Utløpt

Logoped

Arbeidsgiver
Sandnes kommune<br>- PPT
Stillingstittel
Logoped
Frist
22.09.2010
Ansettelsesform
Fast
PPT i Sandnes yter tjenester til førskolebarn og skolebarn, og har også ansvar for tjenester til voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område.P.t. har PPT i Sandnes 20 stillinger, inkl. administrasjonskonsulent og leder. Det er nylig påbegynt et arbeid med å endre organiseringen av tjenestene (herunder logopedtjenestene) til barn og unge. Et siktemål er å samordne tjenester i større grad, og en konsekvens kan bli et styrket PPT (26 stillinger) fra 01.01.11. Denne omorganiseringen vil kunne få betydning for den utlyste logopedstillingen, både når det gjelder arbeidets innhold og organisatorisk plassering.PPT har utstrakt samarbeid med andre tjenester både i Sandnes kommune og eksternt. Våre viktigste samarbeidspartnere er skoler, barnehager og foreldre, men også andre som arbeider i forhold til barn med særlige behov. (spesialpedagoger, helsesøstre, kompetansesentra etc.).PPT ønsker å sikre en stor bredde i personalgruppen, inkl. etnisk bakgrunn, alder og kjønn. P.t. er menn sterkt underrepresentert ved kontoret.

Arbeidsoppgaver

 • Yte logopedhjelp barn i førskolealder/barn i skolen.
 • Gi råd og konsultativ hjelp til foresatte, barnas nærpersoner i barnehage/skole og eventuelle andre hjelpeinstanser som er involvert i tiltak.
 • Gi konsultativ hjelp til barnehager/skoler innenfor det logpediske fagfeltet for å forebygge / avhjelpe språk- og talevansker.
 • Systemrettet og tverrfaglig samarbeid.
 • Deltakelse i internt og kommunalt utviklingsarbeid.
 • Andre oppgaver etter avtale med leder.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent logopedutdanning
 • Kjennskap til og kompetanse m.h.t. bruk av relevant kartleggingsmateriell.
 • Det er ønskelig med god kjennskap til PPTs arbeidsfelt og oppgaver.

Egenskaper

 • Det legges stor vekt på personlig egenhet.
 • Du har engasjement og evne til å bidra faglig og sosialt.
 • Du trives med varierte arbeidsoppgaver.
 • Du har en fleksibel innstilling.
 • Du liker å arbeide selvstendig.
 • Du har en grunnleggende serviceinnstilling til brukere og samarbeidspartnere.

Det tilbys

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Vi tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Et stort kollegium med stor faglig bredde.
 • Logopedene i distriktet samles jevnlig i et eget nettverk.
 • Fleksitidordning.
 • Konkurransedyktig lønn og gode muligheter for kurs og videreutvikling.

Om arbeidsgiveren

Sandnes i sentrum for fremtiden!

Sandnes kommune ligger sentralt på Nord-Jæren, er Norges 8. største by som har passert 65 000 innbyggere og er i stadig vekst. Regionen har et variert næringsliv, godt utbygd kommunikasjonsnett og mangfold i kultur- og fritidstilbud. Vi tilbyr våre ansatte utfordrende arbeidsplasser hvor verdiene romslig, modig og sunn står i fokus. For enkelte stillinger kan vi hjelpe med å skaffe barnehageplass.

Les mer om Sandnes kommune

Sektor
Offentlig
Sted
Haakon 7's gate nr. 6, 4303 Sandnes

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Tore Gunnar Sandve
Stillingstittel
PPT-leder
Telefon
51 97 51 28
991 68 313
Følg firma
213 følger dette firmaet

Haakon 7's gate nr. 6, 4303 Sandnes

Annonseinformasjon

FINN-kode 23864839
Sist endret 3. sep. 2010 12:31

Rapporter annonse