Utløpt

Rådgiver/seniorrådgiver (vikariat)

Arbeidsgiver
UDI
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver (vikariat)
Frist
03.02.2022
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med Utlendingsdirektoratet (UDI)
Retur og mottaksprosessen har drift av statlige mottak for asylsøkere som hovedoppgave. Dette innebærer etablering av mottak gjennom avtaler med driftsoperatører, dimensjonere mottaksplasser i forhold til behov, utvikle kvalitet og standard for mottaksarbeidet, og differensiere mottakstilbudet for ulike beboergrupper, samt å sikre en god økonomiforvaltning på mottaksfeltet. I mottakssystemet bor det for tiden ca. 2000 personer fordelt på i underkant av 20 asylmottak spredt over hele landet. AvdelingRetur og mottaksprosessen  har også ansvaret for assistert retur og for bosettingsforberedende arbeid. 
 
Retur og mottaksprosessen har 130 medarbeidere fordelt på enheter i Oslo og de fem regionene Gjøvik, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Narvik.
Vi har nå et ledig vikariat som rådgiver/seniorrådgiver fra 1.mars til og med 31.januar 2022, med mulighet for forlengelse ved Region Indre Østland på Gjøvik. Enheten har i dag 10 medarbeidere og dekker Innlandet og Viken fylke. Region Indre Østland forventes å bidra til utvikling av kvalitet og standard for mottaksarbeidet, samt sikre en god økonomiforvaltning på mottaksfeltet.
 
Region Indre Østland har ansvar for oppfølging av mottak og beredskapsarbeid ved større ankomster av asylsøkere og mottaksplasser for beboere i asylmottak som trenger et mer tilrettelagt botilbud, samt en avdeling for enslig mindreårige. Faglig og koordinerende ansvar for opplæringstiltak for ansatte i asylmottak er tillagt leder ved kontoret.

Arbeidsoppgaver

 • Veilede ansatte i asylmottak på innholdet i krav til driften
 • Delta i arbeidet med kontrakts styring og kontroll av driften av asylmottak
 • Saksbehandling knyttet til oppfølging av leverandører og brukere i UDIs mottakssystem
 • Samarbeid med vertskommuner, helsevesenet, politiet og andre etater om sektor ansvar og tilbud til asylsøkere
 • Bidra til enhetens arbeid på retur-, bosetting- og integreringsfeltene
 • Generelt bidra til kontinuerlig forbedring av vårt arbeid
 • For øvrig bistå på de områdene kontoret og avdelingen til enhver tid har behov for.

Noe reisevirksomhet må regnes med. Førerkort er nødvendig

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Utdanning på bachelornivå. Gjerne utdanning innen et relevant fagfelt som juridisk, sosialfaglig eller barnefaglig. Utdanning på bachelornivå med arbeidserfaring fra offentlig forvaltning kan kompensere for manglende mastergrad.
 • Erfaring med saksbehandling og utredning knyttet til faglige problemstillinger eller enkeltsaker innen offentlig forvaltning
 • Veiledningskompetanse, der erfaring kan oppveie formell kompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstilling på norsk

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra arbeid med kontinuerlig forbedring     

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, systematisk og jobber godt opp mot mål.
 • Du er analytiske og har evne til å utvikle og operasjonalisere strategier
 • Du evner å jobbe selvstendig samtidig som du har gode samarbeidsevner og er dyktig på å bygge relasjoner
 • Du er god på å formidle faglige komplekse problemstillinger på en lettfattelig måte.
 • Du har stor arbeidskapasitet og trives med å jobbe opp mot korte frister og lede/håndtere flere arbeidsoppgaver parallelt. 
 • Du er nytenkende, endringsdyktig og løsningsorientert.
 • Du har evne til å gi og motta konstruktiv tilbakemelding for å utvikle deg selv og andre.

Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet 

Vi tilbyr

 • Varierte, utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag.
 • En virksomhet med et av Norges viktigste samfunnsoppdrag, som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere.
 • Stillingen lønnes som rådgiver/ seniorrådgiver 1434/ 1367 i lønnsspennet 500 000 – 650 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyre lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Attester/vitnemål må legges inn i portalen sammen med søknaden. Søkere som blir kalt inn til intervju, vil bli bedt om å sende lenke til Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no)). Hvis du har utdanning fra utlandet, ber vi om attest fra Nokut. 

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer personer til å søke jobb hos oss, på tvers av alder, bakgrunn (eks hull i CV) og funksjonsevne. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det.

Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine.  

I samsvar med Offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Om arbeidsgiveren

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Sektor
Offentlig
Sted
Storgata 10, 2815 Gjøvik
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Saksbehandler,
Rådgivning

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Siv Hanne Frydenlund Kjelstrup
Stillingstittel
Regiondirektør
Telefon
932 80 007
Følg firma
1586 følger dette firmaet

Storgata 10, 2815 Gjøvik

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 245320189
Sist endret 18. jan. 2022 17:05

Rapporter annonse