Utløpt

PhD-stipendiat innen barnevern

Arbeidsgiver
NTNU Samfunnsforskning AS
Stillingstittel
PhD-stipendiat innen barnevern
Frist
17.12.2021
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

NTNU Samfunnsforskning, avdeling Mangfold og inkludering, søker PhD-stipendiat innen barnevern. Avdeling Mangfold og inkludering forsker på spørsmål knyttet til personer i sårbare livssituasjoner og de samfunnsstrukturer, velferdsordninger og tjenester som jobber med personer i sårbare livssituasjoner, blant annet barn og unge i barnevernet og barneverntjenesten. Forskning på barnevern er ett av hovedområdene på avdelingen, og vi har en rekke forskningsprosjekter som omhandler ulike deler av barnevernets arbeid. Vi søker nå etter en stipendiat som interesserer seg for forskning på barnevern, og som gjennom arbeidet med en doktorgrad kan være med på å bygge avdelingens kompetanse og aktivitet på området.

25 % av arbeidstiden i løpet av de fire årene, er knyttet til deltakelse i pågående prosjekter i avdelingen. Eksempel på prosjekter vi jobber med er; virkninger av hjelpetiltak, helsehjelp til barn og unge i barnevernet, overgang til voksenlivet for personer som har hatt barneverntiltak og følgeforskning av nyetablerte behandlingsinstitusjoner for barn og unge i barnevernet. Den tematiske bredden i prosjektene gjør at stipendiaten vil kunne forme prosjektet sitt selv, innenfor rammen av de prosjektene som finnes og på tvers av prosjektene.

Stipendiaten som ansettes må oppfylle kravene til opptak på relevant PhD-program ved NTNU. Det forutsettes at stipendiaten i løpet av prøvetiden (6 måneder) søker, og blir tatt opp ved PhD-programmet ved NTNU. Stillingen er midlertidig med varighet på fire år, hvor målet er å utdanne en person til å ta del i et aktivt oppdragsforskningsmiljø, med fast tilsetting.


Kvalifikasjonskrav
 • Mastergrad eller hovedfag innen relevante fagområder
 • Engasjement for barnevernsforskning
 • Interesse for å kombinere forskjellige metoder
 • Trives med å jobbe i team
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, norsk og engelsk
 • Erfaring fra barnevernet eller tidsavgrensede tjenester, vil være en fordel

Vi ønsker kandidater som lett lar seg engasjere faglig, som ønsker å jobbe tverrfaglig og som evner å se koblinger mellom ulike tematikker innenfor barnevern. Kandidaten bør ha en sterk ansvarsfølelse for frister, god gjennomføringsevne, og være glad i å formidle eget fag.


Vi tilbyr
 • Mulighet til å gjennomføre et doktorgradsløp i et inkluderende og faglig sterkt felleskap
 • Mulighet til å være inkludert i et unikt forskningsfellesskap med faglig engasjement for barnevern og oppvekstforhold for barn i sårbare livssituasjoner 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Lønn etter avtale

Spørsmål om stillingen

Innen søknadsfristen må kandidaten laste opp følgende dokumenter og informasjon:

 • Søknad inklusive beskrivelse av faglige interesser
 • CV
 • Relevant vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • Publikasjoner hvis aktuelt, kan legges ved CV
 • Prosjektbeskrivelse på 6-10 sider (eksklusive litteraturliste). Prosjektbeskrivelsen skal omfatte bakgrunnen for valg av tema, faglige perspektiver, aktuelle forskningsspørsmål og metode(r) som tenkes brukt i prosjektet. En skisse over fremdriftsplan for opplæringsdelen og fullføring av doktorgraden skal også inngå.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til forskningsleder barnevern Veronika Paulsen.
E-post: veronika.paulsen@samforsk.no, telefon: 970 73 357 eller forskningssjef Joakim Caspersen.
E-post: joakim.caspersen@samforsk.no, telefon:  990 19 380


Om arbeidsgiveren

NTNU Samfunnsforskning AS er et betydelig samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt i Norge, og utfører forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid. Størstedelen av instituttets forskning berører enten velferdspolitiske tema eller er knyttet til organisasjon og ledelse. Virksomheten er i hovedsak basert på eksternfinansierte forskningsprosjekter, og drifter i tillegg et nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. Instituttets forskere representerer flere fag, de fleste med bakgrunn i samfunnsfag, men også mange fra helsefag, realfag og teknologifag.

Instituttet har ca. 100 medarbeidere.

Selskapet eies i sin helhet av NTNU og har nært samarbeid med fagmiljøer på NTNU. Instituttet driver sin virksomhet i Trondheim, og størstedelen av selskapet har lokaler like ved NTNUs campus på Dragvoll.

Virksomheten ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2018.

Sektor
Offentlig
Sted
Dragvoll Alle 38 B, 7491 Trondheim
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor
Følg firma
100 følger dette firmaet

Dragvoll Alle 38 B, 7491 Trondheim

Annonseinformasjon

FINN-kode 238297958
Sist endret 10. nov. 2021 15:33

Rapporter annonse