Vernepleier/fagarbeider

Arbeidsgiver
Helse og mestring
Stillingstittel
Ledige stillinger som vernepleier og fagarbeider i Tilrettelagte tjenester
Frist
07.12.2021
Ansettelsesform
Fast

Tilrettelagte tjenester yter tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og/eller psykiske lidelser i henhold til den enkelte brukers enkeltvedtak og etter gjeldende lovverk. Målsettingen er at bruker skal oppleve mestring, livskvalitet og god velferd. Tjenesten ytes gjennom en respektfull, helhetlig, tverrfaglig og målrettet arbeidsform. Tilrettelagte tjenester kan bistå til nylæring, relæring og opprettholdelse av allerede innlærte ferdigheter, samt yte bistand der brukeren selv ikke har forutsetning for mestring.

 Tjenesten er lokalisert på Harestua og Roa, i nye og moderne lokaler.

Vi har følgende ledige stillinger i tilrettelagte tjenester:

3 x 100% stilling for vernepleier/miljøterapeut i ordinær turnus
2 x 100% stilling for vernepleier/miljøterapeut i medleverturnus
 
1 x 80% stilling fagarbeider i ordinær turnus
3 x 100% stilling fagarbeider i medleverturnus

 

 Arbeidsoppgaver

 • Brukerrettet arbeid ut fra gjeldende lovverk og vedtak om tjenester
 • Målrettet miljøarbeid, aktivisering og bistand tilpasset den enkelte brukers behov og vedtak om tjenester
 • Deltagelse i samarbeidsmøter og oppfølging rundt brukerne i henhold til stillingsbeskrivelse for aktuell stilling
 • Øvrige arbeidsoppgaver i daglig drift i henhold til stillingsbeskrivelse

Kvalifikasjonskrav

 • Fagbrev innen helsefag for fagarbeiderstillinger
 • Det er ønskelig med vernepleierkompetanse i vernepleierstillinger. Vi oppfordrer likevel studenter og interesserte søkere med annen bachelorutdanning innenfor helse, sosial- eller pedagogiske retninger til å søke

Personlige egenskaper

 • Du er selvstendig, og samtidig god til å jobbe i team
 • Du brenner for et profesjonelt fagmiljø og bidrar til dette
 • Du er framoverlent og nysgjerrig, og bruker tilgjengelige digitale verktøy
 • Du er positiv, og bidrar til et godt samarbeid med alle rundt deg
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø

Annet

Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises jf. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester  § 5-4. (Skal ikke vedlegges søknaden).
 
Det forutsettes at du er tuberkulosevaksinert, eller tilfredsstiller kravene i forskrift om tuberkulosekontroll

Lønns og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:
 • Lønn etter gjeldende tariff
 • Det gis rekrutteringstillegg for vernepleiere på 15 000 kr
 • God personalpolitikk
 • Gode låne- og pensjonsordninger gjennom KLP
 • Gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Inkluderende arbeidslivsordning

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Tjenesteområdet Helse og mestring i Lunner kommune skal levere tjenester av høy kvalitet. Virksomhetene er inne i en spennende utvikling, med fokus på hverdagsmestring, kompetanse og tjenesteutvikling. Nye omsorgsboliger på Roa og nytt helse- og omsorgssenter på Harestua er tatt i bruk. . Kommunen har også etablert nye boliger for personer med behov for tilrettelagte tjenester.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
9
Sted
Sandsvegen 1, 2740 Roa
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut,
Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier

Nøkkelord

vernepleier, miljøterapeut, fagarbeider

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Jannicke Myhre
Telefon
907 21 981
Kontaktperson
Randi Skovli
Telefon
977 26 520
Kontaktperson
Torun Vik Møller-Christensen
Telefon
402 35 111
Følg firma
87 følger dette firmaet

Sandsvegen 1, 2740 Roa

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 238374997
Sist endret 11. nov. 2021 10:39

Rapporter annonse