Utløpt

Fullbyrdelsesavsnittet søker saksbehandler

Arbeidsgiver
Oslo politidistrikt
Stillingstittel
Fast stilling som seniorkonsulent
Frist
29.11.2021
Ansettelsesform
Fast

Ønsker du å jobbe med oppfølging av bøter og subsidiær straff? Vi er ute etter deg som er nøyaktig og strukturert og som har interesse for fagfeltet. Vi har ledig fast stiling som seniorkonsulent. 

Fullbyrdelsesavsnittet registrerer dommer i domsjournal og følger opp at dommer og subsidiære dager på bøter blir avsonet og ikke går til foreldelse. Vi har ansvar for oppgjør av bøtekassa og saksbehandler søknader om benådning og ettergivelse. Vi koordinerer soning og er kontaktpunktet mellom kriminalomsorgen og Statens innkrevingssentral. Avsnittet er en del av seksjonen Stevne, fullbyrdelse og dokumentsenter.

Stevne, fullbyrdelse og dokumentsenter er en seksjon som leverer tjenester til hele distriktet, og er et viktig ledd i straffesakskjeden etter at tiltalen er tatt ut, når dommen er rettskraftig, og når straffesaksdokumentasjonen skal bevares på en forsvarlig måte for nåtiden og fremtiden. Seksjonen er underlagt Felles kriminalenhet.

Oslo politidistrikt har samlet og rendyrket fellesfunksjoner i straffesaksporet i en enhet - Felles kriminalenhet (FKE). FKE yter service og bistand til øvrige driftsenheter/seksjoner i politidistriktet ut fra felles mål og kriterier med uavhengighet til saksporteføljer, og består av en administrativ og en politifaglig
stab samt ni seksjoner. Målet er å effektivisere straffesaksavviklingen med økt fokus på straksetterforskning og rask påtalebehandling.

Arbeidsoppgaver

  • saksbehandling innen Fullbyrdelsesavsnittets arbeidsoppgaver som bl.a. omfatter oppfølging av soning av subsidiær straff og saksbehandling av søknader om benådning og ettergivelse.
  • selvstendig ansvar for resultater og måloppnåelse i egen portefølje
  • faglig veiledning, opplæring og instruksjon innen eget arbeidsområde
  • utvikle og følge opp avsnittets rutiner med interne og eksterne aktører
  • delt ansvar for avsnittets fellesoppgaver som betjening av postmottak og vakttjeneste
  • deltakelse i prosjektarbeid for avsnittet der det er bestemt av avsnittsleder
  • stedfortreder for leder ved behov

Kvalifikasjoner

Må ha:

  • relevant utdanning minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
  • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, også i engelsk
  • gode IKT-kunnskaper

Det er ønskelig at du har:

  • praktisk arbeidserfaring i forhold til fagfeltet og de arbeidsoppgaver som ligger til stillingen
  • erfaring med arbeid med sammenstilling av informasjon fra flere kilder
  • kjennskap til lover og regler innen straffeprosess og straffegjennomføring
  • førerkort klasse B
  • språkkunnskap utover norsk og engelsk

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

  • evne til å arbeide selvstendig, kvalitetsbevisst, nøyaktig og strukturert
  • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med øye for helheten, og god formidlingsevne.  
  • ansvarsbevisst og profesjonell med evne til å sette seg inn i lover og regler  
  • engasjert, positiv, løsningsorientert, fleksibel og endringsvillig  
  • stor arbeidskapasitet  

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

  • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
  • Stillingen lønnes som seniorkonsulent (stillingskode 1363), med  kr 507 600 brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 56).
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
  • Gode arbeidsbetingelser (fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politidistrikt utgjør mer enn 3200 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet. Oppgaven med å sikre hovedstadens ulike institusjoner og aktiviteter er i tillegg en grunnleggende del av vårt spennende arbeid.


Vi går på jobb for å sikre trygghet for distriktets borgere. Vi skal være et politi for alle og våre tjenester skal være bygget på ansvarlighet, åpenhet og ærlighet.


Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. For mer informasjon, se www.politiet.no.


                                                                                                                                                                                                                               

Sektor
Offentlig
Sted
Grønlandsleiret 44, 0190 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Kontor og administrasjon,
Politi,
Saksbehandler

Nøkkelord

straffeprosess, fullbyrdelse, seniorkonsulent, straffesaker

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ivana Golub
Stillingstittel
Avsnittsleder
Telefon
406 08 406
Følg firma
439 følger dette firmaet

Grønlandsleiret 44, 0190 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 238816254
Sist endret 15. nov. 2021 13:35

Rapporter annonse

Trygg på FINN