Utløpt

Vi ser etter deg som har stort engasjement og et hjerte for ungdom

Arbeidsgiver
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Stillingstittel
Miljøterapeut 100% fast stilling
Frist
31.01.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med BUFETAT (Barne,- ungdoms- og familieetaten)
Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

Clausenengen ungdomshjem er en statlig omsorgsinstitusjon med plass til 5 ungdommer i alderen 13-18 år. Målgruppen er ungdom som trenger institusjonsplass og som har store og sammensatte helsemessige og barnevernfaglige utfordringer. Sammen med ungdom, familie og andre hjelpetjenester legger vi til rette for tilpassede behandlingstiltak for å bedre ungdommenes livssituasjon.

Ved Clausenengen ungdomshjem er det ledig en fast 100 % fagstilling som miljøterapeut.

Stillingen har et helhetlig ansvar for ungdommene som bor hos oss. Den er i 3-delt turnus på ukedager og 2-delt turnus på helg, med arbeidshelg hver 4. uke.


Hva vil arbeidsdagen din bestå av?

Oppdraget er først og fremst å være en sensitiv omsorgsperson i en miljøterapeutisk, forpliktende setting. Du skal sammen med resten av teamet forberede og evaluere miljøterapien, som blant annet er styrt av prinsippene i AART for institusjoner med gruppesesjoner. Du er også saksansvarlig for den/de ungdommene du er hovedkontakt for. Det forventes at du tar ansvar for rapportering, fremdrift og samarbeid opp mot plasseringskommune og andre samarbeidspartnere. I tillegg inneholder jobben en del driftsoppgaver.


Hvem ser vi etter?

Du er:

 • en tydelig og trygg voksen som tåler å møte kraftige smerteuttrykk, og du søker hjelp når egne følelser hindrer ungdommenes utviking.
 • oppmerksom på hvordan egen atferd påvirker andre, og er åpen for tilbakemelding og veiledning.
 • en team-arbeider som er samvittighetsfull og oppmerksom i samarbeidet med de andre teammedlemmene.
 • pliktoppfyllende og har ferdigheter til å arbeide både selvstendig og i tett samarbeid med kollegaer.
 • god skriftlig og har en god muntlig framstillingsevne.

For oss er det også svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben. Det vil bli tatt med i den totale vurderingen. 


Hvilken bakgrunn har du?
 • Minimum treårig relevant høyskoleutdanning, gjennomført bachelor eller tilsvarende 180 studiepoeng. For ansettelse i SKO 1494, 1495 og 1508 kreves fullført utdanning som sosionom, barnevernpedagog eller vernepleier. Annen relevant høyskoleutdanning vil bli vurdert. 
 • Det kreves god fysisk og psykisk helse, da arbeid med barn og unge i denne målgruppen er krevende. 
 • Det kreves gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.
 • Det kreves gode IKT - kunnskaper. 
 • Det kreves førerkort kl. B, med manuelt gir. 
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra miljøterapi med ungdom.
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til Rettighetsforskriften.
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til traumebevisst omsorg.
 • Det er ønskelig at du har AART - kompetanse.

Hva får du hos oss?

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, 1494 sosionom, 1495 barnevernspedagog og 1508 vernepleier i lønnsramme 15 alt. 6-11, med lønn fra kr 413 500 til 483 700 pr. år (ltr. 43-53). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. 

Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

I tillegg kan vi tilby:

 • En spennende, variert og utfordrende arbeidshverdag, med høyt faglig fokus.
 • Løpende opplæring støtte i sikkerhetstrening og aktuelt lovverk.
 • En levende og ung personalgruppe, med et høyt engasjement.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder: Vibeke Schanzenbecher

Telefon: 466 19 777

E-post:  vibeke.schanzenbecher@bufetat.no

Enhetsleder: Ramon Araya

Telefon: 971 11 035,

E-post: ramon.araya@bufetat.no

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.


Opplysninger til deg som søker
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Clausenengen ungdomshjem.
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Om arbeidsgiveren

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet. 

Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Sektor
Offentlig
Sted
Kvalvågveien 113, 6521 Frei
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Barnevernspedagog,
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut,
Omsorg og sosialt arbeid
Følg firma
2916 følger dette firmaet

Kvalvågveien 113, 6521 Frei

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 244428557
Sist endret 11. jan. 2022 08:51

Rapporter annonse