Utløpt

Rådgiver/seniorrådgiver

Arbeidsgiver
Forsvarsdepartementet
Stillingstittel
Nasjonal ekspert
Frist
15.11.2021
Ansettelsesform
Engasjement
Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er forsvarsministerens sekretariat og skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet.

Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater.


Rådgiver/seniorrådgiver

Fra 1. januar 2021 deltar Norge i EU-programmet European Defence Fund (EDF). EDFs formål er å finansiere forskning og utvikling av forsvarsrelatert teknologi i Europa. EDFs budsjett er på 8 milliarder euro for perioden 2021 - 2027. Europakommisjonen har ansvar for å styre og implementere EDF gjennom årlige utlysninger av forsvarsrelaterte FoU-prosjekter og være prosjekteier for de enkelte prosjektene.

Det er ledig en stilling som rådgiver/seniorrådgiver med funksjon som nasjonal ekspert ved Europakommisjonen i Brussel. Stillingen skal besettes fra 1. januar 2022 og har en varighet på to år med mulighet for forlengelse. Stillingen er knyttet til Kommisjonens generaldirektorat for forsvarsindustri og rom (Directorate-General for Defence Industry and Space - DG DEFIS), i avdeling for forsvarsindustri. Her vil stillingsinnehaver utføre de oppgaver vedkommende pålegges av Europakommisjonen.

Vedkommende blir plassert i en av avdelingens tre seksjoner med ansvar knyttet til det europeiske forsvarsfondet (European Defence Fund, EDF). Seksjonenes fagansvar omfatter ansvar for overordnet policy for og gjennomføring av EUs forsvarsindustripolitikk, samt styring og implementering av EDF.

Arbeidsoppgaver:

Løpende oppgaver knyttet til styring og implementering av EDF.

Løpende og god kontakt med forsvarsråden ved EU-delegasjonen og relevante fagavdelinger i FD.

Stillingsinnehaver vil være underlagt arbeidsvilkår og faglig styring fra Kommisjonen.

Norge har gjennom EØS-avtalen muligheten til å sende norske nasjonale eksperter til Europakommisjonen og EUs byråer. En nasjonal ekspert er en tjenestemann/-kvinne utlånt fra nasjonalforvaltning for en periode på to, inntil tre år. Ordningen er et viktig virkemiddel i Norges EU-arbeid.

Nyttige websider:

EFTA-sekretariatet: http://www.efta.int/eea/efta-national-experts

EU-delegasjonen: http://www.eu-norge.org/Norges_forhold_til_EU/deltakelse/eksperter/

 

 


Kvalifikasjoner og egenskaper 

Kvalifikasjoner:

 

 • Høyere akademisk utdanning
 • Minst tre års relevant erfaring fra lignende arbeid og ha jobbet i offentlig sektor sammenhengende i minimum 12 måneder før utsendelse.
 • Bred erfaring fra arbeid med forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål og i tillegg god kunnskap om et eller flere av følgende områder:

Internasjonalt samarbeid generelt og europeisk forsvarssamarbeid spesielt.

Forsvarsanskaffelser og prosjektstyring

Forsvarsindustri

Politikkutvikling og samarbeid i EU

Det er ønskelig med:

 • Internasjonal erfaring, fortrinnsvis i europeisk sammenheng.
 • Erfaring fra styring av prosjekter knyttet til forskning, utvikling og/eller anskaffelser.
 • Skriftlig og muntlig formidlingsevne på fransk, som sammen med engelsk er arbeidsspråk i Kommisjonen

 

 

 

 

Egenskaper:

 • Kontaktskapende med gode samarbeidsevner, evne til initiativ og selvstendig arbeid.
 • Evne til å tilegne seg ny kunnslkap, evaluere informasjon og håndtere faglig og politisk komplekse saksområder.
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

 

 

 


Vi tilbyr
 • Tilsetting som rådgiver/seniorrådgiver med lønn kr. 583 500 -752 800 i to år med mulighet for forlengelse.

 • Andre tillegg ytes av Forsvarsdepartementet i tråd med departementets Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet.

 • Et internasjonalt arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer
 • Arbeidssted i Brussel, Belgia.

 


 Annen informasjon

Forsvarsdepartementet ønsker at arbeidsstyrken avspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Alle som tilsettes i Forsvarsdepartementet må kunne oppnå sikkerhetsklarert på minimum nivå HEMMELIG (nasjonal sikkerhetsklarering) og SECRET (NATO sikkerhetsklarering). En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte. Mer informasjon om vilkår for sikkerhetsklarering finner du på  Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. (https://nsm.no/)

For denne stillingen må du også kunne oppnå sikkerhetsklarering på nivå  Hemmelig /NATO Top Secret.

Intervju vil bli gjennomført etter søknadsfristens utløp. Etter at FD har nominert kvalifiserte kandidater vil Europakommisjonen gjøre det endelige valg av kandidat. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte fagdirektør Thor Vidar Indreeide tlf. 23 09 64 82 eller råd for sikkerhets- og forsvarspolitikk Martin Blom tlf. 922 49 971. Søknad med oppdatert CV sendes elektronisk via FDs jobbportal www.regjeringen.no/fd innen 15. november 2021. Merk søknaden med FD nr. 21/46 .

Søknad og oppdatert CV med vedlegg sendes elektronisk via lenke nederst på denne siden.

For mer informasjon om Forsvarsdepartementet klikk her (https://www.regjeringen.no/no/dep/fd/id380/)

 


Om arbeidsgiveren

Avdeling for investeringer (FD VI) har ansvaret for departementets arbeid med investeringsvirksomheten i forsvarssektoren. Avdelingen består av følgende seksjoner: Seksjon for materiell har overordnet ansvar for forsvarssektorens materiellinvesteringer og materiellforvaltning, og ivaretar etatsstyringen av Forsvarsmateriell. Seksjon for eiendom, bygg og anlegg har overordnet ansvar for EBA-investeringer og EBA-forvaltning, og ivaretar etatsstyringen av Forsvarsbygg. Seksjon for ressurs-, materiell- og industrisamarbeid har ansvar for blant annet for ressurs-, materiell- og kapabilitetssamarbeidet. Seksjon for porteføljestyring driver investeringsplanlegging og oppfølging på porteføljenivå av forsvarssektorens samlede materiell- og EBA-investeringer.

Sektor
Offentlig
Sted
Myntgata 1, 0150 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Rådgivning,
Saksbehandler
Følg firma
1089 følger dette firmaet

Myntgata 1, 0150 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 237267705
Sist endret 1. nov. 2021 09:42

Rapporter annonse