Utløpt

Rådgiver frivillighet

Arbeidsgiver
Agder fylkeskommune
Stillingstittel
Rådgiver frivillighet
Frist
14.11.2021
Ansettelsesform
Fast

Avdeling for kultur, idrett og frivillighet i Agder fylkeskommune  søker ny medarbeider som fortrinnsvis skal arbeide med oppgaver knyttet til frivillighet og mangfold. Hovedoppgaven til vår nye medarbeider blir å følge opp strategiplanen for frivillighet som vedtas i fylkestinget denne høsten.  Visjonen for frivillighetsstrategien er økt deltakelse for å bedre levekårene på Agder. Dette forutsetter en sterk, selvstendig og mangfoldig frivillighet i regionen, og vil være avhengig av konstruktiv og tydelig samhandling mellom offentlig og frivillig sektor. Vår nye medarbeider skal arbeide for å få til en god samhandling og initiere, koordinere og gjennomføre  tiltak i tråd med føringer i strategiplanen. Arbeidet vil også omfatte generell saksbehandling og kulturformidling, tverrfaglige prosjekter og samarbeidstiltak.

Arbeidssted er Kristiansand, men en del reisevirksomhet i regionen må påregnes. Av den grunn er det også viktig at den som får stillingen har førerkort for bil. For å få til god samhandling med frivillig sektor, må det også påregnes noe arbeid på ettermiddagstid, kvelder og i helger. 

Mer informasjon om Frivillighetsstrategien finner du på agderfk.no, Frivillighetsstrategien 2022 -2030   

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp strategiplanen for frivillighet
 • Holde kontakt med frivilligheten i Agder, nettverk, paraplyorganisasjoner og ressursmiljø
 • Arrangere kompetansehevende tiltak for sektoren
 • Initiere, koordinere, vedlikeholde og utvikle tiltak innen mangfold og flerkulturell virksomhet
 • Saksbehandling av tilskuddsordninger og andre relevante saker for frivillig sektor 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyskole-/ universitetsutdanning, minimum 4 år.
 • Erfaring fra eller med frivillige organisasjoner.
 • Kunnskap og interesse for kulturfeltet.
 • Grunnleggende digital kompetanse for bruk av nødvendige digitale verktøy

Personlige egenskaper

 • Du er initiativrik og har stor gjennomføringsevne.
 • Du samarbeider godt både internt og eksternt og har evne til å bygge nettverk med viktige samarbeidspartnere.
 • Du er fleksibel og liker å jobbe selvstendig.
 • Du har evne til å jobbe systematisk og strukturert. 
 • Du har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig    

Vi tilbyr

 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Hyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kolleger
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger i KLP

Om arbeidsgiveren

Bli med å utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer! Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg. Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. I Agder fylkeskommune er et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget.Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget. Agder fylkeskommune har over 3 000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport, kultur og en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder. 


Agder fylkeskommune er opptatt av et inkluderende arbeidsliv og av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. 


Agder fylkeskommune praktiserer meroffentlighet, jf. offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. offentleglova § 25. Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jamfør offentleglova § 25.

Sektor
Offentlig
Sted
Tordenskjolds gate 65, 4614 Kristiansand S
Bransje
Konsulent og rådgivning,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Rådgivning,
Saksbehandler,
Samfunnsviter

Nøkkelord

Frivillighet, mangfold, kultur, organisasjoner, strategi

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Anne Tone Hageland
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
975 73 239
Følg firma
277 følger dette firmaet

Tordenskjolds gate 65, 4614 Kristiansand S

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 236176459
Sist endret 22. okt. 2021 12:22

Rapporter annonse