Snekker / Carpenter

Arbeidsgiver
Jobzone Narvik
Stillingstittel
Snekker / Carpenter
Frist
31.01.2022
Ansettelsesform
Bemanningsbyrå
Bli kjent med Jobzone Norge AS

English longer down on the page


Har du erfaring som snekker og ønsker å fortsette med karrieren din samt være en del av å gjøre Narvik større en noen gang før.


Ønsker å kunne fortelle historier til dine barnebarn at du var med under oppbyggingen og utviklingen her? Da er muligheten kommet nå

Narvik utvikles i rekord fart og det er mye spennende som skal skje i mange år fremover i Narvik nå.

 • Er dette deg?
 • Erfaring som snekker og har yrkesstolthet?
 • Glad i å jobbe og fullføre prosjekter?
 • Ønsker varierte dager der ingen dager er like?
 • Erfaring fra bygge bransjen?
 • Ønsker å vise hva du kan bidra med?
 • Har klasse B sertifikat (Ikke et krav)

Når valget faller på nettopp deg som leser dette så har vi veldig billige ansatte boliger, samt at vi har billige leiebiler til våre ansatte som trenger det for å kunne komme seg på jobb.


Alle våre boliger er velholdt, og vi sørger for at våre ansatte bor bra og trives. Det er veldig viktig for oss!


Vi tilbyr
I Jobzone jobber vi etter en visjon om å være den beste arbeidsgiveren i vår bransje. Du får naturligvis tilbud om fast arbeidskontrakt, konkurransedyktig og riktig lønn. Vi har gode forsikringsordninger for våre medarbeidere.
I Jobzone får du en fast kontaktperson for oppfølging, råd og veiledning som også hjelper aktivt med å finne nye oppdrag til deg når oppdragstiden løper ut. Vi har også et fordelsprogram med gode tilbud til våre medarbeidere.
Jobzone er sertifisert som Revidert arbeidsgiver, og vi setter store krav til oss selv og våre kunder slik at du kommer til trygge og ordnete arbeidsforhold.

English
Do you have experience as a carpenter and want to continue with your career and be a part of making Narvik bigger than ever before.


Want to be able to tell stories to your grandchildren that you were involved in the building and development here? Then the opportunity has come now

Narvik is developing at record speed and there is a lot of exciting things that will happen for many years to come in Narvik now.

 • Is this you?
 • Experience as a carpenter and have professional pride?
 • Love to work and complete projects?
 • Want varied days where no two days are alike?
 • Experience from the construction industry?
 • Want to show what you can contribute?
 • Has class B certificate (Not a requirement) but preferably

When the choice falls on you who read this, we have very cheap employee housing, and we have cheap rental cars for our employees who need it to be able to get to work.
All our homes are well maintained, and we ensure that our employees live well and thrive. It is very important to us!


We offer
At Jobzone, we work according to a vision to be the best employer in our industry. You will of course be offered a permanent employment contract, competitive and the right salary. We have good insurance schemes for our employees.
In Jobzone, you get a permanent contact person for follow-up, advice and guidance who also actively helps to find new assignments for you when the assignment period expires. We also have a benefits program with good offers for our employees.
Jobzone is certified as a Revised Employer, and we place great demands on ourselves and our customers so that you have safe and orderly working conditions.

 

Om arbeidsgiveren

Jobzone er det største norskeide bemanningsselskapet. Vi betjener de fleste bransjer og et bredt spekter av yrkesområder innen privat og offentlig sektor. Jobzone har en visjon om å være den beste arbeidsgiver i bemanningsbransjen. Derfor har vi 35 lokale kontorer rundt om i Norge som ivaretar vår viktige rolle som en nær arbeidsgiver og rekrutteringspartner for våre medarbeidere og kunder.

Sektor
Privat
Antall stillinger
20
Sted
Kongensgt. 38, 8514 Narvik
Bransje
Bygg og anlegg
Stillingsfunksjon
Håndverker / Snekker/Tømrer

Nøkkelord

Snekker, carpenter, håntverker, forskaling

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ian Engevik
Stillingstittel
Partner
Mobil
476 59 981
Følg firma
5633 følger dette firmaet

Kongensgt. 38, 8514 Narvik

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 239888845
Sist endret 25. nov. 2021 18:03

Rapporter annonse