Utløpt

2 Ped.psyk.rådgivere skoleavdeling

Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Stillingstittel
2 Ped.psyk.rådgivere skoleavdeling
Frist
04.02.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Stavanger kommune

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har et todelt mandat som er regulert i Opplæringsloven § 5-6 og Barnehageloven § 33. PPT har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der regelverket krever det. I tillegg skal PPT hjelpe barnehage og skole i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å kunne legge barnehagetilbudet eller opplæringen i skolen bedre til rette for barn med særlige behov. PPT utreder enkeltbarns behov og gir veiledning til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere. I tillegg tilbyr tjenesten kurs, nettverk, konsultasjoner til ansatte i barnehage og skole. Fagpersonene i PPT har fagbakgrunn som spesialpedagog, pedagogisk psykologisk rådgiver, psykolog, logoped og barnevernspedagog. PP-tjenesten i Stavanger jobber i tråd med Meld. St.6 Tett på-tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO .


I PPT er det 104 ansatte. Tjenesten er bydekkende og inndelt i to førskole- og to skoleavdelinger med en avdelingsleder for hver avdeling. Disse inngår i et lederteam sammen med virksomhetsleder. I tillegg har PPT tre merkantilt ansatte. Systemarbeid og intern kompetanseutvikling ivaretas gjennom fire kompetansegrupper: Grunnleggende ferdigheter, Språk og kommunikasjon, Psykisk helse og livsmestring, Inkluderende barnehage og skole. PPT er deltaker i skolene sine ressursteam.  Alle ansatte fagpersoner er deltakere i en av kompetansegruppene. PPT legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid internt, både i individ- og system arbeid.

Vi har ledig 2 faste (100%) stillinger på skoleavdelingene.

Arbeidsoppgaver

Bistå skolene i deres arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling
Veiledning av de voksne rundt elever/klassemiljø. Bidra med å arrangere og gjennomføre kurs, nettverk og annet systemrettest arbeid.
Bidra i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
Utredning av barn/elever
Utarbeide sakkyndig vurderinger der loven krever det

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning på master/hovedfag nivå, innen psykologi, pedagogikk, eller profesjonsutdanning i psykologi/autorisert psykolog. Annen utdanning på universitets-/høyskolenivå med relevant erfaring vil også bli vurdert.
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og gode kommunikasjonsferdigheter er et krav.
Erfaring med utredningsarbeid og kjennskap til/erfaring med bruk av kartleggingsverktøy
God kompetanse på barns utvikling
Ønskelig med kompetanse på matematikk- og lese/skrive vansker
Veiledningskompetanse
Kjennskap til skolen som organisasjon vil være en fordel
Ved tilsetting vektlegges den samlede kompetansesammensettingen på seksjonen

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner og en framoverlent holdning
Interesse for utviklingsarbeid i team
Fleksibilitet og evne til selvstendighet
Løsningsorientert og strukturert
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Vi kan tilby et godt faglig arbeidsmiljø, varierte oppgaver og gode utviklingsmuligheter i et solid tverrfaglig team.

Gode pensjonsvilkår og lønn etter avtale.

Om arbeidsgiveren

Stavanger skal være en god kommune å bo i for alle.


 Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for kommunen vår og menneskene som bor her.


 Med 11 000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere.


 Vår visjon: Vi bygger fellesskap!

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Torgveien 23, 4016 Stavanger

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Berit Refsland
Stillingstittel
Virksomhetsleder
Telefon
51 50 74 59
Følg firma
771 følger dette firmaet

Torgveien 23, 4016 Stavanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 245378915
Sist endret 19. jan. 2022 09:41

Rapporter annonse