Utløpt

Professor/Dosent/Førsteamanuensis/Førstelektor i interkulturelle studier

Arbeidsgiver
NLA Høgskolen
Stillingstittel
Professor/Dosent/Førsteamanuensis/Førstelektor i interkulturelle studier
Frist
03.01.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med NLA Høgskolen AS
Om stillingen

Avdeling for interkulturelle studier er en vitenskapelig avdeling ved NLA Høgskolen. Interkulturelle studier på NLA Høgskolen er interdisiplinært og har kulturforståelse, interkulturell kompetanse, religion, lokale og globale relasjoner, menneskerettigheter og sosial rettferdighet, som sine primære faglige pilarer, med vekt på interkulturelle relasjoner.

Avdelingen for interkulturelle studier (IKS) tilbyr bachelorgrad i interkulturell forståelse i Bergen og Kristiansand og Master in Intercultural Studies i Bergen og et nettbasert årsstudium. Avdelingen har ca. 300 studenter og ni faste ansatte (i Bergen og i Kristiansand). Avdelingen arrangerer studieturer til utlandet. Forskningsmiljøet er svært tverrfaglig og flere har forskningssamarbeid både med fagmiljø på NLA Høgskolen og med andre høgskoler og universitet i og utenfor Norge. Avdelingen er lokalisert i Sandviken, Bergen og Gimlekollen, Kristiansand.

Vi har ledig vitenskapelige stillinger som skal dekke undervisningsbehov og styrke forskningen i tråd med gjeldende strategi for NLA Høgskolen: Strategiplan 2021-2025 (https://www.nla.no/globalassets/pdf-dokumenter/om-nla/strategiplan-2021-2025.pdf).

Aktuelle arbeidsoppgaver er undervisning og forskning på ett eller flere sentrale områder i avdelingens virksomhet. Ved behov kan det bli aktuelt å undervise også på andre av høgskolens studiesteder enn på eget arbeidssted. Alle vitenskapelig ansatte ved NLA Høgskolen skal være aktive i forskergrupper. Deltagelse i en eller flere forskergrupper med tilhold på NLA Høgskolen forventes.


Aktuelle arbeidsoppgaver
 • Forskning og undervisning på sentrale fagområder for avdelingen.
 • Pedagogisk videreutvikling av studieprogram og -tilbud.
 • Faglig veiledning på bachelor-, master- og prosjektoppgaver innen relevante fagområder.
 • Andre fag-administrative oppgaver.
 • Deltagelse i utvikling av nye relevante forskningsprosjekt og utarbeiding av søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet.
 • Samarbeid om utdanning og forskning internt i høgskolen, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • Formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig.
 • Planlegge og gjennomføre studietur.

Krav til stillingen 
 • Søkere som allerede har oppnådd professor/dosent kompetanse iht. gjeldende nasjonale krav og retningslinjer, vil kunne bli tilsatt som professor.
 • For fast stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad innenfor et fagområde med relevans for avdelingen eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • For fast stilling som førstelektor kreves omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling med samme relevanskrav som for førsteamanuensis. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet tillegges stor vekt.

Søkere til alle stillingstyper må kunne dokumentere relevant universitets- og høgskolepedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ikke oppfyller kravene til universitets- og høgskolepedagogisk kompetanse ved ansettelsestidspunktet pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.  Søkere som ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må snakke og skrive engelsk flytende og være villig til å lære seg norsk i løpet av en 2-årsperiode.

Den som tilsettes i stilling som førsteamanuensis, kan ifølge gjeldende retningslinjer søke om opprykk til professor. Vurdering for professorkompetanse vil måtte skje etter tilsetting.

Kriteriene for tilsetting i stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor går fram av forskrift for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstilling fastsatt av Kunnskapsdepartementet: https://lovdata.no/dokument/SFE/forskrift/2006-02-09-129 (https://lovdata.no/dokument/SFE/forskrift/2006-02-09-129).


