetsrådgiverne rapporterer til IMDi. Samarbeidet mellom IMDi og skoleeier om utplassering av minoritetsrådgiverne er nedfelt i en samarbeidsavtale.

Minoritetsrådgiveren inngår i et faglig fellesskap med 59 minoritetsrådgivere over hele landet, samt IMDis fagteam for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold og integreringsrådgivere utplassert ved utvalgte utenriksstasjoner. Minoritetsrådgiveren vil delta på jevnlige avdelings- og kompetansehevingssamlinger digitalt og ved IMDis lokaler i Oslo. Minoritetsrådgiveren er selv ansvarlig for gjennomføring og utførelse av arbeidsoppgaver i skolen, med støtte fra skole og IMDi.

Noe reisevirksomhet kan påregnes

Enkelte saker kan kreve oppfølging utover arbeidstid

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 •  Relevant og fullført bachelorgrad, eksempelvis innenfor barnevern, pedagogikk, sosialt arbeid eller samfunnsfag.
 • Erfaring fra deler av hjelpeapparatet som har et særskilt ansvar for ungdom og unge voksne
 • Erfaring fra arbeid med ungdom og unge voksne med minoritetsbakgrunn
 • Kjennskap til arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
 • Veiledningskompetanse og metodisk kartleggingskompetanse vil være nødvendig i utøvelsen av stillingen  

Fordelskrav:

 •  Det er ønskelig med minimum 3 års relevant arbeidserfaring fra førstelinjen, for eksempel sosialpedagogisk arbeid i skolen, barne- og ungdomsarbeid, flyktningtjeneste, barnevern eller liknende.
 • Kjennskap til sosialpedagogisk arbeid på skolen er en fordel
 • Erfaring med kompetansehevende arbeid er en fordel 

Annet:

 • Førerkort klasse B kan være en fordel 
 • Flerspråklig kompetanse kan være en fordel
 • Gode digitale ferdigheter, som innebærer god evne til å sette seg inn i og anvende digitale verktøy som en del av arbeidet
 • Det kreves politiattest for å arbeide som minoritetsrådgiver

Alle søkere må laste opp vitnemål (og attester), bruk gjerne vitnemålsportalen til å laste opp vitnemål.

Personlige egenskaper

 • Sterk evne til å oppnå kontakt og skape gode relasjoner med andre
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • God evne til å vurdere og takle krevende og uforutsette situasjoner på en hensiktsmessig måte 
 • Selvstendig med god pådriver- og gjennomføringsevne
 • God formidlingsevne, evne til å tilpasse budskapet til en variert målgruppen 

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434 (lønn fra kr. 431.900 til kr. 594.300) eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364 (lønn fra kr. 543.500 til kr. 615.800 brutto pr år).
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • IMDi er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv)
 • IMDi forbeholder seg retten til å flytte minoritetsrådgiver til en annen nærliggende skole dersom behovet skulle tilsi det.

Om arbeidsgiveren

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 


Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 250 ansatte fordelt på kontorer i Narvik og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet hadde i 2021 ca. 326 mill. kr. i driftsbudsjett og forvaltet i underkant av 9 mrd. kr. i tilskuddsmidler.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.


IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.


I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Sektor
Offentlig
Sted
Østre Ring 55, 4015 Stavanger
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Rådgivning

Nøkkelord

minoritetsrådgiver,, negativ, sosial, kontroll,, skjønnslemlestelse,

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Kristian Landsgård
Stillingstittel
personalleder minoritetsrådgivere
Telefon
415 70 472
Følg firma
950 følger dette firmaet

Østre Ring 55, 4015 Stavanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 245637020
Sist endret 21. jan. 2022 15:26

Rapporter annonse