Utløpt

Forsker på barnevernsfeltet

Arbeidsgiver
NTNU Samfunnsforskning AS
Stillingstittel
Forsker på barnevernsfeltet
Frist
17.12.2021
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

NTNU Samfunnsforskning, avdeling Mangfold og Inkludering, søker forsker på barnevernfeltet. Til stillingen forutsettes det at den som tilsettes går inn i et postdoktor-stipend som vil være hovedaktiviteten de to første årene. Aktiviteten på barnevernfeltet ved Mangfold og inkludering har økt mye de senere årene og vi har flere spennende forskningsprosjekter, der vi ønsker å inkludere nye kollegaer. Vi søker derfor etter en omgjengelig og dyktig forsker med fullført doktorgrad innen felt som er relevante for barnevern. 

Postdoktorstipendet er tilknyttet Out of Home Care- prosjektet (OHC). Prosjektet er finansiert av NFR (Norges forskningsråd), og ledes av NTNU Samfunnsforskning, med samarbeidspartnere i blant annet Australia og England. Målet med forskningsprosjektet er å fremskaffe ny kunnskap om hvilken policy, praksis og støtte som kan gi økt livskvalitet og bedre voksenliv for unge som har vært under barnevernets omsorg. Internasjonal forskning finner at de som har vært under barnevernets omsorg har dårligere voksenliv sammenlignet med de som ikke har vært i barnevernet, både når det gjelder utdanning, arbeid, inntekt, bolig og bosituasjon samt fysisk og psykisk helse. Det er interessant at en finner disse forskjellene på tvers av land, som har ulik policy og ulike velferdskontekster. I prosjektet vil vi derfor gjøre en sammenligningsstudie mellom Norge og Australia. Dette vil utvide innsikten og kunnskap om forholdet mellom ulike lands barnevernspolitikk og praksis og hvordan dette påvirker voksenlivet for unge som har vært ivaretatt av barnevernet. Sammenligningen vil også gi innsikt i påvirkningen av forskjellige kontekstuelle variabler som migrasjonstrender, urbefolkning, geografiske avstander og arbeidsmarkedsfaktorer.


Postdoktorstipendet

Prosjektet består av fire deler: analyse av barnevernspolitikk, populasjonsbasert registerstudie, innhenting av erfaringer fra ungdom og unge voksne, og studie av de unges nettverk og sosiale støtte, hvor vi vil intervjue både ansatte i barnevernet og nettverket rundt ungdommene. Forskningen bygger på livsløpsteori, som gir mulighet for å se på sammenhengen mellom strukturelle og individuelle forhold og forandringer over tid. Livsløpsteori tar høyde for at omliggende forhold vil påvirke overgangen til voksenlivet og er en nyttig teoretisk tilnærming for å øke forståelsen rundt hvordan overganger, veiskiller og kritiske hendelser kan påvirke veien til voksenlivet. 
Søknaden må inneholde en kort skisse med idéer til postdoktorarbeidet med utgangspunkt i OHC-prosjektet. Dette kan være problemstillinger/temaer som anses interessante, teoretisk eller empirisk fokusområde, eller titler til mulige artikler som postdoktor kan skrive i samarbeid med prosjektgruppa. 

Den som ansettes vil de første to årene i hovedsak inneha rollen som postdoktor i OHC-prosjektet, samtidig som man også blir inkludert i andre relevante prosjekt og avdelingens aktivitet for øvrig.

Den som søker må interessere seg for forskning på barnevern og/eller livsløp, og ha ønske om å være med på å styrke avdelingens kompetanse og aktivitet på området.  


Kvalifikasjonskrav
 • Doktorgrad innen relevante fagområder 
 • Engasjement for barnevernforskning
 • Interesse for å kombinere forskjellige metoder
 • Trives med å jobbe i team
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, norsk og engelsk
 • Erfaring fra praksis og/eller forskning på barnevernet eller tilgrensende tjenester vil være en fordel

Vi ønsker kandidater som lett lar seg engasjere faglig, som ønsker å jobbe tverrfaglig og som evner å se overføringsverdien mellom ulike fagfelt. Kandidaten bør ha en sterk ansvarsfølelse for frister, god gjennomføringsevne, og være glad i å formidle eget fag.


Vi tilbyr
 • Fast stilling som forsker 2 i et inkluderende og faglig dyktig fellesskap
 • Mulighet for å ha et dedikert faglig fokus på forløp og utfall for barn som har vært i kontakt med barnevernet
 • Mulighet til å være inkludert i et unikt forskningsfellesskap med faglig engasjement for barnevern og oppvekstforhold for barn i sårbare livssituasjoner
 • Gode pensjons -og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Lønn etter avtale

Spørsmål om stillingen

Innen søknadsfristen må kandidaten laste opp følgende dokumenter og informasjon:

 • Søknad inklusive beskrivelse av faglige interesser
 • Skisse med idéer til postdoktorarbeidet
 • CV
 • Relevante vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • Inntil 5 utvalgte publikasjoner og publikasjonsliste

Dersom kandidaten blir innkalt til intervju, vil det være aktuelt å ta kontakt med referanser.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektskisse for OHC-prosjektet, kan fås ved henvendelse til forskningsleder Veronika Paulsen.
E-post: veronika.paulsen@samforsk.no, telefon: 970 73 357 eller forskningssjef Joakim Caspersen.
E-post: joakim.caspersen@samforsk.no, telefon: 990 19 380 


Om arbeidsgiveren

NTNU Samfunnsforskning AS er et betydelig samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt i Norge, og utfører forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid. Størstedelen av instituttets forskning berører enten velferdspolitiske tema eller er knyttet til organisasjon og ledelse. Virksomheten er i hovedsak basert på eksternfinansierte forskningsprosjekter, og drifter i tillegg et nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. Instituttets forskere representerer flere fag, de fleste med bakgrunn i samfunnsfag, men også mange fra helsefag, realfag og teknologifag.

Instituttet har ca. 100 medarbeidere.

Selskapet eies i sin helhet av NTNU og har nært samarbeid med fagmiljøer på NTNU. Instituttet driver sin virksomhet i Trondheim, og størstedelen av selskapet har lokaler like ved NTNUs campus på Dragvoll. Virksomheten ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2018.

 

 

Sektor
Offentlig
Sted
Dragvoll Alle 38 B, 7491 Trondheim
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor
Følg firma
100 følger dette firmaet

Dragvoll Alle 38 B, 7491 Trondheim

Annonseinformasjon

FINN-kode 238373426
Sist endret 11. nov. 2021 10:23

Rapporter annonse