Utløpt

Rådgiver - psykososialt skolemiljø

Arbeidsgiver
Lillestrøm kommune
Stillingstittel
Rådgiver - psykososialt skolemiljø
Frist
30.01.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med LILLESTRØM KOMMUNE
Fagstab oppvekst ivaretar sentrale faglige og administrative oppgaver overfor alle områdene i tjenesteområdet oppvekst – dvs. barnehager, skoler, barnevern og helsetjenester for barn, unge og familier. Visjonen for tjenesteområdet oppvekst er Sammen skaper vi en oppvekst preget av trivsel, trygghet og livsmestring gjennom tidlig innsats, samhandling og inkluderende fellesskap . Avdelingen består av 22 ansatte, med stor bredde i erfaring og kompetanse og har et bredt spekter av oppgaver knyttet til alle fagområdene i oppvekst

Arbeidsoppgaver

Stillingen skal ivareta sentrale oppgaver innenfor oppvekstfeltet, først og fremst på området psykososialt skolemiljø. Hovedoppgaven vil være kommunens internkontroll av skolemiljøområdet, for å sikre oppfølging av regelverket i opplæringsloven kapittel 9A og å utvikle og følge opp systemer for å sikre kompetanse og regelverksetterlevelse hos alle ansatte. En av oppgavene vil være å ha ansvar for faglige innhold i nye digitale systemer for informasjon om og opplæring i regelverket og rutinene for alle ansatte som jobber med barn og unge i skolene. Det vil også være ansvar for gjennomføring av og oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalyser på dette området, herunder vurdere hvilke skoler som skal følges opp særskilt og delta i årlige drøfting- og utviklingsmøter med aktuelle skoler. Videre vil det handle om å oppdatere og vedlikeholde aktuelle rutiner og systemer for kompetanseutvikling og regeletterlevelse på skolemiljøområdet. Ansvar for å skrive aktuelle politiske saker på skolemiljøområdet er også en aktuell oppgave. Det vil også kunne være aktuelt med oppfølging av konkrete skolemiljøsaker. 

Arbeidet vil skje i nært samarbeid med ledelsen og ansatte med pedagogisk, økonomisk og juridisk og annen forvaltningsmessig kompetanse i fagstaben. Andre sentrale samarbeidspartnere er Pedagogisk-psykologisk avdeling, Digitaliseringsavdeling og Organisasjons- og utviklingsavdeling.

I en periode vil deler av arbeidet prosjektorganiseres, da kommunen er inne i en fase der nye systemer for kompetanseutvikling og internkontroll på skolemiljøområdet skal bygges opp. Det er behov for ressurser fra fagstab oppvekst på vegne av skoleeier, for å sikre det faglige innholdet i prosjektoppfølgingen.

Arbeidet vil være allsidig og spennende, og du får god innsikt i og forståelse for skoleområdet. Stillingen er nyopprettet og du vil ha mulighet til å påvirke hvordan skolemiljøområdet følges opp i kommunen og påvirke barn- og unges oppvekstmiljø.

I tillegg til fagansvar og oppfølging av skolemiljøområdet vil det være aktuelt med andre oppgaver etter behov. 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå eller tilsvarende nivå innen pedagogikk eller annen relevant utdanning.
 • God oppdrags- og organisasjonsforståelse er nødvendig.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig.
 • Gode datakunnskaper og forståelse for fagsystemer er nødvendig.
 • Erfaring med og/eller kompetanse på veiledning og endringsarbeid er en fordel.
 • Kjennskap til og erfaring fra skoleområdet og skolemiljøfeltet er en fordel.
 • Erfaring med prosjektarbeid er en fordel.

Personlige egenskaper

Av personlige egenskaper vektlegger vi evne til å arbeide målrettet, systematisk og selvstendig, i tillegg til gode samarbeidsevner, engasjement og høy arbeidskapasitet. Personlig egnethet vektlegges også.

Vi tilbyr

 • Et spennende og utviklende fagmiljø
 • Spennende arbeidsoppgaver og gode muligheter for utvikling
 • Lønn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Om arbeidsgiveren

Lillestrøm er Norges niende største kommune. Vi har ca. 90.000 innbyggere og en strategisk beliggenhet på Nedre Romerike. Utviklingen i kommunen baseres på FNs bærekraftsmål, med fokus på klima og miljø, by- og tettstedsutvikling, mestring hele livet og innovasjon. Verdiene våre er Tillit - Inkludering - Nyskaping. Besøk oss på https://www.lillestrom.kommune.no/

Sektor
Offentlig
Sted
Solheimsgata 18, 2000 Lillestrøm

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Rannveig Strålberg
Stillingstittel
Avdelingssjef
Telefon
918 48 679
Følg firma
978 følger dette firmaet

Solheimsgata 18, 2000 Lillestrøm

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 245627605
Sist endret 21. jan. 2022 14:05

Rapporter annonse