Utløpt

Rådgiver/seniorrådgiver

Arbeidsgiver
NOKUT
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver
Frist
23.11.2021
Ansettelsesform
Fast
NOKUT er nasjonalt kompetansesenter og godkjenningsmyndighet for utenlandsk utdanning. NOKUT koordinerer, gir råd og informerer om utenlandsk utdanning og de norske godkjenningsordningene.
Avdeling for utenlandsk utdanning behandler årlig over 10 000 søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning. Avdelingen har oversikt over norsk og internasjonal godkjenningspraksis og ivaretar Norges forpliktelser og interesser på området som representant i ENIC-NARIC-nettverkene av nasjonale kontorer. Avdelingen deltar i en rekke internasjonale prosjektsamarbeid på dette feltet.
Avdeling for utenlandsk utdanning har nå en ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver for snarlig tiltredelse. Stillingen vil ha en sentral rolle i NOKUTs deltakelse i internasjonale prosjekter for etablering av kvalifikasjonspass for flyktninger i Seksjon for intervjubaserte ordninger. Seksjonen har ansvar for godkjenningsordningen for personer uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen) og kvalifikasjonsvurdering for flyktninger.

Arbeidsoppgaver

Avdelingen har en bred og variert arbeidsportefølje, og den som ansettes forventes å bidra i dette arbeidet. Noe reisevirksomhet må påregnes. Arbeidsoppgavene i stillingen inkluderer: 

 • Faglig og administrativ prosjektledelse og deltakelse i internasjonale samarbeidsprosjekter innen godkjenning av utenlandsk utdanning
 • Utvikling av nye prosjektsøknader innen godkjenning av utenlandsk utdanning
 • Saksbehandling av søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning
 • Eventuelle andre oppgaver ved behov

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå. Lang relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid og nettverksbygging
 • Erfaring i prosjektledelse
 • Kjennskap til godkjenning av utenlandsk utdanning
 • Svært gode språkkunnskaper i muntlig og skriftlig norsk og engelsk                                                                  Det vil være en fordel om du også har: 
 • Kunnskap om regelverk og budsjettstyring av eksternfinansierte prosjekter
 • Erfaring knyttet til eksternfinansierte prosjekter og EUs utdanningsprogram Erasmus+
 • Erfaring med intervju som arbeidsmetode
 • Ytterligere språkkompetanse, spesielt i fransk

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Det er viktig at du har evne til å arbeide systematisk og selvstendig, men også at du viser gode samarbeidsevner. Du må jobbe effektivt og kunne håndtere stramme tidsfrister og høyt arbeidspress. Du må også ha gode evner til å kommunisere med ulike mennesker i ulike situasjoner, og kunne være en god ambassadør for NOKUT i internasjonale sammenhenger.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig, stimulerende og utviklingsorientert fagmiljø i naturskjønne omgivelser på Lysaker.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger som fleksibel arbeidstid, mobiltelefonordning, og treningsfasiliteter
  Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra 491 200 kroner til 677 200 kroner (tilsvarende lønnstrinn 54- 72). Stillings- og lønnsinnplassering som rådgiver/seniorrådgiver avhenger av kvalifikasjoner.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

  Vi ber deg laste opp vitnemål, attester og andre relevante dokumenter. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål.


  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling.
  Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jf. offentleglova § 25.

   Vi tar sikte på å gjennomføre følgende plan:

  Førstegangsintervjuene vil bli gjennomført 3. og 7.12. Andregangsintervjuene vil bli gjennomført 10.12 og 14.12. 

Om arbeidsgiveren

NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i utdanning ved: 

  
- å føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning

   - å
godkjenne og informere om utenlandsk utdanning og informere om mulighetene for godkjenning av utenlandsk utdanning og kompetanse i Norge


NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning samt godkjent utenlandsk utdanning. NOKUT har ca. 150 ansatte og holder til i Drammensveien 288 på Lysaker. Se www.nokut.no for mer informasjon.

Sektor
Offentlig
Sted
Drammensveien 288, 0283 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Rådgivning

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Einar Meier
Stillingstittel
Fungerende seksjonssjef
Telefon
926 81 114
Følg firma
451 følger dette firmaet

Drammensveien 288, 0283 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 237728296
Sist endret 5. nov. 2021 15:07

Rapporter annonse