Utløpt

Vil du jobbe med næringsutvikling i Drammensregionen?

Arbeidsgiver
Drammen kommune
Stillingstittel
Næringsrådgiver
Frist
23.01.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med DRAMMEN KOMMUNE

Drammen kommune er blant landets største kommuner, med over 100.000 innbyggere. Kommunen har høye ambisjoner for utviklingen av Drammenssamfunnet, og næringsutvikling er et satsningsområde som skal bidra til verdiskapning, innbyggervekst og høyere sysselsetting. Kommunen ønsker å være en aktiv og imøtekommende vertskommune, som tilrettelegger for vekst og innovasjon i etablert næringsliv, samtidig som vi skaper grobunn for knoppskyting og gründervirksomhet. Dette skjer gjennom samhandling og god dialog med næringsliv og akadmia.

Næringsstrukturen i Drammen er bred og robust. Med en sentral beliggenhet på Østlandet, god infrastruktur, et attraktivt og kompakt bysentrum, universitet midt i byen, og et stort mangfold av ressurser, har Drammen svært gode forutsetninger for å lykkes med en bærekraftig vekst og utvikling. 

Om stillingen

Næringsutvikling som satsningsområde inngår i et helhetlig arbeid med fokus på samfunnsutvikling. For å styrke innsatsen søker vi nå en ny rådgiver som er motivert for å jobber i team på tvers av faglinjer. Du vil rapportere til næringssjefen som har et overordnet ansvar for arbeidet med næringsutvikling.

Det vil være et stort spenn av arbeidsoppgaver, som vil variere fra periode til periode, og omfatter blant annet å:

 • Bidra i og koordinere ulike typer saker og prosjekter internt og eksternt, der samfunns- og næringsperspektivet skal ivaretas
 • Bidra i strategisk og operativt planarbeid som påvirker det videre arbeidet med næringsutvikling og tilgrensende områder - I løpet av 2022/23 skal vi utvikle en ny strategisk næringsplan
 • Innhente, analysere og sammenstille kunnskapsgrunnlag som skal ligge til grunn for utvikling av god og fremtidsrettet næringspolitikk
 • Svare opp politiske bestillinger og utarbeide politiske saker knyttet til næringsområdet, eller der næringsperspektivet skal ivaretas i en helhet
 • Håndtere henvendelser fra næringsliv og innbyggere om næringsrelaterte spørsmål

Du må i stor grad jobbe selvstendig, men også samhandle tett med andre både intern og eksternt. Næringsfunksjonen som sådan, og rollen som næringsrådgiver, er under utvikling og vil til en viss grad kunne tilpasses kompetanseprofilen til den som tilsettes. Vi forutsetter at du ønsker å bidra til utvikling av egen rolle, og næringsfunksjonen som en helhet. Organisering av næringsfunksjonen skal utvikles over tid, og endringer i oppgaver og ansvar må påregnes.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har høyskole-/universitetsutdanning, og som har bred og relevant praktisk erfaring.

Vi ser gjerne at du har erfaring både fra offentlig forvaltning og privat næringsliv, f eks i roller der du har hatt behov for å ha et samfunnsperspektiv.

Kjennskap til næringslivet i Drammensområdet, og til forholdet mellom politisk og administrativt nivå i kommunesektoren, og til kommunale tjenester som forvalter rammebetingelser av betydning for næringslivet (f eks byggesak, arealplan, samferdsel, VA, anskaffelser osv.), kan være nyttig.

I rollen som næringsrådgiver har du behov for god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og du bør være komfortabel både med større skriftlige arbeider og muntlig formidling i ulike fora.

For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2 i muntlig og skriftlig. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper

Vi ønsker å stryke laget med deg som tror du vil trives godt i en utadvendt rolle, i skjæringspunktet mellom kommune, næringsliv og andre samfunnsaktører. Vi tror at du kjenner deg igjen i de fleste av disse beskrivelsene;

 • Du er tillitsskapende, og kommuniserer godt med alle mennesker.
 • Du har god rolle- og organisasjonsforståelse, og kan bidra til god samhandling på tvers av linjer og nivåer både eksternt og internt
 • Du er utviklings- og løsningsorientert, og bidrar gjerne med nye ideer og innspill.
 • Du har stor arbeidskapasitet, og er fleksibel i forhold til skiftende forventninger og nye oppgaver.
 • Du ser verdien av godt tverrfaglig arbeid, og tar selvstendig initiativ til å samhandle med andre for å finne gode løsninger

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Vi tilbyr

 • En mangfoldig rådgiverrolle i kommunal sektor, der du får mulighet til å samhandle og samskape med næringsliv, akademia og andre eksterne samfunnsaktører.
 • Mulighet til å være med å påvirke og utvikle egen rolle og arbeidsfelt
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid

Kontorsted på rådhuset i Drammen, med mulighet for delvis bruk av hjemmekontor når det er hensiktsmessig

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.

I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Hvis du synes dette er interessant, og vil utforske muligheten litt nærmere, ta gjerne kontakt for en uformell prat.

 

Om arbeidsgiveren

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte. 

Sektor
Offentlig
Sted
Engene 1, 3008 Drammen
Bransje
Annet
Stillingsfunksjon
Rådgivning

Nøkkelord

Næringsutvikling,, samfunnsutvikling,, saksbehandling,, arbeidsliv,, næringsliv

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Lislien, Toril
Stillingstittel
Næringssjef i Drammen kommune
Telefon
952 18 226
Følg firma
1602 følger dette firmaet

Engene 1, 3008 Drammen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 242548009
Sist endret 20. jan. 2022 15:45

Rapporter annonse