Utløpt

Vil du jobbe med sikkerheten til landets myndighetspersoner?

Arbeidsgiver
PST (Politiets sikkerhetstjeneste)
Stillingstittel
Sikkerhetsrådgiver myndighetspersoner
Frist
28.11.2021
Ansettelsesform
Fast
Seksjon for sikkerhetsetterretning har et overordnet ansvar for å utarbeide trusselvurderinger. Utadrettet virksomhet i form av sikkerhetsfaglig rådgivning og formidling av trusselbildet er også en viktig del av seksjonens arbeid. Ansvarsområdene omfatter blant annet trusselen mot myndighetspersoner og arrangementer i Norge, samt myndighetspersoners reiser til risikoutsatte områder i utlandet. Seksjonen skal også utarbeide trusselvurderinger for aktuelle næringer og sektorer.
 
Seksjon for sikkerhetsetterretning skal gi sikkerhetsråd til statsadministrasjonen, forsknings- og undervisningsinstitusjoner, offentlig og privat næringsvirksomhet, samt annen virksomhet av betydning for viktige samfunnsinteresser. PST skal i sin rådgivning bidra med sikkerhetsfaglig kompetanse, slik at mottakere settes i stand til å redusere egen sårbarhet gjennom vurderinger, beslutninger og tiltak med høy kvalitet.
 
Vi søker nå etter en erfaren politioverbetjent som kan inngå i seksjonens viktige arbeid med sikkerheten til landets myndighetspersoner. 

Arbeidsoppgaver

I stillingen vil du arbeide med planlegging og gjennomføring av PSTs forebyggende arbeid knyttet til myndighetspersoner, noe som blant annet innebærer å være oppdatert på deres risikobilde. Du skal også bidra som sikkerhetsfaglig rådgiver for disse.
 
Du vil arbeide selvstendig, i mindre grupper, på tvers av hele organisasjonen og med relevante aktører på utsiden av PST.
 
Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme, innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Kvalifikasjoner

For stillingen er det nødvendig med bestått politi(høg)skole og minimum fem års erfaring med etterretning og/eller analyse. 

Det er ønskelig med:

  • Erfaring fra etterforskning 
  • Kunnskap om risikostyring
  • God kunnskap om trusselaktører innen PSTs ansvarsområde, inkludert deres modus operandi. Gjerne kunnskap om trusler fremsatt i det digitale rom
  • Erfaring fra utadrettet formidling

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som har fremdrift og gjennomføringsevne, som tar initiativ og foreslår løsninger.
Du er tillitsskapende og har gode samarbeidsevner, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og er analytisk anlagt.
 
Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.
 
Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

Den som ansettes vil ta del i en av tjenestens viktigste arbeidsoppgaver og vil bidra til å utvikle vår tilnærming til beskyttelse av myndighetspersoner i fremtiden.
 
Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 604 700 – 702 100 (lønnstrinn 66-74) i stilling som Politioverbetjent (SKO 0287). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.
 
Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). 

Søknad og prosess 

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.  
 
Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen. 

Om arbeidsgiveren

Politiets tryggingsteneste (PST) er den nasjonale tryggings- og etterretningstenesta og har ei viktig rolle i vernet av demokratiet, borgarane og vitale samfunnsinteresser. PST er ei fleirfagleg teneste med behov for variert kompetanse. Vi har kontor i alle politidistrikt i landet og hovudkontor i Oslo.

Sektor
Offentlig
Sted
Nydalen, 0421 Oslo
Bransje
Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon
Rådgivning,
Politi,
Analyse

Nøkkelord

Politi, Rådgiver, Myndighetspersoner, PST, Analyse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Olav Rognlid
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
23 30 50 00
Følg firma
2841 følger dette firmaet

Nydalen, 0421 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 238375813
Sist endret 11. nov. 2021 10:48

Rapporter annonse

Trygg på FINN