Ønskede kvalifikasjoner
 • Forskningspublikasjoner i anerkjente kanaler, samt evne til å initiere og lede forskningsprosjekter
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • Gode ferdigheter i engelsk og gjerne i andre relevante fremmedspråk
 • Erfaring fra internasjonalisering av utdanning eller forskning
 • Erfaring med flekslible og nettbaserte studier
 • Deltagelse i relevante faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • Praktisk erfaring innen relevante fagområder fra privat, offentlig og/eller frivillig sektor

Personlige egenskaper
 • Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og målrettet
 • Gode samarbeidsegenskaper, personlig fleksibilitet, og interesse og motivasjon for å samarbeide med kolleger i et tverrfaglig og tverrdisiplinært studie- og forskningsmiljø.

NLA Høgskolen tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (www.spk.no (http://www.spk.no))
 • Tariffestet lønn
 • Motiverte kolleger som er opptatt av studentenes faglige, akademiske og eksistensielle danning
 • Forskningstid avhengig av stillingskategori
 • Stor grad av fleksibel arbeidstid

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter til www.jobbnorge.no (http://www.jobbnorge.no):

 • Søknad
 • CV og oversikt over relevante publikasjoner, og inntil 5 vitenskapelige arbeider i fulltekst
 • Digitale kopier av relevante vitnemål (master, opprykk, Ph.D) og attester (arbeid)

NLA Høgskolen er en kristen høgskole og søker etter kandidater som vil bidra til at høgskolens formål realiseres ut fra dens verdimessige grunnlag og arbeide i lojalitet mot dette. Vi ber om at dette kommenteres i søknaden.

I henhold til gjeldende regelverk for vitenskapelige institusjoner har ansatte forsknings- og undervisningsfrihet.

Søkere må oppgi hvor de ønsker å ha sin primære kontorplass Bergen eller Kristiansand. Kontorplassering i Oslo kan bli vurdert i spesielle tilfeller for søkere som også kan være aktuelle for arbeidsoppgaver ved en eller flere andre avdelinger ved NLA Høgskolen.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komite. Denne bedømmelsen skjer på bakgrunn av kompetanse slik den er dokumentert i søknaden med vedlegg. Inntil  5 vitenskapelige arbeid kan legges ved søknaden, og disse skal være i fulltekst. Søknader fra klart ikke-kvalifiserte søkere blir ikke sendt videre til vurdering i sakkyndig komite.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju der søkeren også gjennomfører en faglig presentasjon. Den samlede vurderingen vil ta utgangspunkt i avdelingens spesifikke behov, søkernes erfaringer og faglige kompetanse, personlige egenskaper, samarbeidsevner og motivasjon til å realisere avdelingens og høgskolens formål innenfor gjeldende retningslinjer.

Spørsmål om stillingen kan rettes til: HR rådgiver Malgorzata Matysiak, tlf. 55540746, e-post: malgorzata.matysiak@nla.no eller avdelingsleder Solveig Omland, tlf. 95882380, e-post: solveig.omland@nla.no.

Søknadsfrist: 03.01.2022


Om arbeidsgiveren

NLA Høgskolen er en privat, akkreditert høgskole som arbeider ut fra et kristent verdigrunnlag. Vi har omtrent 2800 studenter og 300 ansatte fordelt på fire studiesteder i Bergen, Oslo og Kristiansand.

 

NLA Høgskolen har forskning, utviklingsarbeid, undervisning, veiledning og formidling som sine viktigste oppgaver, og vil legge til rette for et godt faglig, sosialt og kristent miljø for studenter og ansatte, med respekt for den enkeltes livssyn.

Sektor
Privat
Antall stillinger
2
Sted
Amalie Skrams vei 3, 5036 Bergen
Flere arbeidssteder
 • 4633 Kristiansand S
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor,
Undervisning og pedagogikk / Professor/Førsteamanuensis
Følg firma
268 følger dette firmaet

Amalie Skrams vei 3, 5036 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 239971260
Sist endret 26. nov. 2021 17:04

Rapporter annonse