Utløpt

Vil du være med å utvikle anskaffelsesområdet med henyn til klima og miljø?

Arbeidsgiver
Gjøvik kommune Samfunnsplanlegging, Strategi og Utvikling
Stillingstittel
Prosjektleder klimavennlige anskaffelser - 2-årig prosjektstilling
Frist
21.01.2022
Ansettelsesform
Prosjekt
Beskrivelse av arbeidsstedet:

Kommunene i Gjøvikregionen har fått innvilget statlige midler fra ordningen klimasats til et 2-årig prosjekt i 100 % stilling, for å styrke satsningen på klima- og miljøvennlige anskaffelser i kommunene. For å lede arbeidet ser vi etter en klimaengasjert prosjektleder. Arbeidsgiver vil være Gjøvik kommune, og stillingen plasseres i tjenesteområde Strategi og utvikling, sammen med Gjøvik kommunes to øvrige klimarådgivere. Stillingen vil imidlertid samarbeide tett med felles anskaffelsesenhet for Gjøvikregionen og klimarådgivere i de øvrige samarbeidskommunene.

Stillingen vil ha kontorplass i Gjøvik rådhus, men forventes også å jobbe aktivt ute i den enkelte kommune som deltar i samarbeidsprosjektet.

Kommunene i Gjøvikregionen har organisert sin innkjøpsfunksjon i en felles regional anskaffelsesenhet etter vertskommunemodellen. Gjøvik kommune er vertskommune, kontorsted og arbeidsgiver. Enheten ledes av innkjøpssjef for Gjøvikregionen og rapporterer linjemessig til kommunalsjef for Administrasjon, forvaltning og tekniske tjenester (AFT). Samarbeidsrådet for anskaffelser, som består av medlemmer fra alle fem kommunene i regionen, utarbeider strategier og handlingsplaner. Enheten skal i samarbeid med kommunene sørge for at planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser skjer på en faglig god måte, i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Enheten skal også gjennom informasjon, opplæring og rådgivning bidra til å bygge kompetanse og sikre god kvalitet tilknyttet gjennomføring av klimavennlige kommunale anskaffelser.

Arbeidsoppgaver:
 • Kartlegging av status for klima- og miljøvekting i eksisterende innkjøpsavtaler.
 • Gjennomføre klima- og miljøanalyser over hvilke typer innkjøp som har størst potensiale for klimagassreduksjoner.
 • Kartlegge markeder innenfor prosjektets innsatsområder med relevans for klima og miljø. Herunder bidra til tettere samarbeid og dialog med leverandører som kan øke kommunens evne til å gjennomføre grønne bestillinger og anskaffelser.
 • Utarbeide krav og kriterier for miljø- og klima i anskaffelsesprosesser.
 • Øke kompetanse og sikre forankring i kommunene på temaer som sirkulær økonomi, grønne anskaffelser, miljøvennlige innkjøp og klimagassutslipp som følge av anskaffelser. Dette kan skje gjennom workshops, seminarer, foredrag, o.l..
 • Bidra til erfaringsutveksling mellom kommunene som deltar i den regionale anskaffelsesenheten i forhold til beste praksis for klimavennlige innkjøp.
 • Drive aktivt informasjonsarbeid relatert til klima og miljø, både internt i organisasjonen og eksternt.
 • Bidra i oppfølging av kommunenes øvrige pågående prosjekter innenfor miljø og klimavennlige anskaffelser.
Nødvendige kvalifikasjoner:
 • Du har relevant utdanning fra høyskole eller universitet (bachelor eller master i klima- og miljø, økonomi eller andre relevante områder). 
 • Du har erfaring som prosjektleder og/eller fra koordineringsarbeid, gjerne fra offentlig forvaltning og helst fra en større organisasjon.
 • Du har innsikt i prosessene tilknyttet offentlige anskaffelser.
 • Du har god kunnskap om viktige nasjonale utfordringer innen klima- og miljø.
 • Du har god rolleforståelse og evne til å utvise godt faglig skjønn.
 • Du har god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk, og kan kommunisere på engelsk.
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Du har interesse og engasjement for klimaarbeid/bærekraftig utvikling, og kjennskap til relevant lovverk.
 • Du har kjennskap til offentlige anskaffelser, innkjøp, avtaleforvaltning, samt bruk av tilhørende digitale verktøy.
 • Du har gode digitale ferdigheter.
 • Det er en fordel om du har førerkort (klasse B).
Personlige egenskaper:

Vi søker deg med stor interesse for miljø- og klima, som ser muligheter for å ivareta miljø og klima i offentlige anskaffelser, som er engasjert, løsningsorientert, og som ønsker å bli med på å utvikle anskaffelsesområdet med henyn til klima og miljø gjennom den regionale anskaffelsesenheten. 

Du må være selvgående, strukturert og like å ta initiativ og styring. Personen vi leter etter må være en pådriver, samtidig som arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen krever at du er nøyaktig. Videre må du være omgjengelig og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:
 • Gode, faglige utviklingsmuligheter.

 • Et hyggelig og inkluderende arbeidsfellesskap.

 • En god pensjonsordning.

 • Stillingen lønnes som rådgiver med utgangspunkt i utdannelsesnivå og ansiennitet.
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.

 

Rådhuset i Gjøvik kommune 2019 from Gjøvik kommune on Vimeo.

Om arbeidsgiveren

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.

Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring.

Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.

Sektor
Offentlig
Sted
2810 Gjøvik
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Prosjektledelse

Nøkkelord

Bachelor/master-i-klima-og-miljø, bachelor/master-i-økonomi, erfaring-med-prosjektledelse/koordingeringsarbeide

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Arne Moen
Telefon
91 72 96 14
Kontaktperson
Henrik Brennhaugen Jakobsen
Telefon
90 41 75 97
Følg firma
197 følger dette firmaet

2810 Gjøvik

Annonseinformasjon

FINN-kode 242382803
Sist endret 12. jan. 2022 11:03

Rapporter annonse