Utløpt

Seniorrådgiver

Arbeidsgiver
Miljødirektoratet
Stillingstittel
Vil du være en del av en felles strategisk innkjøpsfunksjon for miljøforvaltningen?
Frist
14.11.2021
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

Har du erfaring med anskaffelser i offentlig sektor og er god på strategisk innkjøp, analysearbeid og prosjektledelse? Da håper vi du har lyst til å bli med på laget.

Vi søker etter en motivert og kompetent seniorrådgiver til innkjøpsseksjonen/strategisk innkjøpsenhet.

Miljøforvaltningen kjøper varer og tjenester for mer enn 1 milliard årlig. I 2019 etablerte Miljødirektoratet (https://www.miljodirektoratet.no/) en felles strategisk innkjøpsfunksjon for Klima- og miljødepartementets (https://www.regjeringen.no/no/dep/kld/id668/) underliggende etater Riksantikvaren (https://www.riksantikvaren.no/), Meteorologisk institutt (https://www.met.no/), Kulturminnefondet (https://kulturminnefondet.no/), Artsdatabanken (https://www.artsdatabanken.no/) og Norsk Polarinstitutt (https://www.npolar.no/). Den strategiske innkjøpsfunksjonen inngår som en del av seksjon for innkjøp (https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/organisasjonsavdelingen/innkjop/), i organisasjonsavdelingen (https://www.miljodirektoratet.no/om-oss/miljodirektoratets-organisasjon/organisasjonsavdelingen/innkjop/) i Miljødirektoratet. Du må derfor samarbeide tett både internt i Miljødirektoratet og med de øvrige etatene om felles anskaffelser og utvikling av innkjøpsarbeidet. Seksjonen ivaretar innkjøpsfaglig rådgivning og gjennomfører anskaffelser internt i Miljødirektoratet, og er en del av organisasjonsavdelingen i Miljødirektoratet.

Typiske oppgaver for seksjonen er prosjektledelse og rådgivning overfor miljøfagavdelingene, oppfølging av innkjøpsstrategien, utvikling og vedlikehold av systemer og maler. I tillegg er sentrale oppgaver kategoristyring, leverandøroppfølging, risikovurderinger av anskaffelsesprosessene, forbruksanalyser og gevinstrealisering.

Seksjonen har sju ansatte i Trondheim og Oslo, og arbeidssted for stillingen er i en av disse byene. Du må regne med noe reising, fortrinnsvis mellom Trondheim og Oslo.


Stillingens hovedansvarsområder
 • videreutvikle og implementere strategi og handlingsplaner for innkjøp i miljøforvaltningen
 • prosjektledelse for utvalgte anskaffelser
 • rådgivning i anskaffelsesprosesser
 • gjennomføre og bidra med aktiv kontraktsoppfølging
 • vedlikehold og videreutvikling av verktøy, maler og rutiner
 • gjennomføre og følge opp innkjøpsanalyser

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • du har relevant høyere utdanning på masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for formell kompetanse på masternivå.
 • du har minimum 3-5 års erfaring med å gjennomføre egne anskaffelsesprosesser og kontraktsoppfølging (primært offentlige anskaffelser), og med å lede større anskaffelsesprosesser
 • erfaring med prosjektledelse og koordinering av plan- og oppfølgingsprosesser innenfor økonomi- og ressursstyring og evalueringer vil bli tillagt vekt
 • erfaringer fra analysearbeid, herunder kost-/nytteanalyser og gevinstrealisering er ønskelig
 • erfaring fra offentlig forvaltning er ønskelig
 • du har svært gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk

Egenskaper

 • du samarbeider godt med andre og bygger nettverk både internt og eksternt, men har også evnen til å arbeide selvstendig
 • du er pedagogisk, kommuniserer godt og kan formidle vanskelige fagsaker enkelt og forståelig
 • du har meget god rolleforståelse
 • du har tydelig og profesjonell dialog med interne og eksterne
 • du leverer med rett kvalitet til rett tid
 • du er løsningsorientert, ryddig og god til å planlegge dine oppgaver
 • du er strukturert og har høy gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.


Vi tilbyr
 • fast stilling som seniorrådgiver med lønn fra kr. 543 500,- (ltr. 60) til kr. 702 100,- (ltr. 74) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes noe høyere.
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er

innkjøpssjef Finn-Øyvind Langfjell på telefon 90 62 36 21 eller e-post finn-oyvind.langfjell@miljodir.no.

Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Grethe S. Solberg Mossige på telefon 41 64 88 73 eller e-post grethe.solberg.mossige@miljodir.no.

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no. 

Vi ønsker at dine vitnemål lastes opp gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 73-2021 OIK

Søknadsfrist: 14. november 2021

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring (https://www.miljodirektoratet.no/personvernerklaring/).

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.


Om arbeidsgiveren

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 56 steder i landet. 

Sektor
Offentlig
Sted
Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Innkjøp/forhandling,
Jurist,
Økonomi og regnskap / Økonomistyring og budsjettering
Følg firma
1440 følger dette firmaet

Brattørkaia 15, 7010 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 236777913
Sist endret 27. okt. 2021 16:21

Rapporter annonse