Utløpt

Spennende stilling innen grense- og territorialkontroll og helhetlig grenseforvaltning

Arbeidsgiver
Politidirektoratet
Stillingstittel
Politiinspektør
Frist
29.11.2021
Ansettelsesform
Fast

Politidirektoratets (POD) rolle og ansvar er å utøve styring og ledelse av politi- og lensmannsetaten, samt være faglig rådgiver for overordnede departement.

Vi har nå ledig en fast stilling i grense- og utlendingsseksjonen i POD. Seksjonen er plassert i beredskapsavdelingen og har det nasjonale ansvaret for grense- og utlendingsfeltet i politiet. Dette omfatter grensekontroll (inn- og utreisekontroll og grenseovervåking), utlendingskontroll på territoriet, politiets ansvar for asyl- og returområdet og førstelinjen for utlendingsforvaltningen i politiet. Seksjonen skal sikre at politiets oppgaver på grense- og utlendingsfeltet ivaretas i samsvar med nasjonalt og europeisk regelverk, og støtte opp under politiets kjernevirksomhet innenfor arbeidet med å forebygge og bekjempe kriminalitet.

Vi ser etter deg som har god oversikt over oppgave- og ansvarsforholdene i grense- og territorialkontroll/helhetlig grenseforvaltning, som vil trives i et hektisk miljø og bidra positivt inn i seksjonen både faglig og sosialt. Hos oss vil du få muligheten til å jobbe i en seksjon med et stort og spennende ansvarsområde. 

Arbeidsoppgaver

 • Sentrale oppgaver gjennom fag- og etatsstyring; leveranser innen nasjonale trussel- og risikovurderinger, sårbarhetsvurderinger samt sikre god ivaretakelse av sentrale kvalitetsmekanismer, både nasjonalt og internasjonalt
 • Arbeid med framtidens grense- og territorialkontroll/helhetlig grenseforvaltning
 • Sikre at nasjonal implementering av forpliktelser i Schengen-samarbeidet er i tråd med internasjonale forpliktelser
 • Oppfølging og videreutvikling av nasjonalt koordineringssenter
 • Samarbeid med EU/Frontex og deltakelse i internasjonale møter
 • Sikre innspill til nasjonale styringsprosesser, resultatavtaler og følge opp etatens måloppnåelse
 • Deltakelse i møter, arbeidsgrupper ol. med andre aktører innen grensekontroll/helhetlig grenseforvaltning/ utlendingsforvaltningen
 • Bidra inn i andre oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde (utredninger/innspill til departement, rapporteringer o.l.). 

Kvalifikasjoner

 • Bestått grunnutdanningen fra politi(høg)skolen eller master i rettsvitenskap
 • Flere års erfaring fra grense- og territorialkontroll og/eller helhetlig grenseforvaltning
 • God kunnskap om oppgave- og ansvarsforholdene i politiet og opp mot eksterne samarbeidspartnere
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God forvaltnings- og rolleforståelse
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres til nivå hemmelig

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig i utførelsen av arbeidet
 • Fleksibel i tilnærmingen til oppgavene
 • Evne raskt å sette seg inn i nye problemstillinger
 • God arbeidskapasitet

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform (https://www.politiet.no/om/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/).

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politiinspektør (stillingskode 0290), fra kr 677 600 - 825 900  
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Relevante vitnemål og attester vedlegges søknaden.

Om arbeidsgiveren

Politiet skal sikre
trygghet og rettssikkerhet for befolkningen i Norge. Politidirektoratet er
underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og er det øverste ledelsesnivået
i politiet. Politidirektoratet har tre overordnede roller: Gjennomføre
regjeringens politikk, være faglig rådgiver, samt å styre, lede og utvikle
politi- og lensmannsetaten. Politiet skal være en forutsigbar, handlekraftig og
fleksibel etat til det beste for befolkningen. Politiets distrikter og særorgan
består til sammen av over 17.000 dedikerte medarbeidere. Les mer på politiet.no.

Sektor
Offentlig
Sted
Fridtjof Nansens vei 16, 0369 Oslo
Bransje
Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon
Politi,
Jurist

Nøkkelord

Jurist, Grenseforvaltning, Politi

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ingrid Dagestad
Stillingstittel
seksjonssjef internasjonal seksjon
Telefon
957 93 295
Kontaktperson
Cecilia Bordonado
Stillingstittel
seniorrådgiver i grense- og utlendingsseksjonen
Telefon
926 56 308
Følg firma
949 følger dette firmaet

Fridtjof Nansens vei 16, 0369 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 238500102
Sist endret 12. nov. 2021 14:24

Rapporter annonse

Trygg på FINN