Utløpt

Har du engasjement og drivkraft? Vil du være med og løse samfunnsoppdraget vårt?

Arbeidsgiver
Malvik kommune
Stillingstittel
Veileder
Frist
30.01.2022
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

NAV Malvik er et kontor med 27 engasjerte og dyktige ansatte som trives og arbeider godt sammen for å skape stadig bedre tjenester for innbyggerne i Malvik. Samfunnsoppdraget vårt er å bidra til økonomisk og sosial trygghet og fremme overgang til arbeid og aktivitet. Vi driver med helhetlig oppfølging og veiledning av personer mot arbeid, mestring og inkludering i arbeidslivet. Vi skal bidra til sosial og økonomisk trygghet for utsatte barn og helhetlig oppfølging av familier.

Vi har behov for å styrke veileder- og saksbehandlerkompetansen i kontoret. Vi ønsker derfor å ansette deg i en stilling der du i stor grad kan styre arbeidsdagen selv, og ta beslutninger. Du er nytenkende og samarbeidsvillig og har drivkraft til å bistå og veilede mennesker til å få jobb eller komme ut av krevende økonomiske/sosiale situasjoner. Du har stor arbeidskapasitet og kan gjennomføre trygge, gode møter med mennesker som er i livskriser. Du kjenner NAV og velferdssystemet, er samarbeidsvillig og kan veilede mennesker i endringsprosesser.

Vi tilbyr en spennende stilling i et arbeidsmiljø med gode faglige diskusjoner og godt samarbeid. Du deltar på fagmøter, kontormøter og kan drøfte kompliserte saker i tverrfaglig Veileders Forum sammen med rådgivende overlege, NAV arbeidsrådgivning, Nav arbeidslivssenter og NAV hjelpemiddelsentral. Vi samarbeider også tett med andre enheter i Malvik kommune for å gi helhetlig oppfølging.  


Arbeidsoppgaver
 • Helhetlig kartlegging av situasjonen personen (og familie) står i, avklare ressurser og motivere for arbeid og aktivitet.
 • Vurdere oppfølgingsbehov og aktuelle tiltak, og saksbehandle etter Lov om sosiale tjenester i NAV.
 • Rolle som kontaktperson for enkeltpersoner.
 • Følge opp personer mht økonomi, i arbeidstrening og jobb for å sørge for at deltakeren får/blir i ordinært arbeid.
 • Utarbeide individuelle planer med mål om livsmestring og kvalifisering til arbeid/utdanning.
 • Bruk av fagsystemene Visma velferd, Gosys, Modia og Arena til dokumentasjon av oppfølging, saksbehandling og arkiv.
 • Vakter i jobb- og veiledningssenteret der du skal informere generelt på selvbetjeningsløsninger og områdene NAV forvalter.
 • Arbeidsoppgavene kan endres innenfor NAV-kontoret sitt ansvarsområde.

Kvalifikasjonskrav
 • Fullført utdannelse på minimum bachlergradsnivå, fortrinnsvis sosialfaglig utdanning. Søkere med utdanningsbakgrunn innen helse, humanistiske, juridiske eller samfunnsvitenskapelige fag kan komme i betraktning.
 • Du må ha overblikk og forståelse for NAV sitt virkeområde og samspill med øvrige samarbeidspartnere.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Svært god kompetanse på IKT- og dataverktøy.
 • En forståelse for hvordan det ordinære arbeidsmarkedet kan brukes som middel og mål for å inkludere mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet.
 • Sertifikat klasse B

Ønsket tilleggsutdanning: 

Økonomisk rådgivning, veiledning, sertifiseringer som feks VIP-24 eller lignende

Ønsket praksis:
Erfaring fra tilsvarende stilling med bruk av fagsystemene visma velferd, modia og arena.


Personlige egenskaper
 • Du har engasjement, drivkraft og selvstendighet til å drive med veiledning og effektiv saksbehandling.
 • Du er tillitsskapende og tør å utfordre. Du evner å se menneskene, veilede til endring og bistå i vanskelige situasjoner.
 • Du har svært god digital kompetanse, og kan bruke saksbehandlingssystemene effektivt, ser mulige tekniske og språkmessige forenklinger og kommer med forslag til smartere måter å gjøre ting på.
 • Du er handlekraftig og tar selvstendige beslutninger innenfor lovens rammer.
 • Samtidig er du en god kollega som er åpen for endringer, gjerne bistår og deler kompetanse.

For nærmere opplysninger om, kontakt:

NAV-leder Ann-Kristin Larsen tlf. 93490639 eller Avdelingsleder Eline Myrmo tlf 97143545


Vi jobber for likestilling og mangfold

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler og eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.


Vi tilbyr
 • En stilling der du får jobbe med varierte problemstillinger i et tverrfaglig miljø.
 • Lønn i henhold til avtaleverk, gode pensjons- og forsikringsvilkår.

Godt arbeidsmiljø med basis i verdiene: Åpen - nyskapende - samhandlende og tydelig, tilstede og løsningsdyktig

Husk å legge ved alle aktuelle vedlegg når du søker jobb til oss. Aktuelle vedlegg er vitnemål og bekreftelse på tidligere arbeidsforhold. 


Om arbeidsgiveren

Åpen - Nyskapende - Samhandlende

Malvik kommune er sentralt plassert i Trøndelag mellom Trondheim og Stjørdal. Hver dag arbeider omlag 1000 medarbeidere med å gi kommunens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekstmiljø, et godt nærmiljø og rikt kulturliv. Vi har et aktivt idrettsmiljø og utmerkede friluftsområder. Kommunen er i sterk vekst med god tilgang på boligtomter og et næringsliv i utvikling. Malvik kommune er fremtidsrettet og samarbeider tett med forskningsmiljøet i Trøndelag. Administrasjonssenteret ligger i Hommelvik, og kommunen har i tillegg tettstedene Vikhammer og Sveberg, hvor en har gode kommunikasjonsmuligheter, med kort avstand til flyplass, jernbane og E6. Malvik kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke, uansett alder, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Som medarbeider i Malvik kommune, blir en tatt med i et spennende og inkluderende fellesskap.

NAV Malvik er en aktiv samfunnsaktør med engasjerte og kompetente medarbeidere som jobber for å ivareta rettighetene til Malvik kommunes innbyggere.  Vi er lokalisert i Hommelvik og har 27 ansatte. Kontoret utfører NAVs tjenester i den statlige arbeids- og velferdspolitikken i tillegg til kommunale tjenester og stønader etter lov om sosiale tjenester i NAV og introduksjonsloven.

NAVs verdier: tydelig, tilstede og løsningsdyktig og Malvik kommunes verdier: åpen, nyskapende og samhandlende, skal gjennomsyre jobben vi gjør for å identifisere den enkelte brukers ressurser. Vi jobber for å sikre muligheter for mestring, kvalifisering og overgang til arbeid. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt.

NAV Malvik har et godt fagmiljø hvor vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og et helhetlig perspektiv på brukernes situasjon.

 

Sektor
Offentlig
Sted
Hommelvik, 7550 Hommelvik
Bransje
Barn, skole og undervisning,
Helse og omsorg,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Rådgivning,
Saksbehandler
Følg firma
220 følger dette firmaet

Hommelvik, 7550 Hommelvik

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 244548800
Sist endret 12. jan. 2022 09:42

Rapporter annonse