Utløpt

Fagansvarlig for tilsyn beredskapshjem

Arbeidsgiver
Oslo kommune
Stillingstittel
Fagansvarlig for tilsyn beredskapshjem
Frist
07.02.2022
Ansettelsesform
Fast

Faglig ansvar for at tilsynsvirksomheten med beredskapshjem utøves på en forsvarlig måte
Ansvar for utarbeidelse av faglige retningslinjer for gjennomføring av tilsynet, og implementering av endringer som følger av endrete krav eller rammebetingelser
Utarbeide og kvalitetssikre rapportering, rutinebeskrivelser, avtaler og interne systemer
Ansvar for å etablere samarbeid med aktuelle instanser, delta i og selv være aktiv i faglig utviklingsarbeid og gi konsultasjon til samarbeidspartnere innenfor eget kompetanseområde
Gi veiledning og opplæring innenfor tilsynsvirksomheten
Koordinere meldingssystemer og organisere tilsynene slik at de blir fordelt og skjer til rett tid, samt sørge for at det blir utarbeidet årsrapportering og statistikk
Fullført saksbehandling i tilknytning til stillingens ansvarsområde


Bidra aktivt til at det enkelte barn i beredskapshjem har en forsvarlig omsorgssituasjon, og at oppholdet er i tråd med formålet med plasseringen og i henhold til fattede vedtak Sørge for å bringe opp forhold som berører barnas omsorgssituasjon basert på erfaringene fra tilsynsvirksomheten ved å påpeke forhold av prinsipiell og generell karakter

Arbeidsoppgaver


Gjennomføre tilsyn med barn plassert i beredskapshjem i regi av Oslo kommune, og skriftlig rapportere om forhold som berører barnas omsorgssituasjon
Vurdere plasseringens kvalitet både ut i fra gjeldende vedtak og det enkelte barns behov
Kontrollere at alle formelle krav knyttet til plasseringen er oppfylt
Ta initiativ overfor andre kommuner og instanser som har en sentral ordning for
tilsyn med henblikk på å etablere et fagmiljø og sikre felles kompetanseutvikling
Delta i møtevirksomhet og representere tilsynsvirksomheten utad


Holde seg faglig oppdatert og delta i fagutvikling for å ivareta stillingens ansvarsområder
Sørge for at tilsynsvirksomheten til en hver tid er i tråd med lovens forsvarlighetskrav


Stillingsinnehaveren skal til enhver tid bidra til at Helseetaten drives innenfor rammene av gjeldende lover, forskrifter, vedtak og retningslinjer. Stillingsinnehaveren kan pålegges oppgaver som ikke er nevnt i denne stillingsbeskrivelse når dette er hensiktsmessig eller nødvendig for Helseetaten. Ved eventuell endring av stillings- og arbeidsbeskrivelsen skal den ansatte ha anledning til å uttale seg på forhånd.
Ledere har et særskilt ansvar for å utøve systematisk Helse- Miljø og Sikkerhetsarbeid (HMS). Den enkelte ansatte har et ansvar i forhold til å engasjere seg i HMS-arbeid og overholde de etiske normene for ansatte i Oslo kommune vedtatt av Oslo bystyre.
Stillingsinnehaverne er pålagt taushetsplikt i henhold til Forvaltningslovens § 13a, Straffelovens § 21 og aktuelle særlover.

Kvalifikasjoner


Sosialfaglig eller annen relevant høyskole/universitetsutdanning
Barnevernsfaglig kompetanse og kunnskap om kriser og traumebehandling
Kompetanse og egnethet i å samtale med barn
Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å skape tillit i relasjoner til både voksne og barn
God kunnskap om relevant lovverk
Generell kompetanse knyttet til metodikk for kontroll- og tilsynsoppgaver, samt erfaring fra denne type arbeid
Førerkort for bil

Personlige egenskaper

Stillingsinnehaveren skal arbeide for å fremme hensiktsmessig kommunikasjon og gode relasjoner med alle aktuelle samarbeidspartnere i og utenfor egen etat

Vi tilbyr

Lønn i henhold til gjeldene avtale

Om arbeidsgiveren

Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet. Våre arbeidsområder er blant annet allmennlegevakt, tannhelsetjenester, folkehelsearbeid og oppgaver knyttet til omsorgstjenester og psykososiale tjenester. Vi har også ansvar for drift og utvikling av kommunens fagsystemer på helse- og omsorgsområdet. Vi drifter 90 senger på Aker, har årlig over 160 000 pasienter på legevakt, ca. 214 000 henvendelser til legevaktsentralen og ca. 143 000 personer under tilsyn hos tannhelsetjenesten.Helseetatens visjon er "Sammen for bedre Oslohelse". Les mer om Helseetaten.Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om. 

Sektor
Offentlig
Sted
Storgata 40, 0182 Oslo
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sosionom,
Barnevernspedagog

Nøkkelord

beredskapshjem

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Stine Wågås
Telefon
917 69 009
Følg firma
587 følger dette firmaet

Storgata 40, 0182 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 245602440
Sist endret 21. jan. 2022 10:18

Rapporter annonse