Utløpt

Psykologspesialist / psykolog 

Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Stillingstittel
Psykologspesialist / psykolog
Frist
31.12.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger HF

Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for den voksne delen av befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av distriktpsykiatriske sentre (DPS), lokalisert til Egersund, Sandnes, Sola og Stavanger, samt avdelinger for akutt, alder, affektiv psykose og sikkerhet beliggende på Våland.
Sandnes DPS gir psykiatriske spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 75 000 mennesker over 18 år innenfor sitt opptaksområde, som er kommunene Sandnes, Strand, Forsand og Hjelmeland. Tjenestene utgjør et ledd i en sammenhengende kjede helsetjeneste som inkluderer førstelinjetjenesten, klinikkens andre avdelinger og øvrige klinikker i helseforetaket. Sandnes DPS består av to utrednings- og behandlingsposter, to allmenn poliklinikker for voksne lokalisert i Sandnes og på Strand, ambulant akutt team, etterverns poliklinikk og FACT Sandnes.

Avdelingen har dyktige medarbeidere blant annet to overleger, psykologspesialist, bachelor utdannede behandlere med videreutdanning og utgjør dermed et tverrfaglig team med bred kompetanse. Avdelingen har omkring 12,5 årsverk som gir et utvidet poliklinisk tilbud (ordinær poliklinikk, ettervernspoliklinikk og ambulante tjenester). Poliklinikk Strand har ansvar for innbyggere over 18 år kommunene Strand, Hjelmeland og del av Sandnes (tidligere Forsand).

Poliklinikk Strand gir tilbud om utredning og behandling i henhold til etablerte nasjonale og internasjonale faglige standarder på området. Vi vektlegger bred terapeutisk fagforståelse hvor en tilpasser behandlingstilnærming i forhold til den enkelte pasientens diagnose og funksjonsnivå. Dette gis i form av individualterapi, gruppe terapi, pasientundervisning og kurs.

Faglig kvalitet og erfaringsoverføring innenfor terapeutisk arbeid er i fokus gjennom ukentlige tverrfaglige møter/undervisning og felles fagdager. Vi holder til i nyoppussede lokaler på Jonsokberget i Jørpeland sentrum, Strand kommune. Etter åpning av Ryfast er reisetid svært redusert med godt kollektiv tilbud.

Poliklinikk Strand har et godt etablert samarbeid med kommunene Strand, Hjelmeland og Sandnes (tidligere Forsand), som inkluderer faste samhandlingsmøter med fastlegekontorene og kommunal psykisk helsetjeneste i vårt opptaksområde.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter henvist til poliklinikken.
 • Samarbeid med interne og eksterne tjenestetilbydere som er involvert i pasientens behandlings plan.
 • For spesialister: Spesialistvurdering av innkommende henvisninger.
 • Oppfølging og veileding av psykologer i utdanningsløp.

Kvalifikasjoner

 • Må ha Norsk autorisasjon som psykolog.
 • Ønskelig med erfaring med ferdigheter innen basiskartlegging av pasienter, samt klinisk intervju og utredningsverktøy.
 • Kunnskap om organisering av psykisk helsetjenester samt lovverk som omfatter spesialisthelsetjenesten. 
 • Erfaring med, og ferdigheter i en eller flere terapeutiske intervensjons metoder.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå 

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som har godt humør og er trygg i rollen.
 • Du deler gjerne dine synspunkter og din kompetanse med dine kolleger.
 • Du trives med samarbeid og kan samtidig arbeide strukturert og selvstendig.

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn ihht gjeldende tariff.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag og kollektivavtale hjem-jobb-hjem.
 • Et kollegialt felleskap og gode videreutdanning -og utviklingsmuligheter.

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Om arbeidsgiveren

 


Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 


Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Psykolog

Nøkkelord

psykolog, spesialist, psykiatri

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Marit Norland
Stillingstittel
Avdelingssjef
Telefon
918 06 704
Kontaktperson
Marta Turonek
Stillingstittel
overlege
Telefon
51 51 40 45
Følg firma
824 følger dette firmaet

Jonsokberget, 4100 Jørpeland

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 239103120
Sist endret 18. nov. 2021 09:28

Rapporter annonse